Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Aanbevelingen over betalingen

Om betalingen en de inschrijvingsprocedure snel te laten verlopen, vragen wij alle gebruikers het onderstaande advies over bankoverboekingen op te volgen.

NB: voor de velden 'afzender' en 'beschrijving' wordt maar een beperkt aantal tekens door onze bank doorgezonden. Houd u daarom aan de volgende richtsnoeren.


Velden 'beschrijving'

Vul deze velden als volgt in:

 • Gebruik de codes uit de onderstaande tabellen
  bijv. Uniemerk (of de afkorting in het Engels: EUTM) in plaats van INDIENINGSTAKS VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN MERK VAN DE EUROPESE UNIE (Uniemerk).

 • Laat nullen aan het begin van getallen weg en gebruik geen spaties of koppeltekens in fax- of telefoonnummers; die nemen ruimte in.

 • Als de betaling meer dan één merk of model betreft, specificeer dan alleen de eerste en de laatste en stuur ons daarna de volledige gegevens van de merken of modellen waar het om gaat,
  b.v. EUTM-3558961-3558969.

Voorbeelden

Voorbeelden van omschrijving van betaling - taksen.
Betalingstype Voorbeeld van omschrijving van betaling
Aanvraagtaks (EUTM = Uniemerk) via e-filing EUTM-5104422 naam van het merk E-00031516-S REF. JSE06
Aanvraagtaks (RCD = ingeschreven Gemeenschapsmodel) via e-filing RCD REF. JSE07 E-00031517-T
Oppositie EUTM-4325047 OPP naam van het merk
Internationale inschrijving EUTM-4325047 INT
Vernieuwing (Uniemerk) EUTM-509936 RENEW
Overboeking op betaalrekening nr. 1361 ACC-1361
Gewaarmerkte afschriften EUTM-1820061 COPIES
Overdracht van meervoudige modellen (eerste 1420061, laatste 1420065) RCD-1420061-1420065 TRANSF


Officiële codes (in volgorde van belangrijkheid)

Lijst van officiële codes
Code Beschrijving Voorbeeld
ACC Overboeking op betaalrekening ACC-1361
OWN, REP ID eigenaar, ID vertegenwoordiger (indien bekend) REP-10711
EUTM (Uniemerk), RCD (Gemeenschapsmodel) Nummer van merk of model EUTM-5104422
RCD-1698
  Naam van merk of model naam van het merk
REF Interne referentiecode van aanvrager REF. JSE06
OPP, REC, RENEW, INSP, INT, TRANSF, INV, CONV, COPIES. APP Handelingscode: oppositie, vastlegging, vernieuwing, inzage, internationale inschrijving, overdracht, nietigverklaring, omzetting, gewaarmerkte afschriften, beroep OPP
INT
INV
APP
FAX Fax FAX(49)07511245574


Veld 'afzender'

Vul dit veld als volgt in:

 • Gebruik een naam die herkend kan worden als een betaler, aanvrager (eigenaar of vertegenwoordiger), opposant of afzender.

 • Vermeld als de naam van de betaler alleen de naam zelf, zonder afkortingen als drs., ir., octrooibureau.

 • Gebruik dezelfde manier van identificatie voor volgende betalingen.

 • Voorbeeld van een adres:
  Naam van de betaler
  MARY MOCHAN
  Adres van de betaler
  7 LOCH LONG
  Postcode en woonplaats van betaler
  GLASGOW G742EL

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.