Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Het uitgebreide formulier

Het uitgebreide aanvraagformulier is ontworpen voor complexere aanvragen. U moet gebruikmaken van dit formulier om uw eigen opgave van het product in te dienen, een bestaand model als sjabloon voor uw aanvraag te gebruiken, voorrang te vorderen zonder de ondersteunende documentatie of te betalen via een bankoverschrijving. Om de inschrijving van een Gemeenschapsmodel aan te vragen moet u zijn ingeschreven. Bent u nog geen geregistreerd gebruiker, dan moet u een account aanmaken.

Om toegang tot het uitgebreide aanvraagformulier te krijgen gaat u naar de website en volgt u de volgende paden:

 1. ‘Designs' (Modellen) > ‘Register your design — Fast and easy' (Uw model inschrijven — Snel en eenvoudig) > ‘Apply online' (Aanvraag online indienen), waarna u het type aanvraag ‘Advanced form' (Uitgebreid formulier) kiest en op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten) klikt.
 2. ‘Designs' (Modellen) > ‘Route to registration' (Route naar inschrijving) > ‘Apply now' (Aanvraag nu indienen), waarna u ‘Advanced form' (Uitgebreid formulier) als type aanvraag opgeeft en op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten) klikt.
 3. ‘Home' (Homepage) > ‘Online Services' (Onlinediensten) > ‘Apply for a design — Advanced form' (Een aanvraag voor een model indienen — Uitgebreid formulier) en klik op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten).

IGM-aanvragen voor niet-EU-ingezetenen
U kunt een IGM-aanvraag indienen wanneer u buiten de Europese Unie woont, maar in dat geval zult u een vertegenwoordiger moeten benoemen.

Raadpleeg onze richtsnoeren voor meer informatie over de manier waarop we modelaanvragen onderzoeken.

 

Start uw aanvraag

 • Referentie van aanvrager

  Uw referentie kan uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan, met gebruik van het Romeinse alfabet: a-z, A-Z, 0-9 en symbolen. Gebruik geen spaties.

  Vermeld bij eventuele vragen over uw model in de toekomst altijd het door het Bureau toegewezen aanvraagnummer van het ingeschreven Gemeenschapsmodel.

 • Gegevens van een bestaand ingeschreven Gemeenschapsmodel als sjabloon gebruiken

  Typ de ID van het eerdere model geheel of gedeeltelijk in — vervolgens verschijnt een lijst met bijbehorende bestaande modellen — kies uw model en klik op 'Import' (Importeren). Door een model als sjabloon te importeren verkort u het indieningsproces, omdat de gegevens al zijn ingevuld. De verschillende onderdelen van de aanvraag kunnen vervolgens worden bijgewerkt met de gegevens van uw nieuwe IGM.

 • Informatie over vertegenwoordiger

  Vertegenwoordigers kunnen op twee verschillende manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande vertegenwoordiger toevoegen
  Typ de naam van de vertegenwoordiger in. Er verschijnt een lijst met bestaande vertegenwoordigers. Maak uw keuze en klik op 'Import' (Importeren). De gegevens van de vertegenwoordiger worden weergegeven. Klik op 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan.

  Een nieuwe vertegenwoordiger toevoegen

  1. Klik op de knop 'Create new' (Nieuwe aanmaken) en voer de gegevens handmatig in.
  2. Selecteer het type vertegenwoordiger in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *).
  4. Klik op de knop 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan.

  Als u op 'Employee representative' (Werknemersvertegenwoordiger) klikt, verschijnt het vakje 'Economic connections' (Economische banden). Als u dit vakje aanvinkt, moet u twee extra velden invullen. In het eerste veld moet u beschrijven welke economische band u met de aanvrager hebt (bv. werkgever of zakenpartner) en in het tweede veld dient u de naam van uw werkgever op te geven. Werknemers die namens natuurlijke of rechtspersonen optreden, moeten een bij het dossier te voegen ondertekende volmacht indienen.

 • Informatie over aanvrager

  Aanvragers kunnen op twee verschillende manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande aanvrager toevoegen
  Typ de naam van de aanvrager in. Er verschijnt een lijst met bestaande aanvragers. Maak uw keuze en klik op klik op 'Import' (Importeren). De gegevens van de aanvrager worden weergegeven. Klik op 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan.

  Een nieuwe aanvrager toevoegen

  1. Klik op de knop 'Create new' (Nieuwe aanmaken) en voer de gegevens handmatig in.
  2. Selecteer het type aanvrager in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *).
  4. Klik op de knop 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan.
 • Talen

  Eerste taal
  Selecteer in de vervolgkeuzelijst de taal die u voor uw aanvraag wilt gebruiken (eerste taal). U kunt kiezen uit alle 23 EU-talen.

  Tweede taal
  U moet een tweede taal kiezen uit de vijf werktalen van het Bureau (DE, EN, ES, FR en IT). De eerste en de tweede taal moeten verschillend zijn. Houd er rekening mee dat uw model in deze tweede taal kan worden betwist.

  Vink het desbetreffende vakje aan als u officiële correspondentie in uw tweede taal wilt ontvangen.

 

Voeg een afbeelding van uw model toe

 • Informatie over het model/de modellen

  U kunt op twee manieren aanzichten van uw model toevoegen:

  • afbeeldingen toevoegen (JPEG-formaat),
  • een dynamisch driedimensionaal aanzicht en uit het 3D-aanzicht afgeleide statische aanzichten toevoegen.

  Afbeeldingen
  Gebruik de functie 'slepen en neerzetten' of zoek op uw computer om afbeeldingen van uw model te uploaden. U kunt maximaal zeven beschermde beelden uploaden en maximaal 3 niet-beschermde.

  U kunt pas niet-beschermde beelden uploaden nadat u zeven beschermde beelden hebt geüpload.

  Vereisten voor aanzichten:

  • 2 MB per afbeelding;
  • JPEG-formaat;
  • RGB, CMYK (wordt naar RGB geconverteerd, wat de kleuren kan beïnvloeden), grijswaarden, zwart-wit of kleur. Om automatische conversie van kleuren te vermijden en kleurgetrouwheid op het scherm te waarborgen, wordt aanbevolen afbeeldingen in de RGB-modus te gebruiken, in plaats van CMYK. Voor het uploaden van dynamische 3D-weergaven EN van andere statische weergaven gelden beperkingen;
  • afdrukresolutie: minimaal 72 DPI, maximaal 300 DPI;
  • maximumgrootte van de afbeelding: 5 000 x 5 000 pixels;
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden omgezet in baseline-afbeeldingen.

  Vereisten voor attachments (in het geval van beroep op voorrang, tentoonstellingsvoorrang, algemene volmacht voor werknemersvertegenwoordiger):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specificaties
  Het aanzicht moet op een neutrale achtergrond worden weergegeven en moet van zodanige kwaliteit zijn dat alle details waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk kunnen worden onderscheiden. Bovendien moet het aanzicht kunnen worden verkleind of vergroot om in het Register te worden opgenomen en rechtstreeks in het Gemeenschapsmodellenblad te worden gepubliceerd.

  De afbeelding van het model mag geen verklarende tekst, bewoordingen of symbolen bevatten, noch genummerd zijn.

  Repetitieve patronen: Wanneer een aanvraag is gedaan voor inschrijving van een model dat bestaat uit een zich herhalend patroon, moet de afbeelding ervan het volledige patroon tonen en een voldoende deel van de herhaling ervan.

  Lettertype: Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor inschrijving van een model dat bestaat uit een lettertype, moet de afbeelding van het model bestaan uit een reeks van alle letters van het alfabet, zo nodig in hoofdletters en kleine letters, en van alle Arabische getallen, alsook uit een tekst van vijf regels in hoogte 16.

  We raden u aan bijzondere aandacht aan deze specificaties te besteden. In de praktijk blijkt niet-naleving van deze voorschriften een van de meest voorkomende redenen van ingebrekestelling door het Bureau te zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot extra werk en een behoorlijk groot tijdverlies voor onze gebruikers.

  Het gebruik van andere elementen die kunnen bijdragen tot identificatie van de kenmerken van een model
  De afbeelding van een model dient beperkt te zijn tot de kenmerken waarvoor bescherming wordt gevraagd. Ze kan echter ook andere elementen omvatten die ertoe bijdragen de kenmerken van een model waarvoor bescherming wordt verlangd, te identificeren. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om bijvoorbeeld stippellijntjes en afbakeningen zodanig te gebruiken dat zij de desbetreffende kenmerken waarvoor bescherming wordt verlangd duidelijk maken.

  Indien u een bepaald deel van het model wenst te belichten, om aan te tonen dat u uitsluitend dat specifieke deel claimt of dat u dat specifieke deel juist níet claimt, kunt u gebruikmaken van:

  • streepjeslijnen om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming gevraagd wordt;

  • afbakeningen om kenmerken van het model aan te geven waarvoor u wel bescherming aanvraagt;

  • kleurarcering en -vervaging om bepaalde kenmerken uit te sluiten van bescherming;

  • afscheidingen om aan te geven dat de precieze lengte van het model niet ingeroepen wordt.

  In de afbeeldingen van het model mogen geen tekst, woorden of symbolen worden gebruikt.

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van niet-beschermde beelden?

  • Ze worden beschouwd als zijnde ingediend met het aanvraagformulier. Dat betekent dat ze deel kunnen uitmaken van een beroep op voorrang in een volgende aanvraag.
  • Ze kunnen dienen om het model te verklaren teneinde de onderzoeker te helpen bij het beoordelen van de beschermde beelden.
  • De aanvrager kan de afbeeldingen na het uploaden controleren en een niet-beschermd beeld in een beschermd beeld veranderen en vice versa.

  NB: Alleen houders van modellen hebben toegang tot niet-beschermde beelden in eSearch.

  Dynamische driedimensionale aanzichten (dynamische 3D-aanzichten)
  E-filing voor IGM's accepteert een nieuw afbeeldingstype voor aanzichten als instrument om aanzichten in de aanvraag op te nemen: dynamische 3D-aanzichten. Als u een dynamisch 3D-aanzicht in OBJ-, STL- of X3D-formaat uploadt, kunt u statische aanzichten van beschermde of niet-beschermde afbeeldingen van uw model genereren.

  Dynamische 3D-aanzichten simuleren een 3D-perspectief in 2D (het scherm), omdat u het aanzicht kunt aanpassen (door het te verplaatsen of erop in en uit te zoomen), waardoor u de verschillende perspectieven kunt zien. Alle uit het 3D-aanzicht afgeleide aanzichten kunnen niet worden aangepast (statische aanzichten) en worden als een aanzicht van het overeenkomstige model aan het formulier toegevoegd.

  Gebruik de functie 'slepen en neerzetten' of zoek op uw computer om dynamische 3D-aanzichten van uw model te uploaden.

  Dynamische 3D-aanzichten — technische specificaties
  Nadat u uw dynamische 3D-aanzicht aan het IGM-aanvraagformulier hebt toegevoegd, zal het worden weergegeven met de volgende technische kenmerken:

  • grijze gegradeerde achtergrond;
  • het dynamische 3D-aanzicht zelf wordt in het wit weergegeven;
  • dynamische 3D-aanzichten kunnen in een van de volgende formaten worden geüpload: OBJ, STL of X3D;
  • Maximumbestandsgrootte voor 3D-modellen als OBJ-, STL- of X3D-bijlage (om aanzichten van modellen te verstrekken): 20 MB
  • uit het dynamische 3D-aanzicht afgeleide statische aanzichten worden monochroom weergegeven (zwart-wit);
  • arcering: het dynamische 3D-aanzicht wordt benadrukt met behulp van de lichtbron op basis van het perspectief van de gebruiker;
  • de resolutie is 490 x 315 en kan niet worden gewijzigd. In het kader kunnen gebruikers zien dat de beschikbare ruimte voor het dynamische 3D-aanzicht niet kan worden veranderd door hun browser groter of kleiner te maken;
  • als gebruik wordt gemaakt van dynamische 3D-aanzichten, moeten alle statische aanzichten afkomstig zijn van het 3D-aanzicht.

  NB: Het bestandstype X3D wordt niet ondersteund door Internet Explorer 10 of oudere versies.

  NB: Bij het indienen van modellen die uit oppervlakteversiering bestaan of deze bevatten, mag geen gebruik worden gemaakt van dynamische 3D-aanzichten.

  NB: Binaire STL wordt niet ondersteund. U kunt uw binaire STL-bestand omzetten in standaard-STL aan de hand van converteringstools.

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van dynamische 3D-aanzichten?

  • Als het model openbaar is gemaakt, wordt het opgenomen in eSearch en is het niet alleen toegankelijk voor onderzoekers, maar voor alle andere geïnteresseerden zoals derden en rechters.
  • Het is duidelijk dat de statische aanzichten afkomstig zijn van één enkel model.
  • Het helpt om te begrijpen hoe de verschillende statische aanzichten zich tot elkaar verhouden.
  • Het is zeer onwaarschijnlijk dat de afbeelding van het model onvolledig is, hetgeen voordelig is voor de aanvragers én het Bureau.

  Hoe verplaats ik een dynamisch 3D-aanzicht?
  In een 3D-aanzicht kunt u uw model vanuit verschillende camerastandpunten presenteren.

  Verplaatsen van een dynamisch 3D-aanzicht
  Gebruik de pijltjes (links, rechts, naar boven, naar beneden) op het toetsenbord en/of de zoomfunctie.

  Besturingsknoppen
   

  Of klik met uw muis op het aanzicht.

  Dynamisch aanzicht van het 3D-model
   

  Om eenvoudig van camerastandpunt te veranderen kunt u de optie ‘Basic keyboard controls' (Basisbesturingsknoppen) gebruiken en één van de aanzichten selecteren.

  Basisbesturingsknoppen
   

  Afbeeldingen van de aanzichten maken
  Dit kan op twee manieren.

  Knop 'Create view from this viewpoint' (Aanzicht aanmaken vanuit dit standpunt)
  Standpunt Knop 'Create predefined views' (Vooraf gedefinieerde aanzichten aanmaken)
  Vooraf gedefinieerde aanzichten
  • Klik nadat u het standpunt van uw dynamische 3D-aanzicht hebt gekozen op de knop ‘Create view from this viewpoint' (Aanzicht aanmaken vanuit dit standpunt). Hieronder ziet u hoe de afbeelding er vervolgens uit komt te zien.  •  
  • Klik op de knop ‘Create predefined views' (Vooraf gedefinieerde aanzichten aanmaken), waarna alle zeven aanzichten automatisch op de basisbesturingsknoppen worden weergegeven. De onderstaande afbeeldingen worden vervolgens weergegeven.  •  

  U kunt maximaal zeven beschermde beelden aanmaken en tevens gebruikmaken van de functie om nog eens drie niet-beschermde beelden aan te maken.

  Verplaatsen, verwijderen en openen van een afbeelding
  Klik in de afbeelding op het pictogram 'Move' (Verplaatsen) Pictogram 'Move' (Verplaatsen) om de volgorde van de aanzichten van het model te veranderen en niet-beschermde beelden in beschermde te veranderen.

  Klik in de afbeelding op het pictogram 'Delete' (Verwijderen) Pictogram 'Delete' (Verwijderen) om het aanzicht van het model te verwijderen.

  Klik op de geüploade afbeelding en open deze op volledige grootte.

 

Kies uw productaanduiding

 • Productaanduiding(en)/Locarno-classificatie

  Productaanduiding
  U moet een productaanduiding toevoegen. Dit heeft geen invloed op de reikwijdte van een ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar is om wettelijke redenen noodzakelijk. Wij raden u ten zeerste aan een productaanduiding uit de EuroLocarno-lijst van waren te kiezen. Anders kan uw inschrijving vertraging oplopen omdat de termen dan eerst vertaald moeten worden.

  U moet voor elk model waarvoor u een aanvraag indient een productaanduiding opgeven.

  Als u besluit geen gebruik van de EuroLocarno-lijst te maken, moet uw eigen productaanduiding zodanig worden geformuleerd dat zij duidelijk de aard van het product/de producten aangeeft.

  Classificatie
  Als u gebruikmaakt van de EuroLocarno-lijst, ziet u automatisch tot welke klasse het product behoort.

  Indien u gebruikmaakt van uw eigen productaanduiding, kunt u de classificatie ook aanduiden volgens de Internationale Classificatie van tekeningen en modellen van nijverheid (Locarno-classificatie). In het geval van meervoudige aanvragen moeten de producten waarin de modellen opgenomen of verwerkt gaan worden, tot dezelfde klasse van de Locarno-classificatie behoren (behalve in het geval van versiering).

 • Hoe kan ik een productaanduiding toevoegen?

  Voordat wordt uitgelegd hoe u een productaanduiding kunt toevoegen, is het belangrijk dat u beseft dat:

  • één aanvraag niet meer dan vijf termen kan bevatten;
  • in het geval van een meervoudige aanvraag alle termen tot dezelfde klasse moeten behoren, met uitzondering van klasse 32, die extra kan worden ingevoerd (omdat versiering tot klasse 32 behoort).

  De productaanduiding en de Locarno-classificatie kunnen op drie manieren worden toegevoegd:

  1. Door het product in te voeren dat uw model vertegenwoordigt en vervolgens op de knop ‘Add' (Toevoegen) te klikken: de term wordt automatisch ingevuld en geverifieerd aan de hand van de Locarno-classificatie.

   Locarno-classificatie
    

   Als de productaanduiding in een groen kader wordt weergegeven, is de term correct gevalideerd. De nummers van de klasse en de subklasse worden automatisch weergegeven in de linkerkolom ‘Locarno Classification' (Locarno-classificatie).

   Termen uit de Locarno-classificatie
    
  2. Als u op de knop ‘Browse' (Bladeren) klikt, verschijnt de volledige lijst van Eurolocarno-productaanduidingen in een modaal venster.

   Locarno-classificatie

   Selecteer uw productaanduiding
    

   Dit instrument helpt u bij het selecteren van de juiste productaanduidingen, inclusief klassen en subklassen. U moet de productaanduiding in de zoekbalk invoeren en op de knop ‘Search' klikken of op klasse/subklasse zoeken.

   Zoek productaanduiding
    

   Vervolgens worden alle zoekresultaten weergegeven, inclusief hun klasse en subklasse. Vink het vakje links van de lijst met resultaten aan om de juiste productaanduiding te selecteren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van uw productaanduiding(en), kunt u de gehele lijst controleren door op ‘View your selection' (Uw selectie bekijken) of de knop ‘Next' (Volgende) te klikken. Klik hierna op ‘Continue' (Doorgaan) om het selectieproces te voltooien en de termen aan uw modelaanvraag toe te voegen.

   Als de term correct gevalideerd is, verschijnt de correcte aanduiding van uw product in een groen gestippeld kader en worden de nummers van de klasse en subklasse automatisch in de linkerkolom ‘Locarno Classification' (Locarno-classificatie) weergegeven.

   Lijst van gevalideerde termen
    
  3. ‘Enter my terms' (Mijn termen invoeren). Met behulp van deze functie kunt u uw eigen lijst met productaanduidingen invoeren. U hoeft hierbij niet voor iedere productaanduiding het nummer van de klasse en subklasse uit de Locarno-classificatie op te geven. Dit is optioneel.

   NB: Alle productaanduidingen moeten door een puntkomma van elkaar worden gescheiden.

   Functie om u uw eigen lijst met productaanduidingen in te voeren.
    

   Als de term correct gevalideerd is, verschijnt de correcte aanduiding van uw product in een groen gestippeld kader en worden de nummers van de klasse en subklasse automatisch in de linkerkolom ‘Locarno Classification' (Locarno-classificatie) weergegeven.

   Een aanduiding die in behandeling is en nog door een onderzoeker moet worden gevalideerd, wordt in een rood gestippeld kader weergegeven.

   Klik op deze pictogrammen in de actiebalk om een term te bewerken of te verwijderen.

   Validatie van termen
 • Opschorting en beschrijving

  Opschorting
  Bij het indienen van een aanvraag voor een Gemeenschapsmodel kunt u verzoeken om de publicatie ervan voor een periode van maximaal 30 maanden op te schorten. Zo kan uw model als vertrouwelijk worden behandeld totdat u klaar bent om het openbaar te maken.

  Als u na afloop van de opschortingstermijn een model publiceert, moet u de daarbij behorende publicatietaks betalen. U kunt ook de publicatietaks samen met de opschortingstaks betalen bij de indiening van uw aanvraag. Als u echter besluit om het model niet te publiceren, wordt de publicatietaks niet terugbetaald.

  Als u besluit het model niet te publiceren en u hebt de publicatietaks niet betaald, komt de inschrijving na de opschortingstermijn van 30 maanden te vervallen.

  Hoe stopt u de opschorting van de publicatie van een model?
  U kunt te allen tijde via uw User Area de opschorting opheffen.

  Als u de opschorting van de publicatie van een ingeschreven Gemeenschapsmodel (RCD) wilt opheffen, gaat u naar de website en volgt onderstaand pad:

  1. Ga naar uw User Area en klik op ‘Dashboard’
  2. Klik op ‘Vertrouwelijke Gemeenschapsmodellen’ en kies uw model. U wordt dan direct doorgeleid naar eSearch.

   Opschorting
    
  3. Klik in het tweede deel van eSearch, ‘Acties en mededelingen’ op ‘Gemeenschapsmodel’.
  4. Klik op ‘Publiceer opgeschort model’ in de rubriek ‘Onderzoek’.

   Opschorting
    
  5. Vul het formulier in.
  6. Klik op 'Bevestigen' om het verzoek in te dienen. EUIPO ontvangt dit formulier en zal het verwerken. Het kan enkele minuten duren voordat een nieuwe mededeling in uw mailbox verschijnt.

  Beschrijving
  Desgewenst kunt u een beschrijving van de afbeelding van het model toevoegen. De keuze is aan u.

   

  Volgens artikel 1, lid 2, IGMUV, mag de aanvraag slechts één, maximaal 100 woorden tellende beschrijving per model van de afbeelding of het specimen ervan bevatten. De beschrijving mag alleen betrekking hebben op de kenmerken van de afbeelding van het model of het specimen. Zij mag geen verklaringen bevatten betreffende de ogenschijnlijke nieuwheid, het eigen karakter of de technische waarde van het model.

  Als de beschrijving niet aan de Verordening voldoet, wordt echter geen bezwaar gemaakt. De beschrijving wordt niet onderzocht. De onderzoeker kan de beschrijving echter wel gebruiken om twijfels weg te nemen. Als op twee afbeeldingen bijvoorbeeld verschillende kaarten zijn weergegeven, moet de onderzoeker bezwaar maken. Als in de beschrijving echter wordt aangegeven dat in de afbeeldingen twee verschillende kanten van dezelfde kaart worden weergegeven, hoeft geen bezwaar te worden gemaakt.

  NB: Er worden geen beschrijvingen aanvaard na de indieningsdatum van de aanvraag.

  Opschorting
 • Informatie over de ontwerper

  Dit gedeelte is optioneel en is bedoeld om de ontwerper aan het desbetreffende model te koppelen. Als u ‘Create new' (Nieuwe aanmaken) selecteert, dient u echter de volgende informatie over de ontwerper(s) in te vullen:

  • achternaam of voornaam van een individuele ontwerper;
  • of de naam van een team van ontwerpers, indien van toepassing.
  Gegevens van de ontwerper

  Ontwerper toevoegen
   

  Als het Bureau een ID-nummer aan de ontwerper heeft toegewezen, moet u dit nummer invoeren, waarna de gegevens uit de database zullen worden geïmporteerd.

  Als de ontwerper heeft afgezien van het recht om te worden genoemd, vink dan het vakje 'Waiver' (Afstandsverklaring) aan.

  Afstandsverklaring
 

Een beroep op voorrang doen

 • Ik wil een beroep op voorrang doen

  Als u de afgelopen zes maanden een aanvraag hebt ingediend voor hetzelfde model, kunt u een beroep op voorrang doen door te klikken op de knop 'Add Priority' (Voorrang toevoegen):

  Voer het voorrangsnummer of de model-ID in Meer informatie over beroep op voorrang
  • selecteer in de vervolgkeuzelijst het land van eerste aanvraag;
  • typ het voorrangsnummer of de model-ID (de gegevens worden automatisch aangevuld als de details van het model beschikbaar zijn in Designview) en klik op 'Import' (Importeren); of
  • voer de gegevens handmatig in door op de knop 'Create manually' (Handmatig aanmaken) te klikken;
  • voer de indieningsdatum en het dossiernummer in.

  NB: Als de eerste indiening niet is gedaan in een van de officiële EU-talen, moet een exemplaar van de vertaling worden bijgevoegd.

  Later een beroep op voorrang doen
  Vink het vakje naast 'Add priority' (Voorrang toevoegen) aan als u op een later tijdstip een beroep op voorrang wilt doen (dit is mogelijk tot één maand na de datum van indiening).

  Op een later tijdstip een beroep op voorrang doen
 • Beroep op tentoonstellingsvoorrang

  Beroep op tentoonstellingsvoorrang tijdens aanvraag
  Als u in uw aanvraag een beroep op tentoonstellingsvoorrang wilt opnemen, klikt u op de knop 'Add exhibition' (Tentoonstelling toevoegen). Er zal een nieuwe rubriek worden geopend.

  1. Selecteer de naam van de tentoonstelling in de vervolgkeuzelijst.
  2. Voeg de datum van eerste openbaarmaking toe.
  3. Kies de optie om de vereiste documenten bij te voegen op het tijdstip van aanvraag of op een later tijdstip (maximaal drie maanden na de datum van indiening).
  4. Klik op de knop '+ Add' (Toevoegen).
  Tentoonstellingsvoorrang
   

  Later een beroep op tentoonstellingsvoorrang doen
  Vink het vakje naast 'Add exhibtion' (Tentoonstelling toevoegen) aan als u op een later tijdstip een beroep op tentoonstellingsvoorrang wilt doen (dit is mogelijk tot één maand na de datum van indiening).

  NB: Slechts een zeer gering aantal tentoonstellingen, in het bijzonder wereldtentoonstellingen, vallen onder deze bepaling. Zie voor meer informatie het Bureau International des Expositions (BIE).

  Tentoonstellingsvoorrang
 

Voltooi uw aanvraag

 • Het model opslaan en kopiëren uit het model

  Sla het model op als u alle benodigde informatie over het model hebt toegevoegd. U krijgt vervolgens een samenvatting van de informatie over uw model te zien. Dit kunt u bewerken.

  Informatie over het model/de modellen
   

  Om een nieuw model toe te voegen klikt u op de knop ‘Add new' (Nieuwe toevoegen) of kopieert u informatie uit het model dat u al hebt opgegeven door op de knop ‘Copy from design' (Kopiëren uit het model) te klikken. Als u al meerdere modellen hebt ingediend, kunt u aangeven uit welke model u informatie wilt kopiëren.

  Optie 'Copy from design' (Kopiëren uit het model)
 • Concepten (mijn aanvraag opslaan als concept)
  Tijdens het invullen van uw aanvraagformulier kunt u uw werk op ieder gewenst moment opslaan door de aanvraag als concept op te slaan. Klik in de rechterkolom van de aanvraag op de knop 'Save application' (Aanvraag opslaan), weergegeven door het pictogram Pictogram 'Save' (Opslaan). Het concept kan worden geraadpleegd in het gedeelte 'Drafts' (Concepten) in uw User Area.
 • Aanvraagformulier resetten

  Klik op de knop ‘Reset application' (Aanvraag resetten) als u opnieuw met uw aanvraag wilt beginnen. Alle eerder ingevulde velden worden gewist en alle informatie wordt verwijderd.

 • Mijn aanvraag afdrukken

  U kunt uw aanvraagformulier op elk moment tijdens het aanvraagproces afdrukken.

 • Bevestiging

  Uw gegevens en de gegevens van uw model controleren
  In dit stadium kunt u de gegevens zien van de aanvraag die u gaat indienen. U kunt deze gegevens vóór het indienen van de aanvraag nog aanpassen in ‘Design details' (Modelgegevens).

 • Ondertekening

  Door het invullen van de velden ‘First name and Surname' (Voornaam en achternaam) en ‘Capacity of signatory' (Functie van de ondertekenaar) bevestigt u dat u de gegevens hebt gecontroleerd en dat u dit aanvraagformulier wilt indienen.

  Ondertekening
   

  U kunt één persoon toevoegen als extra ondertekenaar.

  NB: Houd er rekening mee dat alleen fysieke personen een aanvraagformulier mogen ondertekenen.

  Klik op de knop ‘Confirm and pay' (Bevestigen en betalen) als u de aanvraag heeft gecontroleerd.

  Knop ‘Confirm and pay' (Bevestigen en betalen)
   

  In het betalingsvenster selecteert u de door u gewenste betaalwijze. Als u middels een bankoverschrijving betaalt, raden wij u aan om de transactiecode van de betaling te noteren. Dit helpt ons om uw betaling te identificeren.

  Als u op de knop ‘Confirm payment' (Betaling bevestigen) en in het volgende venster op ‘Continue' (Doorgaan) klikt, wordt uw aanvraag ingediend.

  Knop ‘Confirm and pay' (Bevestigen en betalen) Knop ‘Confirm and pay' (Bevestigen en betalen)
 • Wat gebeurt nadat ik mijn aanvraagformulier heb ingediend?

  Zodra het aanvraagproces is voltooid, ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraagformulier correct is ingediend en krijgt u een officieel aanvraagnummer. U moet tevens uw officiële ontvangstbewijs en bevestiging in één pdf-bestand downloaden. Houd er rekening mee dat het Bureau geen kopieën van uw ontvangstbewijs verstrekt.

  bevestiging dat uw aanvraag correct is ingediend
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.