Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Aanbevelingen over betalingen

Om betalingen effectief te kunnen verwerken en de inschrijvingsprocedure te versnellen, vragen wij onze gebruikers het volgende advies over overboekingen op te volgen.

NB: Van de velden 'afzender' en 'beschrijving' wordt maar een beperkt aantal tekens door onze bank doorgezonden. Daarom vragen wij u zich te houden aan de onderstaande richtsnoeren.


Velden 'beschrijving'

Vul dit veld als volgt in

 • Gebruik de codes uit de onderstaande tabellen,
  bijv. EUTM in plaats van INDIENINGSTAKS VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN MERK VAN DE EUROPESE UNIE.

 • Laat nullen aan het begin van getallen weg en gebruik geen spaties of streepjes in fax- en telefoonnummers, want die nemen onnodig ruimte in.

 • Als de betaling meer dan één merk of model betreft, vermeld dan alleen het eerste en laatste, en stuur ons een fax met de volledige gegevens van de merken of modellen waarom het gaat,
  bijv. EUTM-3558961-3558969


Voorbeelden

Voorbeelden van omschrijving van betaling - taksen.
Betalingstype Voorbeeld van omschrijving van betaling
Aanvraagtaks (EUTM = Uniemerk) via e-filing EUTM-5104422 naam van het merk E-00031516-S REF. JSE06
Aanvraagtaks (RCD-Registered Community design [ingeschreven Gemeenschapsmodel]) via e-filing RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Oppositie EUTM-4325047 OPP naam van het merk
Internationale inschrijving EUTM-4325047 INT
Vernieuwing (van het Uniemerk) EUTM-509936 RENEW
Overboeking op betaalrekening nr. 1361 ACC-1361
Gewaarmerkte afschriften EUTM-1820061 COPIES
Overdracht van meervoudige modellen (eerste 1420061, laatste 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officiële codes (in volgorde van belangrijkheid)

Lijst van officiële codes
Code Omschrijving Voorbeeld
ACC Overboeking op betaalrekening ACC-1361
OWN, REP ID van eigenaar, ID van vertegenwoordiger (indien bekend) REP-10711
EUTM, RCD Nummer van merk of model EUTM-5104422
RCD-1698
  Naam van merk of model naam van het merk
REF Interne referentiecode van aanvrager REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Handelingscode: Oppositie, Vastlegging, Vernieuwing, Inzage, Internationale Inschrijving, Overdracht, Nietigverklaring, Omzetting, Gewaarmerkte Afschriften, Beroep OPP
INT
INV
APP
FAX Fax FAX(49)07511245574


Veld 'afzender'

Vul dit veld als volgt in

 • Gebruik een naam die herkend kan worden als een betaler, aanvrager (eigenaar of vertegenwoordiger), oppositievoerder of afzender

 • Geef als naam van de betaler alleen de naam, zonder afkortingen als: ir. dr., OCTROOIBUREAU

 • Gebruik bij betalingen steeds dezelfde vorm van identificatie

 • Voorbeelden voor adres
  Naam van de betaler
  MARY MOCHAN
  Adres van de betaler
  7 LOCH LONG
  Postcode en woonplaats van betaler
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.