Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Zoeken naar beschikbaarheid

Voor modellen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Als iemand anders uw model of een sterk daarop gelijkend model heeft ingeschreven of bekendgemaakt, is het niet beschikbaar. U kunt tijd en geld besparen door voordat u een aanvraag indient naar modellen te zoeken die mogelijk strijdig zijn met het uwe.

Zoeken kost niets en de informatie die u vindt, is cruciaal voor uw aanvraag. Als iemand een model reeds bezit, zal hij wellicht bezwaar maken tegen het uwe.

Het is belangrijk niet alleen onder ingeschreven modellen te zoeken. Alle reeds bekendgemaakte modellen, ook als zij niet ingeschreven zijn of ooit ingeschreven waren maar vervallen zijn, kunnen een bedreiging vormen voor uw model.


Ingeschreven modellen

Met behulp van twee databanken kunt u naar ingeschreven modellen zoeken:

Ga naar eSearch plus, een databank van EUIPO

eSearch plus is EUIPO's toegang tot de databank van ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Het kan u helpen erachter te komen of iemand al een soortgelijk model bij ons heeft ingeschreven.

Ga naar Designview, een Europese tmdn-databank

DesignView bevat de databank van modellen van EUIPO samen met de databanken van andere nationale registers. Modellen die op nationaal niveau aangevraagd of ingeschreven zijn vóór het uwe, kunnen een bedreiging vormen voor uw aanvraag.


Niet-ingeschreven modellen

Doe onderzoek in de kringen die gespecialiseerd zijn in uw sector. Raadpleeg alle bestaande literatuur, ga naar vakbeurzen en zoek op internet, enz.

Als kenner van uw branche bent u vast goed op de hoogte van de huidige modeltrends en hoe u van die kennis gebruik kunt maken. Zoek niet alleen binnen het grondgebied van de EU: elk model dat ooit ergens ter wereld aan het publiek beschikbaar is gesteld, moet meegenomen worden als u redelijke vermoedens hebt dat het model in het normale handelsverkeer bekend is geraakt bij de kringen in de desbetreffende sector binnen de Europese Unie.

Zoekmethodes

Er zijn twee hoofdelementen waaraan u moet denken wanneer u de zoekresultaten analyseert: timing en model. Die parameters controleren kan risico's niet voorkomen, maar wel zo klein mogelijk maken.

Voorrang

Niet-ingeschreven modellen worden van kracht als het model beschikbaar wordt gesteld aan het publiek: dit heet ook wel 'publicatie' of 'bekendmaking'.

Bescherming als ingeschreven model begint als er een datum van indiening is toegekend.

Het is evenwel niet alleen de datum van indiening van het model van uw mogelijke concurrent die bepaalt wie het eerst was. Als er een voorrangsdatum is, moet ook die in overweging genomen worden.

Wat is recht van voorrang?

Iedereen die een modelaanvraag in een land heeft ingediend dat partij is bij het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom of de Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie kan aanspraak op voorrang maken door zijn of haar modelaanvraag als basis voor een IGM-aanvraag te gebruiken.

Om gebruik te maken van dit recht van voorrang moet uw IGM-aanvraag binnen zes maanden na de vorige modelaanvraag worden ingediend. Als uw aanspraak op voorrang wordt geaccepteerd, heeft uw model zodra het is ingeschreven voorrang boven andere aanvragen die tijdens die periode van zes maanden zijn ingediend.

U krijgt de mogelijkheid om aanspraak op voorrang te maken wanneer u het IGM-aanvraagformulier invult. De datum van indiening van de eerste aanvraag wordt de toetssteen voor wie het eerst aangevraagd heeft.

 


Voorrangs-
periode van model

De twee lijsten hieronder zijn afhankelijk van elkaar. Het eerste element van de eerste lijst is gerelateerd aan het eerste element van de tweede lijst enzovoorts.

 • 01/07/2015
  Datum van indiening in de VS

 • 01/10/2015
  Datum van indiening bij EUIPO

 • 01/11/2015
  Datum van indiening bij EUIPO


In dit voorbeeld kan de eigenaar van model B een verzoek indienen om model A nietig te verklaren, zelfs al werd 'chronologisch' model A als eerste binnen de EU aangevraagd.

Vergelijk uw model met andere modellen

Wanneer u de verschijningsvorm van een ouder model met het uwe vergelijkt, maak dan een globale vergelijking. Als elk element waaruit uw model bestaat in het oudere model gevonden kan worden, zullen de modellen als identiek beschouwd worden en zal het uwe dus geen nieuwheid bevatten.

De vergelijking wordt lastiger als er een aantal verschillen bestaan tussen de twee modellen, maar ze nog steeds in het algemeen sterk op elkaar lijken. De vraag die u zichzelf moet stellen, is:

'Maakt mijn model een afwijkende algemene indruk op een geïnformeerde gebruiker vergeleken met het model dat al bestaat?'

Deze twee concepten vergen enige uitleg:

 • Geïnformeerde gebruiker: een 'geïnformeerde gebruiker' is iemand die enige kennis heeft van modellen in de betreffende sector, maar niet noodzakelijkerwijs ontwerper, technisch expert, fabrikant of verkoper is
 • Algemene indruk: probeer bij het vergelijken van de modellen niet te veel te letten op kenmerken die minder opvallend of zichtbaar zijn wanneer het product gebruikt wordt of op standaardkenmerken van het betreffende producttype. Let juist op kenmerken die arbitrair zijn of afwijken van de norm

Wat doet u met uw zoekresultaten?

Als u een - al dan niet ingeschreven - model vindt dat dezelfde algemene indruk maakt als dat van u, hebt u een aantal mogelijkheden

 • Onderhandelen: neem contact op met de eigenaar van het oudere model en probeer tot een vergelijk te komen (tenslotte bestaan er veel identieke of gelijkende modellen naast elkaar op de markt).
 • Het risico van inschrijving nemen: dien gewoon uw aanvraag in en neem het risico van een nietigheidsprocedure. De beslissing om bezwaar te maken tegen een IGM-inschrijving hangt van allerlei factoren af. Het feit dat er een ouder (niet-)ingeschreven model bestaat, wil niet zeggen dat u geen aanvraag kunt indienen, maar wel dat u het risico loopt dat u inbreuk maakt op de rechten van iemand anders en dat er een gerechtelijke procedure tegen u ingesteld wordt.
 • Aanvechten: u vecht het eerste model aan
 • Opgeven: u gaat niet verder omdat het risico van strijdigheid te groot is

Wij raden u aan om, voordat u tussen de bovenstaande opties kiest, eerst professioneel advies in te winnen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.