Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Taksen & betalingen

Online een Gemeenschapsmodel aanvragen vanaf 350 EUR

Uw model
snel en gemakkelijk inschrijven

Online aanvragen

Een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) is vijf jaar geldig. De geldigheid kan telkens voor vijf jaar worden verlengd, tot maximaal 25 jaar.

 

Taksstructuur

Er zijn drie soorten taksen voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM): inschrijvingstaks, publicatietaks en opschortingstaks.

Inschrijving

230EUR

Extra inschrijving
Per bijkomend model:

2 t/m 10 = 115 EUR

≥ 11 = 50 EUR

Publicatie

120EUR

Extra openbaarmaking
Per bijkomend model:

2 t/m 10 = 60 EUR

≥ 11 = 30 EUR

Opschorting van publicatie *

40EUR

Extra opschorting
Per bijkomend model:

2 t/m 10 = 20 EUR

≥ 11 = 10 EUR

* U kunt om opschorting van de publicatie van een model vragen. Hiermee behoudt u de oorspronkelijke datum van indiening zonder direct te moeten publiceren.

 

De verschuldigde taksen hangen af van twee factoren:

  • Betreft f de aanvraag één of meer modellen?
  • Wordt de publicatie van modellen opgeschort of niet?

De taksstructuur voor modellen is als volgt:

  • Een basistaks voor een enkelvoudig model of het eerste model van een meervoudige aanvraag.
  • Een korting op de taks voor het tweede tot en met tiende model.
  • Een verder verlaagde taks per model vanaf het elfde model.
 

De inschrijvingstaks en publicatietaks dienen samen betaald te worden wanneer de aanvraag wordt ingediend. Als de aanvraag een verzoek om opschorting bevat, komt de opschortingstaks in de plaats van de publicatietaks. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) stuurt u geen betalingsverzoek.


 

Takscalculator

U kunt de taks precies berekenen aan de hand van het aantal modellen en of u om opschorting vraagt.

Volledig overzicht van taksen voor modellen

Overzicht van taksen in Verordening (EG) nr. 2246/2002 van de Commissie van 16 december 2002.

Betalingswijzen

U kunt taksen voor modellen per creditcard, bankoverboeking of via een EUIPO-betaalrekening voldoen. EUIPO verleent een onlinedienst aan rekeninghouders, waarmee zij toegang hebben tot al hun betaaltransacties en -informatie.

Creditcard

 

Meest geschikt voor online-aanvragen en aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Bankoverboekingen

 

Bankoverboekingen moeten naar een van de volgende rekeningen van EUIPO gedaan worden:

EUIPO-betaalrekening

 

Aanbevolen voor professionele gebruikers.

 

Frauduleuze betalingsverzoeken

Waarschuwing: misleidende facturen

Als u ongevraagd een verzoek ontvangt in verband met vernieuwing, openbaarmaking, overdracht of een andere procedure in verband met uw IGM-inschrijving, BETAAL DAN NIET tot u precies gecontroleerd hebt welke diensten er aangeboden worden en of de bron bonafide is.

 

Hier zijn een paar voorbeelden van frauduleuze verzoeken

Meer informatie

Indien u meer informatie wenst over financiële kwesties, neem dan contact op met de afdeling Financiën – dienst Taksen via:

+34 965 139 100

+34 965 131 344

information@euipo.europa.eu

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.