Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Checklist

Wij hebben alle criteria samengevat die u in overweging moet nemen voor u uw aanvraag indient.

 

Uw strategie

Hebt u een strategie voor modelbescherming geformuleerd?

Ja

Nee

Ik wil dat controleren

controleren
Wilt u uw model(len) direct na inschrijving openbaar maken? controleren

Afhankelijk van uw strategie kunt u bij het indienen van een modelaanvraag verzoeken dat de publicatie ervan opgeschort wordt voor een periode van dertig maanden na de datum van indiening van de aanvraag of, als er voorrang ingeroepen wordt, vanaf de voorrangsdatum.

Door publicatie op te schorten kunt u uw model geheim houden, maar toch de voordelen van inschrijving genieten. Deze mogelijkheid is vooral van nut in snel veranderende economische sectoren, zoals die van het modeontwerp. De geheimhoudingsperiode geeft u de kans uw marketingstrategie uit te werken of uw productie voor te bereiden zonder dat concurrenten van uw model op de hoogte zijn.

U bent een opschortingstaks verschuldigd wanneer u uw aanvraag indient. Bij een meervoudige aanvraag kunt u opschorting verzoeken voor slechts enkele van de modellen in plaats van allemaal. Lezen hoe u uw model openbaar maakt.

 

Wat zijn mogelijke ingeschreven Gemeenschapsmodellen?

Hebt u onderzoek gedaan naar uw concurrenten?

Ja

Nee

Ik wil dat controleren

controleren
Is uw model nieuw? Heeft het een eigen karakter? controleren
Hebt u de grafische voorstelling van uw model(len) klaar? controleren
 

Het model en het(de) bijbehorende product(en)

Weet u in welke productklasse van de classificatie van Locarno uw model valt?

Ja

Nee

Ik wil dat controleren

controleren
Als u meer dan één model aanvraagt, behoren ze dan allemaal tot dezelfde klasse? controle
 

Eigendom

U moet ons exacte gegevens over de eigenaar van het model verstrekken. Beschikt u over die informatie?

Ja

Nee

Ik wil dat controleren

controleren
Hebt u een vertegenwoordiger nodig? controleren

Het lijkt erop dat u alles hebt wat nodig is om uw modelaanvraag in te dienen.
Aanvraag nu online indienen .

 

NB: Als u onzeker bent over een van deze vragen, kunt u professioneel advies inwinnen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.