Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Rechtstreeks aan EUIPO te betalen taksen

Lijst van direct aan EUIPO te betalen taksen
Takscode Taksbeschrijving Bedrag
D-001 Inschrijvingstaks (artikel 36, lid 4, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 230 EUR
Bijkomende inschrijvingstaks voor elk bijkomend model van een meervoudige aanvraag (artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
D-002 Taks per model van tweede tot tiende model 115 EUR
D-003 Taks per model vanaf elfde model 50 EUR
  Afzonderlijke aanwijzingstaks voor een internationale inschrijving (artikel 106, onder c), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 7, lid 2, van de Akte van Genève) — (per model) info. 62 EUR
D-011 Publicatietaks (artikel 36, lid 4, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 120 EUR
Extra publicatietaks voor elk extra model in een meervoudige aanvraag (artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
D-012 Taks per model van tweede tot tiende model 60 EUR
D-013 Taks per model vanaf elfde model 30 EUR
D-021 Taks voor opschorting van de publicatie (artikel 36, lid 4, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 40 EUR
Extra taks voor opschorting van de publicatie voor elk extra model in een meervoudige aanvraag waarvan de publicatie is opgeschort (artikel 37, lid 2, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 6, lid 1, onder d), van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
D-022 Taks per model van tweede tot tiende model 20 EUR
D-023 Taks per model vanaf elfde model 10 EUR
D-004 Taks voor laattijdige betaling van de inschrijvingstaks (artikel 107, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 60 EUR
D-014 Taks voor laattijdige betaling van de publicatietaks (artikel 107, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 10, lid 3 en artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 30 EUR
D-024 Taks voor laattijdige betaling van de taks voor opschorting van de publicatie (artikel 107, lid 2, onder c), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 10, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 10 EUR
D-030 Taks voor laattijdige betaling van de bijkomende taksen voor meervoudige aanvragen zoals vermeld in de punten 2, 4 en 6 van deze bijlage (artikel 107, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 10, lid 3, en artikel 15, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 25%
van de bijkomende taksen
Vernieuwingstaks (artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 22, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) per model, al dan niet als onderdeel van een meervoudige inschrijving:
D-041 Taks voor de eerste vernieuwingsperiode 90 EUR
D-042 Taks voor de tweede vernieuwingsperiode 120 EUR
D-043 Taks voor de derde vernieuwingsperiode 150 EUR
D-044 Taks voor de vierde vernieuwingsperiode 180 EUR
D-045 Taks voor laattijdige betaling van de vernieuwingstaks of laattijdige indiening van de aanvraag om vernieuwing (artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 22, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 25%
van de bijkomende taksen
Afzonderlijke vernieuwingstaks voor een internationale inschrijving (artikel 13, lid 1, en artikel 106, onder c), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 22, lid 2, onder a), van Verordening (EG) nr. 2245/2002) per model: info
  Taks voor de eerste vernieuwingsperiode — (per model) 31 EUR
  Taks voor de tweede vernieuwingsperiode — (per model) 31 EUR
  Taks voor de derde vernieuwingsperiode — (per model) 31 EUR
  Taks voor de vierde vernieuwingsperiode — (per model) 31 EUR
D-050 Taks voor de vordering tot nietigverklaring (artikel 52, lid 2, van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 350 EUR
D-052 Beroepstaks (artikel 57 van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 35, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 800 EUR
D-054 Taks voor herstel in de vorige toestand (artikel 67, lid 3, van Verordening (EG) nr. 6/2002) 200 EUR
D-060 Taks voor inschrijving van de overgang van een aanvraag voor een Gemeenschapsmodel (artikel 34, lid 2, en artikel 107, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 23, lid 7, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 200 EUR
per model info
D-061 Taks voor inschrijving van de overgang van een ingeschreven Gemeenschapsmodel (artikel 107, lid 2, onder f), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 23, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 200 EUR
per model info
D-062 Taks voor de inschrijving van een licentie of ander recht inzake een ingeschreven Gemeenschapsmodel (artikel 107, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 23, lid 3, en artikel 24, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2245/2002), of een aanvraag om een Gemeenschapsmodel (artikel 34, lid 2, en artikel 107, lid 2, onder g), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 23, lid 3, artikel 24, lid 1 en artikel 24, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
a) verlening van een licentie;
b) overgang van een licentie;
c) vestiging van een zakelijk recht;
d) overdracht van een zakelijk recht;
e) gedwongen tenuitvoerlegging
200 EUR
per model info
D-063 Taks voor doorhaling van de inschrijving van licenties en andere rechten (artikel 107, lid 2, onder h), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 26, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 200 EUR
per model info
Taks voor afgifte van een afschrift van de aanvrage voor een ingeschreven Gemeenschapsmodel (artikel 107, lid 2, onder n), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 74, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2245/2002), afgifte van duplicaten van het inschrijvingsbewijs (artikel 107, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 17, lid 2, van Verordening (EG) nr. 2245/2002), of afgifte van uittreksels uit het register (artikel 107, lid 2, onder i), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 69, lid 6, van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
D-070 Niet-gewaarmerkt afschrift of uittreksel 10 EUR
D-071 Gewaarmerkt afschrift of uittreksel 30 EUR
D-072 Taks voor inzage in de dossiers (artikel 107, lid 2, onder j), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 74, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 30 EUR
Taks voor afgifte van afschriften van dossierstukken (artikel 107, lid 2, onder k), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 74, lid 5, van Verordening (EG) nr. 2245/2002):
D-073 Niet-gewaarmerkt afschrift 10 EUR
D-074 Gewaarmerkt afschrift 30 EUR
  Plus voor elke bladzijde boven tien bladzijden 1 EUR
D-075 Taks voor mededeling van gegevens uit de dossiers (artikel 107, lid 2, onder l), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 75 van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 10 EUR
  Plus voor elke bladzijde boven tien bladzijden 1 EUR
D-080 Taks voor verificatie van de proceskosten die moeten worden vergoed (artikel 107, lid 2, onder m), van Verordening (EG) nr. 6/2002; artikel 79, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2245/2002) 100 EUR
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.