Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Formulieren voor een internationale aanvraag

Sinds 1 oktober 2004 is het mogelijk een internationale aanvraag of een latere aanwijzing in te dienen op basis van een Uniemerk of een Uniemerkaanvraag.

 

Het formulier voor een internationale aanvraag

U bent verplicht gebruik te maken van een officieel formulier (artikelen 183 en 184 van de UMV, artikel 65 van de GUMV en artikel 28 van de UMUV), verstrekt door EUIPO of het Internationaal Bureau. Een internationale aanvraag kan online worden ingediend:

Een internationale aanvraag online indienen

Voor de indiening van een internationale aanvraag betaalt u aan EUIPO een doorzendingstaks van 300 EUR. Alle andere taksen in verband met internationale aanvragen moeten rechtstreeks aan de WIPO worden betaald. Betalingen aan EUIPO in verband met internationale aanvragen zullen aan de aanvrager worden teruggestort. Meer informatie over betalingen is te vinden op WIPO's webpagina over de betaling van taksen.

Voor verdere informatie over de indiening van internationale aanvragen waarbij EUIPO het bureau van herkomst is, wordt verwezen naar de Richtsnoeren, deel M, Internationale merken

 

 

Het formulier voor latere aanwijzing

U bent verplicht om het officiële formulier te gebruiken, d.w.z.:

  • Gebruik voor Engels, Frans of Spaans het dienovereenkomstige WIPO-formulier (MM4).
     
  • Gebruik voor de overige 20 officiële talen (behalve Iers) het EUIPO-formulier (EM4). Dit formulier heeft dezelfde inhoud en bijna dezelfde layout als het WIPO-formulier (MM4).

De taksenberekening (pdf, Word) wordt beschouwd als een wezenlijk onderdeel van de latere aanwijzing. Indien het formulier voor deze berekening niet in de juiste taal (i.e. de taal waarin de internationale aanvraag aan de WIPO wordt doorgezonden) is ingevuld en toegevoegd aan het EM 4-formulier, beschouwt de WIPO de aanvraag als onrechtmatig.

 

Formulieren voor een internationale aanvraag en voor latere aanwijzing waarin de EU wordt aangewezen (EUIPO als aangewezen bureau)

Sinds 1 oktober 2004 is het mogelijk de Europese Unie aan te wijzen met gebruikmaking van WIPO-formulieren

  • MM 2 (aanvraag voor een internationale inschrijving, uitsluitend onderworpen aan het Protocol van Madrid)

  • MM 4 (aanwijzing na de internationale inschrijving)

Deze formulieren zijn met name door de WIPO aangepast om bij aanwijzing van de EU een andere tweede taal te kunnen vermelden dan een van de vier overblijvende EUIPO-talen.

Wanneer u in de internationale aanvraag aanspraak op anciënniteit wenst te maken, moet u een apart formulier bijvoegen, zowel bij aanwijzing van de Europese Unie in de internationale aanvraag als bij latere aanwijzing van de Europese Unie.

  • MM 17 (aanspraak op anciënniteit – Europese Unie)

 

Aanvraag voor omzetting van een internationale inschrijving waarbij de Europese Unie wordt aangewezen

Voor alle typen omzetting moet het ingevulde formulier (opmerkingen) rechtstreeks naar EUIPO in Alicante worden gestuurd.

Aangezien het type omzetting “opting back” door de WIPO als een latere aanwijzing wordt beschouwd, moeten alle taksen voor dit type omzetting die betrekking hebben op de latere aanwijzing(en), rechtstreeks aan de WIPO worden betaald.

De WIPO-taksenberekening (PDF, Word) moet daarom worden bijgevoegd, ingevuld in de taal van de internationale inschrijving.

 

Aanvraag voor afsplitsing van een internationale inschrijving waarbij de Europese Unie wordt aangewezen

Sinds 1 februari 2019 is het mogelijk een verzoek in te dienen voor afsplitsing van de EU-aanwijzing in een internationale inschrijving.
Daartoe moet het officiële WIPO-formulier MM22 (met de overeenkomstige taksenberekening) worden gebruikt. Dit is beschikbaar in het EngelsFrans en – Spaans.

Het formulier moet bij EUIPO worden ingediend in de taal van de internationale inschrijving. Omdat op het WIPO-formulier niet kan worden aangegeven welke waren en diensten in de oorspronkelijke inschrijving moeten blijven, wordt van u verlangd een bladzijde met deze aanduiding bij het formulier te voegen in overeenstemming met de artikelen 8 en 11 UMUV.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie