Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Andere indieningen

EUIPO stelt onlineformulieren ter beschikking voor het verzoeken om inzage in documenten met betrekking tot de inschrijving of aanvraag van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel, voor het verzoeken om vernieuwing van een Uniemerk of Gemeenschapsmodel en voor het maken van aantekeningen in het register. U kunt ook online de naam van een vertegenwoordiger schrappen of een vertegenwoordiger aanstellen en een verzoek tot omzetting van een Uniemerk of tot internationale registratie indienen. Om deze faciliteiten te gebruiken, moet u wel ingelogd zijn.

Voor deze acties moet een vergoeding betaald worden.

 

Onderwerpen

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.