Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Vernieuwingen

Een merk van de Europese Unie (Uniemerk) is tien jaar geldig. De geldigheid ervan kan onbeperkt worden verlengd, telkens voor een periode van tien jaar. Een ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) is vijf jaar geldig. De geldigheid ervan kan telkens voor vijf jaar worden verlengd, tot maximaal 25 jaar. U kunt om vernieuwing verzoeken met behulp van het onlineverzoeksformulier van EUIPO.

Raadpleeg voor meer informatie onze richtsnoeren voor merken en modellen.

 
 • Vernieuwing van een merk van de Europese Unie

  Vernieuwingsproces

  Wanneer aanvragen? Zes maanden voor de vervaldatum van de inschrijving zal EUIPO de eigenaar, diens vertegenwoordiger of (een) andere ingeschreven rechthebbende(n) schriftelijk meedelen dat de inschrijving aan vernieuwing toe is.
  Betaling Een verzoek om vernieuwing van een merk en de betaling van de vernieuwingstaks kunnen worden gedaan in de periode van zes maanden voorafgaand aan de datum waarop de inschrijving vervalt. De laatst mogelijke datum voor het indienen van een verzoek om vernieuwing en de betaling van de taks is de vervaldatum van het merk. Een aanvullende respijttermijn van zes maanden voor vernieuwing begint op de dag volgend op de vervaldatum. Gedurende deze termijn wordt de in rekening gebrachte taks met 25% verhoogd.
  Verlate vernieuwing Als een verzoek niet tijdig is ingediend, is vernieuwing nog altijd mogelijk binnen een extra termijn van zes maanden. Binnen deze respijtperiode moet het verlate verzoek om vernieuwing zijn ingediend en moet de vernieuwingstaks vermeerderd met een toeslag van 25% zijn betaald. De respijtperiode begint op de dag volgend op de vervaldatum.
  Geen vernieuwingsverzoek Als geen verzoek om vernieuwing wordt ingediend of als dit pas na afloop van de respijtperiode gebeurt, informeert EUIPO de eigenaar van het Uniemerk schriftelijk dat het Uniemerk is doorgehaald en uit het register is geschrapt, en een kennisgeving hiervan wordt in het Uniemerkenbulletin gepubliceerd.
   

  Omzetting of vernieuwing?
  Als u ervoor kiest uw Uniemerk niet te vernieuwen maar toch graag uw rechten in bepaalde lidstaten wilt behouden, kunt u een verzoek tot omzetting indienen. Dit moet u doen binnen drie maanden na afloop van de extra termijn voor vernieuwing.

  Hoe vernieuwen?
  U kunt om vernieuwing verzoeken met behulp van het desbetreffende verzoeksformulier. De taksen worden tijdens dit proces automatisch berekend.

  Enkele dagen na de feitelijke vervaldatum van het Uniemerk zal EUIPO een officiële schriftelijke bevestiging van de vernieuwing aan de Uniemerkeigenaar of diens vertegenwoordiger verstrekken. De vernieuwing gaat in op de dag volgend op de vervaldatum van de bestaande inschrijving. Het register van Uniemerken wordt bijgewerkt en in het Uniemerkenbulletin wordt een kennisgeving gepubliceerd.

  Gedeeltelijke vernieuwing van een Uniemerk
  U kunt het Uniemerk in zijn geheel vernieuwen of slechts gedeeltelijk (door enkele klassen eruit te lichten).

  Kosten
  De taksen moeten in euro worden betaald. Raadpleeg de taksen voor merken en modellen.

  Wat als een Uniemerk niet wordt vernieuwd?
  Als een Uniemerk niet wordt vernieuwd, wordt het ongeveer twee weken na afloop van de extra termijn als vervallen gemarkeerd. De doorhaling wordt echter van kracht op de dag na de vervaldatum van het Uniemerk. EUIPO brengt de Uniemerkeigenaar hiervan schriftelijk op de hoogte en het Uniemerk wordt uit het register geschrapt.

 • Vernieuwing van een ingeschreven Gemeenschapsmodel

  Vernieuwingsproces

  Wanneer aanvragen? Zes maanden voor de vervaldatum van de inschrijving zal EUIPO de eigenaar, diens vertegenwoordiger of (een) andere ingeschreven rechthebbende(n) schriftelijk meedelen dat de inschrijving aan vernieuwing toe is.
  Betaling U kunt een verzoek om vernieuwing indienen en de vernieuwingstaks betalen binnen de termijn van zes maanden voorafgaand aan de vervaldatum. Indiening en betaling moeten zijn verricht uiterlijk op de laatste dag van de maand waarin de bescherming eindigt.
  Verlate vernieuwing Als een verzoek niet tijdig is ingediend, is vernieuwing nog altijd mogelijk binnen een extra termijn van zes maanden. Binnen deze respijtperiode moet het verlate verzoek om vernieuwing zijn ingediend en moet de vernieuwingstaks vermeerderd met een toeslag van 25% zijn betaald. De respijtperiode vangt aan op de dag volgend op de laatste dag van de maand waarin het ingeschreven Gemeenschapsmodel (IGM) had moeten worden vernieuwd.
  Geen vernieuwingsverzoek Als geen verzoek om vernieuwing wordt ingediend of als dit pas na afloop van de respijtperiode gebeurt, informeert EUIPO de eigenaar van het IGM schriftelijk dat het IGM is doorgehaald en uit het register is geschrapt, en een kennisgeving hiervan wordt in het IGM-bulletin gepubliceerd.
   

  Hoe vernieuwen?
  U kunt om vernieuwing verzoeken met behulp van het desbetreffende verzoeksformulier. De taksen worden tijdens dit proces automatisch berekend.

  Enkele dagen na de feitelijke vervaldatum van het IGM zal EUIPO een officiële schriftelijke bevestiging van de vernieuwing aan de IGM-eigenaar of diens vertegenwoordiger verstrekken. De vernieuwing gaat in op de dag volgend op de vervaldatum van de bestaande inschrijving. Het IGM-register wordt bijgewerkt en in het IGM-bulletin wordt een kennisgeving gepubliceerd.

  Kosten
  De taksen moeten in euro worden betaald. Raadpleeg de taksen voor merken en modellen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.