Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

SME Fund


 
Het Ideas Powered for business SME Fund is een subsidieregeling die bedoeld is om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in de EU te helpen met hun rechten op intellectuele-eigendom (IE). Het SME Fund is een initiatief van de Europese Commissie dat wordt uitgevoerd door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en loopt van 10 januari 2022 tot 16 december 2022.

De subsidiemiddelen zijn beperkt en beschikbaar volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

Waarom u uw intellectuele eigendom moet beschermen

Het beschermen van uw intellectuele eigendom is een must in het digitale tijdperk. Het is de enige wettelijke manier om te voorkomen dat uw unieke ideeën, producten of diensten zonder toestemming worden gekopieerd of gebruikt. De bescherming van intellectuele eigendom kan betrekking hebben op vele verschillende activa, waaronder merken, modellen, octrooien, bedrijfsidentiteiten, producten, diensten en processen.

Wie kan gebruikmaken van het SME Fund?

Het SME Fund biedt financiële steun aan in de Europese Unie gevestigde kmo’s. De aanvraag kan worden ingediend door een eigenaar, een werknemer of een gemachtigde vertegenwoordiger van een kmo in de EU die namens die onderneming optreedt. Subsidies worden altijd rechtstreeks aan de kmo’s overgemaakt.

Hoe het SME Fund werkt:

Selecteer

UW LAND

Het SME Fund is een terugbetalingsprogramma dat voorziet in de afgifte van vouchers die kunnen worden gebruikt om een deel van de kosten voor de gekozen activiteiten te dekken. Afhankelijk van de activiteit in kwestie zijn er twee soorten vouchers beschikbaar:

Voucher 1

Niet beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Meer informatie

te gebruiken voor IP Scan taksen voor merken en modellen.

Voucher 2

€ 750

te gebruiken voor taksen voor octrooien.

 
 
 
 
 
 


Om gebruik te kunnen maken van het SME Fund moet u:
 1. zich inschrijven, inloggen op uw “SME Fund account” en een aanvraagformulier indienen.
 2. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een kennisgeving van subsidietoekenning en uw voucher(s)*. Vervolgens kunt u de IE-activiteiten vragen die u nodig heeft.
 3. Om vergoeding te ontvangen voor de kosten van de door u gevraagde IE-activiteiten, moet u na betaling van de activiteiten terugbetaling aanvragen met behulp van het formulier dat beschikbaar is in uw SME Fund account.
* NB: Vouchers zijn geldig gedurende 4 maanden vanaf het moment van toekenning van de subsidie en kunnen indien nodig met nog eens 2 maanden worden verlengd tijdens de laatste 30 dagen van de oorspronkelijke periode van 4 maanden. Gedurende deze periode kunt u IE-activiteiten aanvragen en betalen en vervolgens om terugbetaling verzoeken en zo uw voucher(s) te activeren.

Zorg ervoor dat u vóór het verstrijken van de geldigheidstermijn gebruikmaakt van uw voucher(s)!

Na het activeren van uw voucher(s) is er een uitvoeringsperiode” waarin u verdere activiteiten kunt aanvragen en om extra terugbetaling kunt verzoeken. Deze periode duurt:
 • 6 maanden voor voucher 1
 • 12 maanden voor voucher 2
In beide gevallen hebt u maximaal 30 dagen extra om terugbetaling aan te vragen na de “uitvoeringsperiode”.

Activiteiten die u kunt aanvragen

De editie 2022 van het SME Fund geldt voor verschillende activiteiten om u te helpen bij de uitvoering van uw IE-strategie, al naargelang de behoeften van uw bedrijf.

90 % terugbetaling van de kosten van prediagnostische IE-diensten (IP Scan)

 • Samen met een door het nationale bureau voor intellectuele eigendom aangewezen IE-deskundige onderzoekt u uw bedrijfsmodel, producten of diensten en groeiplannen om te bepalen welke IE-strategie het meest geschikt is voor uw bedrijf. Een IP Scan is geen juridische dienst.

 • Na afloop van de beoordeling zal de IE-deskundige u een volledig verslag doen toekomen over uw IE-strategie, een reeks beste praktijken voorstellen en aanbevelingen doen voor het beheer, de bescherming en de ontwikkeling van uw intellectuele-eigendomsrechten in de toekomst.

 • De IP Scan heeft betrekking op alle intellectuele-eigendomsrechten (merken, modellen, octrooien, gebruiksmodellen, plantenrassen, geografische aanduidingen), zelfs op niet-geregistreerde/niet-registreerbare rechten (auteursrechten, handelsgeheimen) en op bedrijfsnamen en domeinnamen.

 • Ga naar de IP Scan-webpagina voor meer informatie over de IP Scan en de voordelen die deze dienst biedt. Voor meer informatie over de IP Scan in het kader van het Mkb-Fonds kunt u de website van uw  IE-bureau raadplegen.

 

Het beschermingsniveau dat u kiest (nationaal, regionaal, EU, of internationaal), hangt af van uw bedrijfsstrategie en uw groeiplannen. Als u niet zeker weet welke bescherming u moet aanvragen, of op welk territoriaal niveau, kan een prediagnostische IE-dienst (IP Scan) of kosteloos IE-advies (pro bonodienst) u helpen de juiste keuze te maken.

 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en/of modellen op EU-niveau:
  U kunt een aanvraag indienen voor terugbetaling van 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op EU-niveau. De inschrijving voor dit type bescherming moet via EUIPO gebeuren.

 • Terugbetaling van 75 % van de taksen voor merken en modellen op nationaal en regionaal niveau
  U kunt een aanvraag indienen voor terugbetaling van 75 % van de taksen voor merk- en/of modelaanvragen, aanvullende klassetaksen en taksen voor onderzoek, inschrijving, publicatie en opschorting van publicatie op nationaal en regionaal niveau. De inschrijving voor dit type bescherming dient rechtstreeks plaats te vinden via een nationaal IE-bureau of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (voor bescherming op regionaal niveau in België, Nederland en Luxemburg).

 • Terugbetaling van 50 % van de taksen voor merken en modellen buiten de EU
  U kunt een aanvraag indienen voor terugbetaling van 50 % van de basistaks voor merk- en/of modelaanvragen, aanwijzingstaksen en taksen voor latere aanwijzingen buiten de EU. Aanwijzingstaksen voor EU-landen zijn uitgesloten van de subsidieregeling, evenals administratiekosten die door het bureau van oorsprong in rekening worden gebracht . De inschrijving voor dit type bescherming moet gebeuren via de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO).

 

 • Terugbetaling van 50 % van de taksen voor octrooien op nationaal niveau
  U kunt een aanvraag indienen voor terugbetaling van 50 % van de aan de verlening voorafgaande octrooikosten (bv. voor indiening, recherche en onderzoek) en de taksen voor verlening en publicatie op nationaal niveau. De inschrijving voor dit type bescherming dient rechtstreeks plaats te vinden via een nationaal bureau voor intellectuele eigendom.

Gedetailleerde informatie over maximumbedragen en kosten is te vinden in de oproep tot het indienen van voorstellen en de bijbehorende bijlagen.

Het IE-bureau biedt ook een eigen prediagnostische IE-dienst aan die niet in aanmerking komt voor subsidie uit het SME Fund. Nadere gegevens vindt u hier.

Voordat u een aanvraag indient:

Subsidie aanvragen gaat eenvoudig. Zorg ervoor dat u de volgende documenten bij de hand hebt wanneer u uw aanvraag indient. Deze documenten moeten worden verstrekt in pdf-formaat (gescande versies van fysieke documenten in pdf-formaat worden aanvaard). Alle ingediende documentatie moet leesbaar en zonder wachtwoordbescherming zijn.
 
Bankafschrift van uw onderneming ( voorbeeld) met de volgende gegevens: ondernemingsnaam als rekeninghouder; volledig IBAN-nummer met landcode ( voorbeelden); en BIC/SWIFT-code.
 
Het btw-certificaat of bewijs van het nationale inschrijvingsnummer van uw onderneming, dat door de bevoegde nationale autoriteit is afgegeven.
 
Indien uw kmo gebruikmaakt van de diensten van een vertegenwoordiger of u een vertegenwoordiger bent die namens een kmo optreedt, moet u een “Verklaring op erewoord” ( model) indienen, ondertekend door een gemachtigde eigenaar of werknemer van de kmo.

Lijst van kosten en contactpunten:

Hieronder vindt u per activiteit en land een lijst van kosten die voor terugbetaling in aanmerking komen en de specifieke contactpunten bij EUIPO, WIPO en de bureaus voor intellectuele eigendom van de lidstaten waar u terecht kunt voor hulp bij alle aspecten van het mkb-fonds.

Deze lijst is louter indicatief en wordt gepubliceerd onder voorbehoud van wijziging, aangezien de daarin vermelde informatie afkomstig is uit uiteenlopende bronnen. Raadpleeg daarom de originele bron voor de meest actuele informatie.

Here you can also find a summary of the Contacts at the National IP Offices

 

Als u hulp nodig hebt:

Gedetailleerde informatie over het Mkb-Fonds Ideas Powered for Business vindt u in de oproep tot het indienen van voorstellen.

Als u vragen hebt, kunt u onze rubriek met veelgestelde vragen raadplegen of online met ons chatten in het Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans. Wij staan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 18.30 uur (GMT+1) tot uw beschikking.

U kunt ons ook een e-mail sturen in een officiële EU-taal naar keuze: information@euipo.europa.eu.

Nuttige tools:

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie