Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Online werken met concepten

U kunt al uw onlineaanvragen altijd bewaren en ze later weer oproepen. Bewaarde aanvragen zijn te vinden in de rubriek Concepten van de user area.

Let op: als u een aanvraag opslaat, dient u deze niet in, maar bewaart u het document slechts als een concept. Concepten worden gedurende 30 dagen in uw user area bewaard.

Drafts section

Om een aanvraag als concept te bewaren, gebruikt u op het aanvraagformulier de knop 'Opslaan'.

In uw aanvraag voor Gemeenschapsmodellen bevindt de knop 'Opslaan' zich onder de kop bij de zoekmogelijkheden.

'Save' button in the registered Community design application

Voor alle andere aanvragen vindt u de knop in het navigatiemenu aan de rechterbovenzijde van het scherm.

'Save' button in trade mark application 'Save' button in the application for a notice of opposition

Indien u op 'Opslaan' klikt, wordt de conceptaanvraag verplaatst naar de rubriek 'Concepten' van uw user area. Om een bepaald concept gemakkelijk terug te vinden in uw overzicht van concepten, kunt u aan al uw onlineaanvragen een alfanumeriek persoonlijk referentienummer toevoegen .

Personal reference number in your online application Personal reference number in your online application

Zo kunt u uw aanvraag gemakkelijk vinden in uw user area:

Reference column in the drafts table

Vanuit de rubriek 'Concepten' kunt u:

  • De aanvraag heropenen om verder te werken, door te klikken op het pictogram Re-open icon
  • Een kopie van het concept versturen naar een e-mailadres door het desbetreffende concept te selecteren en te klikken op 'Versturen naar e-mailaccount'
  • Een notitie aan uw concept toevoegen door te klikken op het notitie-pictogram aan de rechterkant van elke rij Notes icon of door in het actiemenu op de knop 'Notitie' te klikken
  • Vergrendel Open lock icon een concept zodat het niet na 30 dagen automatisch wordt gewist. Let op: concepten voor modellen kunnen niet worden vergrendeld en worden na zeven dagen gewist
  • Een concept wissen door te klikken op het prullenbak-pictogram Bin icon of op 'Wissen'

Voor veelgestelde vragen over andere aspecten van de website kunt u terecht in ons Helpcenter.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.