Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

IP Scan illustratie gloeilampen

 

IP Scan

Identificeer uw intellectuele eigendom en ontdek hoe u een IE-strategie in uw bedrijfsplannen kunt opnemen.

Uw intellectuele eigendom (IE) beschermen is de enige wettelijke manier om te voorkomen dat uw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt.

Bij een IP Scan wordt u rechtstreeks in contact gebracht met een IE-deskundige van een nationaal IE-bureau die met u uw bedrijfsmodel, producten/diensten en groeiplannen zal overlopen.

U kunt samen nagaan welke immateriële activa u kunt beschermen en op welke wijze uw IE de groei van uw bedrijf kan helpen ondersteunen. IP Scan is geen juridische dienst, maar is bedoeld om uw bedrijf te helpen bij het registreren en benutten van zijn intellectuele eigendom, nu en in de toekomst.

IP Scan wordt aangeboden in de hieronder vermelde lidstaten van de EU.

“Dit was erg goed en kwam ons goed van pas. Door de deskundige hulp heb ik tijd bespaard en genieten onze merken nu bescherming, waardoor de waarde van ons bedrijf toeneemt.”

- Laura Andelin, ONIT Sport (Finland)

Basisprincipes van de IP Scan

Met een IP Scan legt u de basis voor de intellectuele-eigendomsstrategie van uw bedrijf.

Beschermde intellectuele eigendom omvat verschillende registreerbare en niet-registreerbare activa, waaronder merken, modellen en octrooien. Geregistreerde immateriële activa bieden niet alleen rechtsbescherming, maar verlenen ook een exclusief karakter aan uw product en een concurrentievoordeel op de markt.

Hoogwaardige IE kan worden gebruikt om nieuwe inkomstenbronnen te creëren, zoals licenties, verkoop of co-brandingovereenkomsten. Wat het verkrijgen van financiering betreft, wordt het geregistreerde IE beschouwd als een teken dat een onderneming sterk en gezond is.

  • Controleer uw bedrijfsmodel met een IE-deskundige
  • Kom te weten wat de IE-activa van uw onderneming eigenlijk zijn en hoe ze moeten worden geregistreerd en beheerd
  • Stel manieren vast om uw intellectuele eigendom te beschermen en om te reageren als iemand inbreuk maakt op uw rechten
  • Ontdek hoe u IE-conflicten met concurrenten of potentiële partners kunt voorkomen
  • Werk een duidelijke IE-strategie uit voor uw bedrijf: wat u kunt registeren, waar u dit kunt doen en hoe u uw IE kan exploiteren door middel van licenties, partnerschappen, internationalisering enz.

Uw bedrijf beschikt mogelijk over een of meer immateriële activa, terwijl u zich daar misschien niet eens van bewust bent:

  1. Basisprincipes: De naam en de onlinedomeinnaam van uw bedrijf
  2. Registreerbare IE: merken, octrooien, modellen, gebruiksmodellen, auteursrechten, plantenrassen of geografische aanduidingen
  3. Niet-registreerbare IE: handelsgeheimen en niet-geregistreerde modellen
 

Het IP Scan-proces

Een IP Scan is alomvattend en komt op grond van samenwerking tot stand. Met hulp van IE-deskundigen onderzoekt u elk aspect van de intellectuele eigendom van uw bedrijf.

Alle immateriële activa die uw bedrijf zou kunnen bezitten, worden beoordeeld tijdens een IP Scan. Daarom is het zo belangrijk ervoor te zorgen dat de IE-deskundige die u helpt over alle relevante informatie beschikt. Voor het proces dient u enige tijd vrij te maken voor uw onderneming om de vereiste informatie te verzamelen, het vraaggesprek te voeren en samen te werken met de IE-deskundige. Een IP Scan bestaat uit drie fasen:

1. Voorbereiding
De voorbereidingsfase, waarin uw bedrijf een korte vragenlijst voor zelfbeoordeling moet invullen. Deze wordt door de IE-deskundige onderzocht om inzicht te krijgen in de relatie van uw bedrijf met intellectuele eigendom.
2. Analyse
De analysefase, waarin de IE-deskundige gesprekken met u voert om uw bedrijfsmodel te onderzoeken, uw intellectuele eigendom te beoordelen en de meest geschikte IP-strategie voor uw onderneming vast te stellen.
3. Verslag
De verslagfase, waarin de IE-deskundige de bevindingen van de analyse presenteert en aanbevelingen doet over de wijze waarop een IE-strategie in het bedrijfsplan van uw onderneming kan worden geïntegreerd.

IP Scan-rapport

Het rapport van de IE-deskundige bevat de algemene bevindingen van de eerste en de tweede fase en heeft betrekking op vijf hoofdthema’s:

het bedrijfsmodel van de kmo en de bedrijfsstrategie

Identificatie en analyse van bestaande IE en voor IE relevante activa

Gebruik van IE-zoekopdrachten

IE-beheer en -strategie: op welke wijze beheert u uw IE-activa het best?

Samenvatting en strategische aanbevelingen

IP Scan wordt gedekt door het Mkb-Fonds

Krijg 90 % van de kosten terugbetaald via de subsidie van het Mkb-Fonds.

Er is financiële steun beschikbaar

Het Mkb-Fonds is een subsidieregeling die is ontworpen om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU te helpen met de IE-registratiekosten. Kmo’s die een IP Scan uitvoeren, kunnen 90 % van de kosten van de dienst terugbetaald krijgen door eerst een subsidie van het Mkb-Fonds van EUIPO te verkrijgen.

Een exclusieve mogelijkheid voor kmo’s in de EU

Om een subsidie aan te vragen, moet uw onderneming een in de Europese Unie gevestigde kmo zijn. Controleer aan de hand van de officiële Europese definitie van een kmo of uw onderneming in aanmerking komt.

 

Voor de aanvraagprocedure van het Mkb-Fonds zijn weinig formulieren of documenten vereist. Het volstaat dat u de belangrijkste informatie bij de hand hebt, zoals het btw-certificaat en bankgegevens.

De eerste stap is om een aanvraag in te dienen bij het Mkb-Fonds en een subsidie toegekend te krijgen. Het kost weinig tijd om een aanvraag in te dienen. U ontvangt al na enkele dagen een antwoord.

Voor meer informatie kunt u de startpagina van het Mkb-Fonds raadplegen en uw land kiezen voor nadere gegevens. Daarna kunt u ook onze rubriek met vaak gestelde vragen raadplegen als u vragen hebt of rechtstreeks contact met ons opnemen via onze onlinechat. U kunt ook contact opnemen met uw nationale IE-bureau via bovenstaande links.

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.