Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Strategie

Inmiddels zult u begrepen hebben dat een Gemeenschapsmodel inschrijven minder eenvoudig is dan een auto op uw naam zetten. Een IGM beschermt uw creativiteit en versterkt uw aanwezigheid in de markt. De waarde van uw model is echter geen gegeven: u dient het potentieel ervan te realiseren. Hoe meer u erin stopt, hoe meer u eruit krijgt.

De strategie die u kiest is uniek: zij is een afspiegeling van de bredere belangen van uw bedrijf en uw intellectuele-eigendomsportefeuille.

 

Uw model openbaar maken

Als u de openbaarmaking van uw model hebt opgeschort omdat u het geheim wilt houden voor uw concurrenten, vergeet dan niet dat u het op zeker moment openbaar zult moeten maken om van alle voordelen van uw inschrijving te kunnen profiteren. Als u uw model niet openbaar maakt, is het alsof het nooit bestaan heeft.

Uiterlijk drie maanden voordat de periode van 30 maanden afloopt (d.w.z. op de laatste dag van de 27ste maand volgend op de datum van indiening of voorrangsdatum, al naargelang) moet u het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) vragen uw model te publiceren. U kunt dit vanzelfsprekend ook eerder doen. Wanneer u om openbaarmaking verzoekt, geef dan aan of u wilt dat EUIPO uw model zo snel mogelijk openbaar maakt of pas aan het eind van de opschortingstermijn. Als u bij de indiening de openbaarmakingstaks niet voldaan hebt, zorg dan dat u dat alsnog doet wanneer u om openbaarmaking verzoekt.

EUIPO waarschuwt niet als de periode van 27 maanden afloopt. Het is uw verantwoordelijkheid om deze deadline in de gaten te houden.

Uw bescherming uitbreiden

Uw IE-strategie zal zich in de loop der jaren ontwikkelen, en daarmee uw behoefte aan uitbreiding. Misschien wilt u uw model ook buiten de Europese Unie (EU) beschermen.

Als u al een IGM hebt aangevraagd, kunt u op basis daarvan een recht op voorrang inroepen in het kader van een andere aanvraag buiten de EU. Het aanvragen van bescherming in een ander rechtsgebied moet gebeuren binnen zes maanden na indiening van uw IGM. Als uw aanspraak op voorrang wordt aanvaard, zal uw aanvraag voorrang hebben op andere aanvragen die gedurende die periode van zes maanden worden ingediend.

Uw aanspraak op voorrang kan echter alleen maar worden aanvaard indien uw IGM-aanvraag uw eerste inschrijving van het model is.

Om voorrang te kunnen inroepen moet u in sommige landen bewijzen dat u bij EUIPO een model hebt aangevraagd. Bepaalde rechtsgebieden accepteren een verwijzing naar onze databank, terwijl andere om een officieel document vragen, dat u kunt verkrijgen via een verzoek om inzage. Houd er rekening mee dat sommige landen authenticatie of legalisatie vereisen van gewaarmerkte afschriften voordat zij deze accepteren als basis voor het inroepen van voorrang.

Sommige landen vereisen authenticatie of legalisatie van gewaarmerkte afschriften voordat zij deze accepteren als basis voor het inroepen van voorrang bij hun nationale bureau of als basis voor andere vorderingen bij hun instanties.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.