Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Het vijfstappenformulier

Het vijfstappenformulier is bedoeld om het indienen van een aanvraag van een Uniemerk in een van de 23 officiële talen binnen de Europese Unie voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

vijfstappenformulier
 

Verplichte velden zijn met een asterisk (*) gemarkeerd.

Ga voor de aanvraag in vijf stappen naar Merken > Route naar inschrijving > Nu aanvragen op de website en klik vervolgens op de blauwe knop Start de aanvraag.

Start de aanvraag
 
 • Concepten (Aanvraag opslaan)

  U kunt op elk gewenst moment stoppen, een conceptversie van uw aanvraag opslaan en deze op een later tijdstip verder invullen. Klik in de rechterkolom van de applicatie op Opslaan als concept. Toegang tot het concept krijgt u in het gedeelte Concepten in uw User Area.

 

Stap 1: Merkgegevens

 • Talen en referentie
  Eerste taal

  De eerste taal wordt gekozen op de pagina Nu aanvragen. Dit kan elke van de 23 EU-talen zijn.

  Tweede taal

  U moet een tweede taal opgeven uit een van de vijf officiële EUIPO-talen (DE, EN, ES, FR, IT). De eerste en tweede taal moeten verschillend zijn. Uw merk kan in deze tweede taal worden aangevochten.

  Vink het selectievakje aan als u officiële correspondentie wilt ontvangen in de door u aangegeven tweede taal.

  Let op: als uw eerste taal een van de vijf officiële talen van EUIPO is, kunt u niet kiezen voor de optie om officiële correspondentie in uw tweede taal te ontvangen. In dat geval wordt het vakje niet weergegeven.

  Persoonlijke referentie

  Referenties kunnen uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan, met gebruik van het Latijnse alfabet: a-z, A-Z, 0-9. Gebruik geen spaties. Gebruik bij vragen over uw merk in het vervolg de officiële EUIPO-referentie.

  Opmerking: gebruik bij vragen aan EUIPO over uw merk in het vervolg de officiële EUIPO-referentie.

 • Soorten merken

  Kies het soort merk dat u wilt inschrijven. Hieronder vindt u een lijst met beschikbare soorten:

  Type Bestandsindelingen voor bijlagen (indien vereist)
  woordmerk n.v.t.
  beeldmerk JPEG
  beeldmerk met woordelementen * JPEG
  vormmerk (driedimensionaal) JPEG, OBJ, STL, X3D
  vormmerk met woordelementen * JPEG, OBJ, STL, X3D
  Klankmerk JPEG, MP3

  * Opmerking: de uitvoeringsverordening bij de Uniemerkverordening (UMUV) beschouwt deze merktypen niet als afzonderlijke categorieën. Om praktische en technische redenen worden ze echter in het vijfstappenformulier behandeld als afzonderlijke soorten.

  Lees meer over soorten merken in de rubriek Definitie van een merk.

  De pagina technische informatie bevat alle informatie over de bestandsindelingen die voor de bijlagen worden geaccepteerd.

  Vereiste gegevens
  U wordt verzocht bepaalde informatie te verstrekken afhankelijk van het soort merk dat u wilt beschermen.

  Weergave van het merk
  Het is van belang dat de weergave van het merk dat u wilt uploaden een correcte weergave is van het merk dat u wilt inschrijven en dat duidelijk wordt aangegeven welke bescherming u wenst. De weergave kan worden aangevuld met een indicatie van het betreffende soort merk en in sommige gevallen met een beschrijving. Echter, zowel de beschrijving, indien beschikbaar, en de indicatie van het soort merk dienen overeen te stemmen met de weergave.

  Wanneer de weergave van het merk wordt geüpload, verschijnt de volgende waarschuwing:

    "EUIPO zal uw merk openbaar maken zoals u het nu op het scherm ziet. Als dit niet exact weergeeft wat u wilt beschermen, breng dan eerst de nodige verbeteringen aan voordat u de aanvraag indient."

    “Het beeld is bewerkt om te voldoen aan de technische criteria.”

  Woordelement(en)
  Alleen woordelementen die in het logo zichtbaar zijn, moeten worden aangegeven. Als de woordelementen niet juist zijn, verandert EUIPO deze direct. Hierover wordt geen mededeling verzonden.

 

Stap 2: Waren en diensten

 • Waren en diensten aan uw aanvraag toevoegen

  Klik op Zoeken om waren en diensten aan uw aanvraag toe te voegen.

  Er verschijnt een pop-upvenster. Voer het trefwoord in van de waren en diensten die u wilt selecteren (er verschijnt een vervolgkeuzemenu met suggesties voor automatische aanvulling) of klik op de link voor Navigeren door alle waren en diensten.

  Wilt u een volledige klasse bekijken wanneer u door alle waren en diensten navigeert, klik dan op het '+'-pictogram Het '+'-pictogram. Voor een kortere lijst klikt u op het '-'-pictogram Het '-'-pictogram

  Klik op het 'Map'-pictogram Het 'Map'-pictogram om alle termen in de door u gekozen klasse te zien. Om een term aan uw lijst toe te voegen, klikt u links van de rij in de tabel op het selectievakje Het 'Aangevinkte selectievakje'-pictogram

  Om uw selectie termen en klassen weer te geven, klikt u op Uw selectie weergeven.

  Wanneer u alle benodigde waren en diensten hebt geselecteerd, klikt u op Doorgaan op de pagina Uw selectie weergeven. U keert weer terug naar uw aanvraag waar uw selectie zichtbaar staat aangegeven.

  Indien u uw eigen lijst met waren en diensten wilt aanleveren, dan kan dit via het uitgebreide formulier.

 

Stap 3: Overeenstemmend(e) merk(en)

 • Overeenstemmingsrapport

  Het EUIPO biedt een overeenstemmingsrapport met daarin een overzicht van merken die mogelijk gevolgen hebben voor uw aanvraag. Oudere merken kunnen uw aanvraag in gevaar brengen. In het overzicht worden zowel de aangevraagde merknamen als de aangevraagde waren en diensten in aanmerking genomen.

  Houd er rekening mee dat dit overzicht niet uitputtend is. Ook als er geen resultaten naar voren komen, kan uw merk worden aangevochten.

  Resultaten bekijken
  Er wordt een tabel weergegeven met een overzicht van overeenstemmende merken. Om aanvullende informatie over de resultaten te bekijken, kunt u klikken op het vergrootglaspictogram rechts van de tabelweergave . Er verschijnt een venster met daarin de informatie in de TMview-applicatie.

  U kunt een pdf-bestand met de informatie downloaden en opslaan door te klikken op Download PDF onder de tabel met resultaten.

  Als u twijfels hebt over uw inschrijving, raadpleeg dan een juridisch deskundige op het gebied van intellectuele eigendom.

 • Vorderingen

  Aanspraak op voorrang
  U wordt gevraagd of u in de afgelopen zes maanden hetzelfde merk al eens hebt aangevraagd. Als uw antwoord “nee” is, klik dan op Volgende om door te gaan.

  Als u “ja” antwoordt, dan moet u:

  • het Land van eerste aanvraag uit het vervolgkeuzemenu selecteren;
  • de merknaam invoeren (het veld wordt automatisch aangevuld als de merkgegevens in TMview beschikbaar zijn) en klikken op Importeren of
  • de gegevens handmatig invoeren door op Handmatig aanmaken te klikken.
  • EUIPO doet niet langer inhoudelijk onderzoek naar aanspraken op voorrang, maar beperkt zijn onderzoek tot formele vereisten;
  • de datum van indiening, het indieningsnummer en het land van de vorige aanvraag toevoegen.
  • Aanspraken op voorrang moeten voortaan samen met de aanvraag van een Uniemerk worden ingediend. Indiening op een later tijdstip is niet langer mogelijk
  • Waar dit vereist is, moet de documentatie ter staving van deze aanspraak binnen drie maanden na datum van indiening zijn ingediend

  Opmerking: indien de ondersteunende documentatie niet is gesteld in een werktaal van EUIPO, kunt u worden verzocht om een vertaling van deze documentatie.

  Aanspraak op anciënniteit
  U wordt gevraagd of u hetzelfde merk ook al eens binnen de EU op nationaal niveau hebt laten inschrijven. Als uw antwoord “nee” is, klik dan op Volgende om door te gaan.

  Als u “ja” antwoordt, dan moet u:

  • de lidstaat waar het merk is ingeschreven selecteren uit de vervolgkeuzelijst;

  • de merknaam invoeren (het veld wordt automatisch aangevuld) en klikken op Importeren of

  • de gegevens handmatig invoeren door op Handmatig aanmaken te klikken.

  • Selecteer de overeenkomstige optie Aard van inschrijving

  • Vul de datum van indiening, het indieningsnummer, de datum van inschrijving en het inschrijvingsnummer in en selecteer daarna de optie om de vereiste documenten bij te voegen

 

Stap 4: Uw gegevens

 • Een account aanmaken/Inloggen

  U hebt nu twee mogelijkheden:

  • Indien u zich niet hebt ingeschreven voor een EUIPO-account, dan dient u dit alsnog te doen door te klikken op Account aanmaken
  • Als u al wel een account bij EUIPO hebt, voer dan uw gegevens in en klik op Inloggen

  Uw gegevens worden dan in het formulier ingelezen zodat u alleen nog maar de ontbrekende gegevens hoeft in te vullen (gegevens van de aanvrager en/of vertegenwoordiger).

  Aanvragen van een Uniemerk door personen/bedrijven buiten de EU
  Ook als u buiten de Europese Economische Ruimte (EER) woonachtig of gevestigd bent, kunt u een Uniemerk aanvragen. U moet dan wel een vertegenwoordiger benoemen.

 • Aanvrager en vertegenwoordiger

  Een aanvrager en/of vertegenwoordiger kan op twee manieren worden toegevoegd.

  Een reeds bekende aanvrager/vertegenwoordiger toevoegen

  Typ de naam van de aanvrager/vertegenwoordiger. Er verschijnt een lijst met bestaande inschrijvingen. Maak uw keuze en klik op Importeren. De gegevens van de aanvrager/vertegenwoordiger worden weergegeven. Klik op Toevoegen om verder te gaan. U kunt deze methode gebruiken als de gegevens eerder al zijn ingevoerd.

  Een nieuwe aanvrager/vertegenwoordiger toevoegen
  1. Klik op Nieuw aanmaken en vul de gegevens handmatig in.
  2. Selecteer het type aanvrager/vertegenwoordiger in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn met een asterisk* gemarkeerd).
  4. Klik op Toevoegen om verder te gaan.

  *U kunt geen vertegenwoordiger toevoegen als u als aanvrager het formulier invult.

  NB: Als u de optie ‘Economische verbondenheid’ aanvinkt, moet u twee extra velden invullen: geef uw economische band met de aanvrager aan (bijv. werknemer of zakenpartner) en vermeld ook de naam van uw werkgever.

  Verenigingen

  Als u namens een vereniging een aanvraag indient, hoeft u alleen maar de ID van de vereniging in te voeren.

 

Stap 5: Bevestigen en betalen

Op dit punt verschijnt een conceptversie van de aanvraag die u op het punt staat in te dienen. Voordat u dat gaat doen, kunt u de gegevens nog wijzigen.

De volgende stap is het betalingsvenster, waarin u de wijze van betalen moet aangeven. Als u betaalt via een bankoverschrijving, is het raadzaam om te letten op de betalingstransactiecode. Aan de hand daarvan kan de betaling worden herkend

 • nadat het aanvraagformulier is ingediend

  Zodra het inschrijvingsproces is voltooid, ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraag correct is ingediend en krijgt u een officieel aanvraagnummer.

  Wij wijzen u erop dat u een .eu-domeinnaam moet registreren via een geaccrediteerde griffier (overzicht beschikbaar op de Griffiewebsite).

  U moet de officiële ontvangstbevestiging downloaden. Houd er rekening mee dat EUIPO geen kopieën van ontvangstbewijzen verstrekt.

  EUIPO deelt aan het einde van de e-filingprocedure, gebruik makend van de WHOIS-database, louter informatief mee of er een .eu-domeinnaam beschikbaar is die identiek is aan de merknaam waarvoor de aanvraag geldt. Gebruikers kunnen in de User Area en in eSearch ook een waarschuwingsmelding instellen om geïnformeerd te worden wanneer een .eu-domeinnaam geregistreerd wordt die identiek is aan hun merknaam.

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie