Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Onlineverzoeksformulier

In deze rubriek wordt uitleg gegeven over het invullen van de onlineverzoeksformulieren voor inzage, aantekening, vernieuwing, omzetting of wijziging van vertegenwoordiger.

Voor toegang tot de onlineformulieren moet u ingelogd zijn.

Toegang tot de formulieren is mogelijk op verschillende manieren:

 • via de tab 'Onlinediensten' in de User Area, in het menu aan de linkerkant van uw beeldscherm;
 • via het vakje 'Onlinediensten' op de startpagina van EUIPO;
 • via eSearch plus.

 • Toegang tot de onlineformulieren via eSearch plus

  Open de detailweergave van het merk, het model of de internationale inschrijving door te klikken op de naam ervan in de titelrij.

  Ga naar de rubriek 'Handelingen en mededelingen' en kies voor 'merk van de Europese Unie' (Uniemerk), 'ingeschreven Gemeenschapsmodel' (IGM) of 'internationale inschrijving', naargelang u wilt zoeken naar een merk, een model of een internationale inschrijving.

  Gebruik de volgende opties om de onlineverzoeksformulieren te openen:

  • Inzage
  • Aantekening
  • Vernieuwing
  • Wijziging van vertegenwoordiger
  • Omzetting
 • Talen en inschrijvingsnummer

  Aangevraagde Uniemerken of Gemeenschapsmodellen
  Als uw verzoek een Uniemerk of een Gemeenschapsmodel betreft dat nog in aanvraag is (d.w.z. dat het nog niet ingeschreven is), moet u de eerste of tweede taal van de aanvraag gebruiken. Die taal moet een van de officiële talen van de Europese Unie zijn.

  Ingeschreven Uniemerken of Gemeenschapsmodellen
  Als het verzoek een reeds ingeschreven Uniemerk of Gemeenschapsmodel betreft, moet u een van de vijf officiële EUIPO-talen gebruiken (Spaans, Duits, Engels, Frans of Italiaans).

  Aanvraag-/inschrijvingsnummer
  Voor elke verzoek tot aantekening moet u per industriële-eigendomsrecht het bijbehorende aanvraag-/inschrijvingsnummer aangeven door dit in de desbetreffende rubriek te importeren of op te zoeken. Indien u een verzoek wilt doen voor aantekeningen die beide soorten industriële-eigendomsrechten (Uniemerk en IGM) betreffen, dient u dat voor allebei afzonderlijk te doen.

 • Verzoeker

  ID-nummer
  Indien de verzoeker reeds eerder een ID-nummer van EUIPO heeft gekregen, volstaat het om dat ID-nummer samen met de naam van de rechthebbende/vertegenwoordiger in te vullen.
  In andere gevallen moet de verzoeker zichzelf identificeren door een naam, adres en nationaliteit/land van inschrijving in te vullen.

  Referentie
  Dit betreft het persoonlijk referentienummer dat de verzoeker door EUIPO wil laten gebruiken bij toekomstige correspondentie. Referenties kunnen uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan (Latijnse letters en Arabische cijfers: a-z, A-Z, 0-9). Gebruik geen spaties.

  Gebruik bij eventuele vragen over uw merk echter de officiële EUIPO-referentie. Uw persoonlijke referentie wordt alleen gebruikt voor uw verzoek en is geen vervanging voor de referentie van de Uniemerken of Gemeenschapsmodellen waarop uw verzoek betrekking heeft.

  Soort verzoeker
  De verzoeker dient aan te geven of het gaat om een bedrijf (rechtspersoon) of een natuurlijk persoon.

  Correspondentieadres
  Het postadres/correspondtieadres hoeft alleen te worden opgegeven indien dit verschilt van het officiële adres.

 • Cessionaris of rechtverkrijgende

  Indien de verzoeker een cessionaris of een rechtverkrijgende is en in de Europese Unie GEEN woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, moet hij een beroepsmatige vertegenwoordiger aanwijzen die namens hem bij EUIPO optreedt (zie voor nadere informatie de Richtsnoeren).

 • Waren en diensten

  Indien een verzoek tot aantekening slechts enkele van de onder de betrokken inschrijving of aanvraag vallende waren en diensten betreft, dient u aan te geven voor welke van die waren en diensten u de aantekening wenst.

 • Handtekening

  Het onlineformulier moet worden ondertekend en de naam van de ondergetekende (verzoeker) moet worden vermeld. Anders kan EUIPO het verzoek niet verwerken.

  Ingeval de door de oorspronkelijke rechthebbende aangewezen vertegenwoordiger ook de aangewezen vertegenwoordiger van de cessionaris of de rechtverkrijgende is, mag de vertegenwoordiger het verzoek zowel namens de oorspronkelijke als de nieuwe rechthebbende ondertekenen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.