Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Een geavanceerde zoekopdracht uitvoeren

Gebruik de functie geavanceerd zoeken om in de databases van EUIPO te zoeken naar informatie over gepubliceerde merken en modellen, eigenaren, vertegenwoordigers en besluiten van het Bureau. Ook dagelijkse publicaties (Bulletins) kunnen hier worden gedownload.

Gebruik de functie 'Geavanceerd zoeken' voor een uitgebreidere zoekopdracht en snellere resultaten voor:

 • Merken
 • Modellen
 • Gegevens van eigenaren
 • Informatie over vertegenwoordigers

Met 'Geavanceerd zoeken' kunt u aan de hand van een groot aantal zoekcriteria uitgebreid zoeken naar iedere afzonderlijke groep (merk, model, enz.). Gebruik deze functie voor specifiekere zoekresultaten. U kunt zoeken naar specifieke woorden, naar woorden of zinsdelen met een specifieke reeks tekens, naar zinsdelen met bepaalde woorden maar met uitsluiting van bepaalde andere woorden, naar reeksen met jokertekens, enz.


 • Criteria voor geavanceerd zoeken

  Met de optie 'Geavanceerd zoeken' kunt u uw zoekopdracht verfijnen.

  De standaardcriteria voor geavanceerd zoeken worden weergegeven in het grijze vak aan de rechterkant van de interface. Links vindt u een lijst met aanvullende zoekcriteria die aan de zoekopties kunnen worden toegevoegd.

  Zoekcriteria toevoegen
  Voeg zoekcriteria toe door op de optie(s) aan de linkerkant van het scherm te klikken. De nieuwe optie(s) wordt/worden onderaan in de lijst met zoekcriteria weergegeven.

  Zoekcriteria verwijderen
  Om zoekcriteria uit de lijst te verwijderen, klikt u op het kruisje naast de desbetreffende optie(s).

  Zoekcriteria verwijderen

  Om ingevoerde gegevens in (een) veld(en) te wissen en de 'voorwaardelijke zoekoperator(en)' in de standaardinstelling te herstellen, klikt u op 'Criteria wissen' onderaan op de pagina.

  Om de standaardzoekcriteria te herstellen, klikt u op de knop 'Opnieuw instellen op standaardwaarden' onder de lijst met zoekcriteria.

 • Voorwaardelijke zoekoperatoren

  Met 'voorwaardelijke zoekoperatoren' (en, of, niet) kunt u uw zoekopdracht in verschillende velden verfijnen. De volgende operatoren zijn beschikbaar:

  • en – gebruikt om aanvullende termen in een zoekopdracht op te nemen;
  • of – gebruikt om alternatieve termen in een zoekopdracht op te nemen;
  • niet – gebruikt om specifieke termen van een zoekopdracht uit te sluiten.

  Voorwaardelijke zoekoperatoren zijn uitsluitend van toepassing op zoekcriteria die in dezelfde regel als de zoekoperator staan.

 • Vervolgkeuzemenu's voor zoekreeksen

  Om het aantal treffers te beperken, voegt u in elk zoekveld dat u invult (tekenreekszoekopdracht) een regel toe die u kunt selecteren in de vervolgkeuzemenu's (bevat, is, begint met, eindigt op).

  Vervolgkeuzemenu's voor tekenreeksen

  Kies de regel die het beste past bij uw tekenreeks. Gebruikt u bijvoorbeeld de tekenreeks 'bak', dan zullen de resultaten afhankelijk zijn van de regel die u toepast:

  • is – er worden alleen exacte matches weergegeven ('bak').
  • bevat – alle resultaten die de tekenreeks 'bak' bevatten, ongeacht de plaats in de tekst, bijvoorbeeld 'suikerbakkerswaren'.
  • begint met – alle resultaten die een tekenreeks bevatten die begint met 'bak', bijvoorbeeld 'bakker'.
  • eindigt op – alle resultaten die een tekenreeks bevatten die eindigt op 'bak', bijvoorbeeld 'appelgebak'.

  Tekstveld classificatie van Wenen
  Dit veld is een optie die te vinden is onder de tabs 'Merken' en 'Modellen'.

  Wanneer u dit veld invult, helpt een functie voor automatisch aanvullen u bij het zoeken naar de juiste klasse of subklasse van de classificatie van Wenen voor beeldelementen door suggesties weer te geven.

  Als u op de asterisk (*) klikt, wordt de EUIPO-handleiding voor beeldclassificatie als pdf-bestand geopend.

  NB: De classificatie van Wenen is opgenomen voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen in de volgende Locarno-klassen: 01.01, 05.05, 09.01, 09.03, 19.04, 19.08 en 32.00. Klasse 99.00 wordt niet meer voor aanvragen gebruikt sinds 1 januari 2009 (met de inwerkingtreding van de negende editie van Locarno), maar bestaat nog voor oudere aanvragen.

  Tekstveld classificatie van Locarno
  Dit veld is een optie die te vinden is onder de tab 'Modellen'.

  Wanneer u dit veld invult, helpt een functie voor automatisch aanvullen u bij het zoeken naar de juiste klasse van de classificatie van Locarno voor de desbetreffende waren door suggesties weer te geven.

  Als u op de asterisk (*) klikt, wordt de zoektool 'DesignClass' geopend; deze bevat uitgebreide productaanduidingen die door alle bureaus voor intellectuele eigendom van de Europese Unie worden geaccepteerd.

  Meer informatie over de classificatie van Locarno.

 • Zoektekstopties

  Het zoektekstveld maakt gebruik van de volgende regels:

  • 'Tekst' wordt gedefinieerd als ieder alfanumeriek teken. Elk teken kan in het tekstveld worden getypt. De asterisk (*), het vraagteken (?) en de dubbele aanhalingstekens (" ") zijn echter bijzondere jokertekens met specifieke functies. Ga voor meer informatie naar het gedeelte over jokertekens.
  • Het tekstveld is niet hoofdlettergevoelig, dat wil zeggen dat u bijv. met 'coke' of 'Coke' dezelfde resultaten zult krijgen.
  • Ook is het zoeksysteem niet gevoelig voor bijzondere tekens, dat wil zeggen dat u bijv. met 'Müller' dezelfde resultaten krijgt als met 'Muller'.
  • De jokertekens (*) en (?) kunnen overal in een tekenreeks worden ingevoegd en kunnen worden gebruikt wanneer een of meer tekens niet bekend zijn.
 • Jokertekens

  Een jokerteken kan worden gebruikt als vervanging van een ander teken of van een reeks tekens.

  Het vraagteken (?)
  vervangt één enkel onbekend teken.

  Als u bijvoorbeeld 'compl?ment' typt, zal worden gezocht naar zowel 'complement' als 'compliment'.

  U kunt in een tekenreeks meerdere vraagtekens gebruiken.

  Let op: een vraagteken vervangt geen spatie (de asterisk kan dit wel).

  De asterisk (*)
  vervangt een of meer onbekende tekens (ook spaties).

  Als u bijvoorbeeld 'compl*ment' typt, zal worden gezocht naar zowel 'compliment' als 'Compleet Management'.

  In een tekenreeks kan de asterisk samen met een vraagteken worden gebruikt.

  Als u bijvoorbeeld '*1?3' invoert, krijgt u zowel '123' als 'Farmacia +123'.

  Twee dubbele aanhalingstekens (" ")
  : een woord of zinsnede binnen dubbele aanhalingstekens beperkt het zoeken naar uitsluitend de tekens die binnen deze aanhalingstekens staan.

  Voert u bijvoorbeeld "Hallo" in, dan krijgt u Hallo.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.