Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Eigendom

U moet uw gegevens op het inschrijfformulier vermelden.

  • De informatie die u verstrekt, zal gebruikt worden om u duidelijk te identificeren als de enige eigenaar van uw model.
  • Mogelijk moeten wij contact met u opnemen als wij verdere informatie nodig hebben, tijdens of na de inschrijvingsprocedure.

Het is erg belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw telefoonnummer.

Welke informatie moet u opgeven?

Als u eerder een aanvraag bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) ingediend hebt, hoeft u alleen maar het unieke identificatienummer op te geven dat aan u toegewezen is. Wij gebruiken dit nummer om uw gegevens op te halen. U hoeft deze dus niet opnieuw te typen.

U kunt uw identificatienummer vinden in eerdere correspondentie of met behulp van de applicatie eSearch.

Als u voor het eerst een aanvraag indient, moet u uw gegevens opgeven. Die worden dan opgeslagen voor toekomstige correspondentie.

U moet ons laten weten of u als bedrijf of als persoon de aanvraag indient

Pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een bedrijf is, bestaat uit een persoon en een gebouw

Bedrijf

Als u een bedrijf bent, moet u ons de volgende gegevens verstrekken

  • Volledige naam en rechtsvorm
  • Land van registratie
  • Adres
Pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een persoon is

Individueel

Natuurlijke personen moeten ons de volgende gegevens verstrekken

  • Voor- en achternaam
  • Nationaliteit
  • Adres

In beide gevallen is het erg belangrijk dat u ons ook uw e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien van toepassing) geeft, zodat we gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.

Het is niet verplicht, maar misschien wilt u ook de ontwerper(s) vermelden die het model gecreëerd hebben. Zo niet, wilt u misschien aangeven dat de ontwerper (of het ontwerpteam) afstand heeft gedaan van het recht op naamsvermelding.

Hoe gaat EUIPO met u communiceren?

De gemakkelijkste en snelste manier om met ons te communiceren is via uw online user area.

Ga naar de user area, de beheertool van EUIPO

Dit biedt u een beveiligd platform waar u elektronisch met EUIPO kunt communiceren.

NB: Wij accepteren per e-mail alleen informele mededelingen, geen officiële.


Als u besluit niet de user area als communicatiemethode te gebruiken, zal EUIPO per fax met u communiceren. Als u geen faxnummer ingevuld hebt, zullen wij via de gewone post met u communiceren.

Is het verplicht om iemand aan te wijzen als uw vertegenwoordiger?

In principe hoeven aanvragers zich niet te laten vertegenwoordigen. Maar als de eigenaar geen woonplaats, zetel noch werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel in de Europese Unie heeft, moet hij een vertegenwoordiger benoemen voor alle procedures bij het Bureau, behalve voor het indienen van de aanvraag.

Een vertegenwoordiger kan zijn:

Een advocaat (of equivalent, afhankelijk van het land)

Een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van één van de EU-lidstaten en kantoor houdt binnen de Unie. Tevens dient hij in die lidstaat bevoegd te zijn op te treden als merken- of modellengemachtigde.

Erkende gemachtigde

Een erkende gemachtigde wiens naam op de lijst staat die het Bureau bijhoudt.

Werknemer van een natuurlijke of rechtspersoon

Werknemers van een natuurlijke of rechtspersoon die in de Europese Unie een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, kunnen handelen voor een andere rechtspersoon mits er economische banden tussen de twee rechtspersonen bestaan.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.