Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Het model en het bijbehorende product (de bijbehorende producten)

In alle aanvragen moet aangegeven zijn op welk(e) product(en) het model betrekking heeft.

Bij de indiening van uw aanvraag wordt u gevraagd de naam aan te duiden van het voortbrengsel/de voortbrengselen waarop het model zal worden toegepast of waarin het model zal worden verwerkt. De specificatie van het voortbrengsel/de voortbrengselen moet zo worden geformuleerd dat de aard duidelijk wordt aangegeven en het voortbrengsel/de voortbrengselen slechts in één klasse van de classificatie van Locarno kan/kunnen worden ondergebracht.

De classificatie van Locarno is een internationale classificatie van tekeningen en modellen van nijverheid. EUIPO heeft in samenwerking met de IE-bureaus in de EU het zoekinstrument Eurolocarno ontwikkeld, waarmee u uw product automatisch in de juiste klasse en subklasse kunt plaatsen. Het is gebaseerd op en heeft dezelfde structuur als de classificatie van Locarno en is beschikbaar in alle officiële talen van de EU.

Internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid

Eurolocarno 

Waarom dit instrument gebruiken?

Om twee redenen:

  • Als u een term kiest uit de Eurolocarno-lijst, garanderen wij dat wij die accepteren. Ook maakt dit de inschrijvingsprocedure korter en eenvoudiger. U kunt dit meteen zelf doen binnen onze e-filing.
  • De classificatie heeft een puur administratief doel en maakt het mogelijk dat de databank van ingeschreven Gemeenschapsmodellen doorzocht kan worden. De omschrijving van de producten, noch de classificatie is van invloed op de bescherming van een Gemeenschapsmodel op zich. Met andere woorden, de terminologie die u gebruikt om uw product te beschrijven, speelt geen rol in de bepaling van de bescherming die u door middel van het IGM verkrijgt.

Meervoudige aanvragen

Als u meer modellen in dezelfde aanvraag wilt indienen en daarmee gebruikmaken van de kwantumkorting, speelt productclassificatie een belangrijke rol, aangezien de modellen die u wilt beschermen van dezelfde Locarno-klasse moeten zijn. Dit heet ook wel de 'eenheid-van-klasse-vereiste'.

Maar de modellen hoeven niet tot dezelfde subklasse te behoren. Een meervoudige aanvraag is bijvoorbeeld acceptabel als hij een model bevat met 'motorvoertuigen' als productaanduiding en een model met 'voertuiginterieurs' als productaanduiding. In dit geval vallen beide termen in klasse 12 van de classificatie van Locarno, maar in subklassen 8 en 16.


Versiering

Er bestaat één uitzondering op de eenheid-van-klasse-vereiste binnen een meervoudige aanvraag: versiering.

Versiering is een decoratief element dat op een product aangebracht kan worden zonder de vorm ervan te wijzigen. Versieringen vallen in klasse 32-00 van de classificatie van Locarno. Zij kunnen in een meervoudige aanvraag gecombineerd worden met een andere klasse.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.