Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Het vierstappenformulier

Met behulp van ons vierstappenformulier kunt u in vier eenvoudige stappen een ingeschreven Gemeenschapsmodel indienen in één van de 23 officiële talen van de EU. Dit formulier is ontwikkeld als onderdeel van onze Fast Track (versnelde procedure), met ingebouwd advies en automatische invuloptie om ervoor te zorgen dat u uw model in twee dagen of minder kunt inschrijven.

Om toegang tot het vierstappenaanvraagformulier te krijgen gaat u naar de website en volgt u de volgende paden:

 1. ‘Designs' (Modellen) > ‘Register your design — Fast and easy' (Uw model inschrijven — Snel en eenvoudig) > ‘Apply online' (Aanvraag online indienen), waarna u ‘Four-step form' (Vierstappenformulier) kiest en op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten) klikt.
 2. ‘Designs' (Modellen) > ‘Route to registration' (Route naar inschrijving) > ‘Apply now' (Aanvraag nu indienen), waarna u ‘Four-step form' (Vierstappenformulier) kiest en op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten) klikt.
 3. ‘Home' (Homepage) > ‘Online Services' (Onlinediensten) > ‘Apply for a design — Four-step form' (Een aanvraag voor een model indienen — Vierstappenformulier) en klik op de blauwe knop 'Start application' (Aanvraag starten).

Raadpleeg onze richtsnoeren voor meer informatie over de manier waarop we modelaanvragen onderzoeken.


Stap 1: Modelgegevens

 • Talen en referentie van aanvrager

  Eerste taal
  Selecteer op de pagina ‘Apply now' (Aanvraag nu indienen) uit alle 23 EU-talen een eerste taal.

  Tweede taal
  U moet een tweede taal kiezen uit de vijf werktalen van het Bureau (DE, EN, ES, FR en IT). De eerste en de tweede taal moeten verschillend zijn. Houd er rekening mee dat uw model in deze tweede taal kan worden betwist. Vink het desbetreffende vakje aan als u officiële correspondentie in uw tweede taal wilt ontvangen.

  NB: Als uw eerste taal een van de vijf officiële talen van het Bureau is, kunt u niet kiezen voor de optie om officiële correspondentie in uw tweede taal te ontvangen. In dat geval wordt het vakje niet weergegeven.

  Referentie van aanvrager
  Uw referentie mag uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan, met gebruik van het Romeinse alfabet: a-z, A-Z, 0-9 en symbolen. Gebruik geen spaties.

  Vermeld bij eventuele vragen over uw model in de toekomst altijd het door het Bureau toegewezen aanvraagnummer van het ingeschreven Gemeenschapsmodel.

 • Informatie over het model/de modellen

  U kunt op twee manieren aanzichten van uw model toevoegen:

  • afbeeldingen toevoegen (JPEG-formaat),
  • een driedimensionaal dynamisch aanzicht en daaruit afgeleide statische aanzichten toevoegen.

  Afbeeldingen
  Gebruik de functie 'slepen en neerzetten' of zoek op uw computer om afbeeldingen van uw model te uploaden. U kunt maximaal zeven beschermde beelden uploaden en maximaal 3 niet-beschermde.

  U kunt pas niet-beschermde beelden uploaden als u zeven beschermde beelden hebt geüpload.

  Vereisten voor aanzichten:

  • 2 MB per afbeelding,
  • JPEG-formaat
  • RGB, CMYK (wordt naar RGB geconverteerd, wat de kleuren kan beïnvloeden), grijswaarden, zwart-wit of kleur. Om automatische conversie van kleuren te vermijden en kleurgetrouwheid op het scherm te waarborgen, wordt aanbevolen afbeeldingen in de RGB-modus te gebruiken, in plaats van CMYK. Voor het uploaden van dynamische 3D-weergaven EN van andere statische weergaven gelden beperkingen;
  • afdrukresolutie: minimaal 72 DPI, maximaal 300 DPI;
  • maximumgrootte van de afbeelding: 5 000 x 5 000 pixels;
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden omgezet in basisafbeeldingen.

  Vereisten voor attachments (in het geval van beroep op voorrang, tentoonstellingsvoorrang, algemene volmacht voor werknemersvertegenwoordiger):

  • PDF,
  • JPEG.

  Specificaties
  Het aanzicht moet op een neutrale achtergrond worden weergegeven en moet van zodanige kwaliteit zijn dat alle details waarvoor bescherming wordt gevraagd, duidelijk kunnen worden onderscheiden. Bovendien moet het aanzicht kunnen worden verkleind of vergroot om in het Register te worden opgenomen en rechtstreeks in het Gemeenschapsmodellenblad te worden gepubliceerd.

  De afbeelding van het model mag geen verklarende tekst, bewoordingen of symbolen bevatten, noch genummerd zijn.

  Repetitieve patronen: Wanneer een aanvraag is gedaan voor inschrijving van een model dat bestaat uit een zich herhalend patroon, moet de afbeelding ervan het volledige patroon tonen en een voldoende deel van de herhaling ervan.

  Lettertype: Wanneer een aanvraag wordt gedaan voor inschrijving van een model dat bestaat uit een lettertype, moet de afbeelding van het model bestaan uit een reeks van alle letters van het alfabet, zo nodig in hoofdletters en kleine letters, en van alle Arabische getallen, alsook uit een tekst van vijf regels in hoogte 16.

  We raden u aan bijzondere aandacht aan deze specificaties te besteden. In de praktijk blijkt niet-naleving van deze voorschriften een van de meest voorkomende redenen van ingebrekestelling door het Bureau te zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot extra werk en een behoorlijk groot tijdverlies voor onze gebruikers.

  Het gebruik van andere elementen die kunnen bijdragen tot identificatie van de kenmerken van een model
  De afbeelding van een model dient beperkt te zijn tot de kenmerken waarvoor bescherming wordt gevraagd. Ze kan echter ook andere elementen omvatten die ertoe bijdragen de kenmerken van een model waarvoor bescherming wordt verlangd, te identificeren. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om bijvoorbeeld stippellijntjes en afbakeningen zodanig te gebruiken dat zij de desbetreffende kenmerken waarvoor bescherming wordt verlangd duidelijk maken.

  Indien u een bepaald deel van het model wenst te belichten, om aan te tonen dat u uitsluitend dat specifieke deel claimt of dat u dat specifieke deel juist níet claimt, kunt u gebruikmaken van:

  • streepjeslijnen om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming gevraagd wordt;

  • afbakeningen om kenmerken van het model aan te geven waarvoor u wel bescherming aanvraagt;

  • kleurarcering en -vervaging om bepaalde kenmerken uit te sluiten van bescherming;

  • afscheidingen om aan te geven dat de precieze lengte van het model niet ingeroepen wordt.

  In de aanzichten van het model mogen geen tekst, woorden of symbolen worden gebruikt.

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van niet-beschermde beelden?

  • Ze worden beschouwd als zijnde ingediend met het aanvraagformulier. Dat betekent dat ze deel kunnen uitmaken van een beroep op voorrang in een volgende aanvraag.
  • Ze kunnen dienen om het model te verklaren teneinde de onderzoeker te helpen bij het beoordelen van de beschermde beelden.
  • De aanvrager kan de afbeeldingen na het uploaden controleren en een niet-beschermd beeld in een beschermd beeld veranderen en vice versa.

  NB: Alleen houders van modellen hebben toegang tot niet-beschermde beelden in eSearch.

  Dynamische driedimensionale aanzichten (dynamische 3D-aanzichten)
  E-filing voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen accepteert een nieuw afbeeldingstype voor aanzichten als instrument om aanzichten in de aanvraag op te nemen: dynamische 3D-aanzichten. Als u een dynamisch 3D-aanzicht in OBJ-, STL- of X3D-formaat uploadt, kunt u statische aanzichten van beschermde of niet-beschermde afbeeldingen van uw model genereren.

  Dynamische 3D-aanzichten simuleren een 3D-perspectief in 2D (het scherm), omdat u het aanzicht kunt aanpassen (door het te verplaatsen of erop in en uit te zoomen), waardoor u de verschillende perspectieven kunt zien. Alle uit het 3D-aanzicht afgeleide aanzichten kunnen niet worden aangepast (statische aanzichten) en worden als een aanzicht van het overeenkomstige model aan het formulier toegevoegd.

  Gebruik de functie 'slepen en neerzetten' of zoek op uw computer om dynamische 3D-aanzichten van uw model te uploaden.

  Dynamische 3D-aanzichten — technische specificaties
  Nadat u uw dynamische 3D-aanzicht aan het aanvraagformulier hebt toegevoegd, zal het worden weergegeven met de volgende technische kenmerken:

  • grijze gegradeerde achtergrond;
  • het dynamische 3D-aanzicht zelf wordt in het wit weergegeven;
  • dynamische 3D-aanzichten kunnen in een van de volgende formaten worden geüpload: OBJ, STL of X3D;
  • Maximumbestandsgrootte voor 3D-modellen als OBJ-, STL- of X3D-bijlage (om aanzichten van modellen te verstrekken): 20 MB
  • uit het dynamische 3D-aanzicht afgeleide statische aanzichten worden monochroom weergegeven (enkel zwart-wit);
  • arcering: het dynamische 3D-aanzicht wordt benadrukt met behulp van de lichtbron op basis van het perspectief van de gebruiker;
  • de pixelgrootte is 490 x 315 en kan niet worden gewijzigd. In het kader kunnen gebruikers zien dat de beschikbare ruimte voor het dynamische 3D-aanzicht niet kan worden veranderd door hun browser groter of kleiner te maken;
  • als gebruik wordt gemaakt van dynamische 3D-aanzichten, moeten alle statische aanzichten afkomstig zijn van het 3D-aanzicht.

  NB: Het bestandstype X3D wordt niet ondersteund door Internet Explorer 10 of oudere versies.

  NB: Bij het indienen van modellen die uit oppervlakteversiering bestaan of deze bevatten, mag geen gebruik worden gemaakt van dynamische 3D-aanzichten.

  NB: Binaire STL wordt niet ondersteund. U kunt uw binaire STL-bestand omzetten in standaard-STL aan de hand van converteringstools.

  Wat zijn de belangrijkste voordelen van dynamische 3D-aanzichten?

  • Als het model openbaar is gemaakt, wordt het opgenomen in eSearch en is het niet alleen toegankelijk voor onderzoekers, maar voor alle andere geïnteresseerden zoals derden en rechters.
  • Het is duidelijk dat de statische aanzichten afkomstig zijn van één enkel model.
  • Het helpt om te begrijpen hoe de verschillende statische aanzichten zich tot elkaar verhouden.
  • Het is zeer onwaarschijnlijk dat de afbeelding van het model onvolledig is, hetgeen voordelig is voor de aanvragers én het Bureau.

  Hoe verplaats ik een dynamisch 3D-aanzicht?
  In een dynamisch 3D-aanzicht kunt u uw model vanuit verschillende camerastandpunten presenteren.

  Verplaatsen van een dynamisch 3D-aanzicht
  Gebruik de pijltjes (links, rechts, naar boven, naar beneden) op het toetsenbord en/of de zoomfunctie.

  Besturingsknoppen

  Of klik met uw muis op het aanzicht.

  Dynamisch aanzicht van het 3D-model

  Om eenvoudig van camerastandpunt te veranderen kunt u de optie ‘Basic keyboard controls' (Basisbesturingsknoppen) gebruiken en één van de aanzichten selecteren.

  Basisbesturingsknoppen

  Afbeeldingen van de aanzichten maken
  Dit kan op twee manieren:

  Knop Create view from this viewpoint (Aanzicht aanmaken vanuit dit standpunt)
  Standpunt Knop Create predefined views(Vooraf gedefinieerde aanzichten aanmaken)
  Vooraf gedefinieerde aanzichten
  • Klik nadat u het standpunt van uw dynamische 3D-aanzicht hebt gekozen op de knop ‘Create view from this viewpoint' (Aanzicht aanmaken vanuit dit standpunt). Hieronder ziet u hoe de afbeelding er vervolgens uit komt te zien.


  • Klik op de knop ‘Create predefined views' (Vooraf gedefinieerde aanzichten aanmaken), waarna alle zeven aanzichten automatisch op de basisbesturingsknoppen worden weergegeven. De onderstaande afbeeldingen worden vervolgens weergegeven.


  U kunt maximaal zeven beschermde beelden aanmaken en tevens gebruikmaken van de functie om nog eens drie niet-beschermde beelden aan te maken.

  Verplaatsen, verwijderen en openen van een afbeelding
  Klik in de afbeelding op het pictogram 'Move' (Verplaatsen)Pictogram Verplaatsen om de volgorde van de aanzichten van het model te veranderen en niet-beschermde beelden in beschermde te veranderen.

  Klik in de afbeelding op het pictogram 'Delete' (Verwijderen)Pictogram Delete (Verwijderen) om het aanzicht van het model te verwijderen.

  Klik op de geüploade afbeelding en open deze op volledige grootte.

 • Productaanduiding(en)/Locarno-classificatie

  Productaanduiding
  U moet een productaanduiding toevoegen. Dit heeft geen invloed op de reikwijdte van het ingeschreven Gemeenschapsmodel, maar is om wettelijke redenen noodzakelijk. U dient de productaanduiding uit de EuroLocarno-lijst van producten te kiezen. U moet voor elk model waarvoor u een aanvraag indient een productaanduiding opgeven.

  Classificatie
  Door Eurolocarno te gebruiken kunt u automatisch zien tot welke klasse van de Locarno-classificatie het product behoort.

 • Hoe kan ik een productaanduiding toevoegen?

  Voordat wordt uitgelegd hoe u een productaanduiding kunt toevoegen, is het belangrijk dat u beseft dat:

  • één aanvraag niet meer dan vijf termen mag bevatten;
  • bij een meervoudige aanvraag alle termen tot dezelfde klasse moeten behoren, met uitzondering van klasse 32, die extra kan worden ingevoerd (omdat versiering tot klasse 32 behoort).

  De productaanduiding en de Locarno-classificatie kunnen op twee manieren worden toegevoegd:

  1. Door het product in te voeren dat uw model vertegenwoordigt en vervolgens op de knop ‘Add' (Toevoegen) te klikken: de term wordt automatisch ingevuld en geverifieerd aan de hand van de EuroLocarno-lijst van producten.

   Locarno-classificatie

   Als de productaanduiding in een groen kader wordt weergegeven, zijn de termen correct gevalideerd. De nummers van de klasse en de subklasse worden automatisch weergegeven in de linkerkolom ‘Locarno Classification' (Locarno-classificatie), zoals hieronder te zien:

   Termen uit de Locarno-classificatie
    
  2. Als u op de link ‘Browse' (Bladeren) klikt, verschijnt de volledige lijst van Eurolocarno-productaanduidingen in een modaal venster.

   Zoek naar de link

   Selecteer uw productaanduiding

   Dit instrument helpt u bij het selecteren van de juiste productaanduidingen, inclusief klassen en subklassen. U moet de productaanduiding in de zoekbalk invoeren en op de knop ‘Search' klikken of op klasse/subklasse zoeken.

   Zoek productaanduiding

   Vervolgens worden alle zoekresultaten weergegeven, inclusief hun klasse en subklasse. Vink het vakje links van de lijst met resultaten aan om de juiste productaanduiding te selecteren. Wanneer u klaar bent met het selecteren van uw productaanduiding(en), kunt u de gehele lijst controleren door op ‘View your selection' (Uw selectie bekijken) of de knop ‘Next' (Volgende) te klikken. Klik hierna op ‘Continue' (Doorgaan) om de termen aan uw modelaanvraag toe te voegen.

   Als de term correct gevalideerd is, verschijnt de correcte aanduiding van een product in een groen gestippeld kader en worden de nummers van de klasse en subklasse automatisch in de linkerkolom ‘Locarno Classification' (Locarno-classificatie) weergegeven.

   Lijst van gevalideerde termen
 • Opschorting en beschrijving

  Opschorting
  Tijdens het indienen van een modelaanvraag kunt u verzoeken om de publicatie ervan voor een periode van 30 maanden op te schorten. Het product wordt daarom als vertrouwelijk behandeld totdat u het openbaar maakt. Als u besluit het ingeschreven Gemeenschapsmodel helemaal niet te publiceren, komt de inschrijving na afloop van de opschortingstermijn van 30 maanden te vervallen.

  Als u na afloop van de opschortingstermijn een model wilt publiceren, moet u de relevante publicatietaks betalen.

  NB: De publicatietaks kan samen met de opschortingstaks worden betaald bij de indiening van uw aanvraag. Als u echter besluit om het model niet te publiceren, wordt de publicatietaks niet terugbetaald.

  Beschrijving
  Als u wilt, kunt u een beschrijving van de afbeelding van het model bijvoegen. Dit is echter niet verplicht.

  Artikel 1, lid 2 IGMUV vermeldt dat de aanvraag één, maximaal 100 woorden tellende beschrijving per model van de afbeelding van het model of het specimen mag bevatten; de beschrijving mag alleen betrekking hebben op de kenmerken van de afbeelding van het model of het specimen; zij mag geen verklaringen bevatten betreffende de ogenschijnlijke nieuwheid, het eigen karakter of de technische waarde van het model.

  Als de beschrijving niet aan de Verordening voldoet, wordt echter geen bezwaar geuit. De beschrijving wordt niet onderzocht. De onderzoeker kan de beschrijving echter wel gebruiken om twijfels weg te nemen. Als op twee afbeeldingen bijvoorbeeld verschillende kaarten zijn afgebeeld, moet de onderzoeker bezwaar maken. Als in de beschrijving echter wordt aangegeven dat in de afbeeldingen twee verschillende kanten van dezelfde kaart worden afgebeeld, hoeft geen bezwaar te worden gemaakt.

  NB: Na de indieningsdatum van de aanvraag ontvangen beschrijvingen worden niet in behandeling genomen.

  Opschorting
 • Informatie over de ontwerper

  Dit gedeelte is optioneel en is bedoeld om de ontwerper aan het desbetreffende model te koppelen. Als u ‘Create new' (Nieuwe aanmaken) selecteert, dient u echter de volgende informatie over de ontwerper(s) in te vullen:

  • achternaam of voornaam van een individuele ontwerper;
  • of de naam van een team van ontwerpers, indien van toepassing.
  Gegevens van de ontwerper

  Ontwerper toevoegen

  Als het Bureau een ID-nummer aan de ontwerper heeft toegewezen, moet u dit nummer invoeren, waarna de gegevens uit de database zullen worden geïmporteerd.

  Als de ontwerper heeft afgezien van het recht om te worden genoemd, vink dan het vakje 'Waiver' (Afstandsverklaring) aan.

  Afstandsverklaring
 • Ik wil een beroep op voorrang doen

  Als u de afgelopen zes maanden een aanvraag hebt ingediend voor hetzelfde model, kunt u een beroep op voorrang doen door te klikken op de knop 'Add Priority' (Voorrang toevoegen):

  Voer het voorrangsnummer of de model-ID in Beroep op voorrang toevoegen
  • selecteer in de vervolgkeuzelijst het land van eerste aanvraag;
  • typ het voorrangsnummer of de model-ID (de gegevens worden automatisch aangevuld als de gegevens van het model beschikbaar zijn in Designview) en klik op 'Import' (Importeren); of
  • voer de gegevens handmatig in door op de knop 'Create manually' (Handmatig aanmaken) te klikken;
  • voer de indieningsdatum en het dossiernummer in. U bent verplicht de vereiste documenten bij te voegen op het tijdstip van aanvraag, tenzij het land van eerste aanvraag het Bureau is.

  NB: Als de eerste indiening niet is gedaan in een van de officiële EU-talen, moet een exemplaar van de vertaling worden bijgevoegd.

 • Het model opslaan en kopiëren uit het model

  Sla het model op als u alle benodigde informatie over het model hebt toegevoegd. U krijgt vervolgens een samenvatting van de informatie over uw model te zien. Dit kunt u bewerken.

  Informatie over het model/de modellen

  Om een nieuw model toe te voegen klikt u op de knop ‘Add new' (Nieuwe toevoegen) of kopieert u informatie uit het model dat u al hebt ingevoegd door op de knop ‘Copy from design' (Kopiëren uit model) te klikken. Als u al meerdere modellen hebt ingediend, kunt u aangeven uit welk specifiek model u informatie wilt kopiëren.

  Optie Copy from design (Kopiëren uit het model)

Stap 2 : Soortgelijke modellen

 • Wat is DesignView?

  DesignView is een meertalig en gebruiksvriendelijk onlineconsultatie-instrument. Met dit instrument kan iedere internetgebruiker gratis de modellen opzoeken van alle deelnemende bureaus, waaronder EUIPO en de deelnemende nationale bureaus.

  Het geeft via één uniek platform toegang tot modelaanvragen en -inschrijvingen die door de deelnemende bureaus beschikbaar zijn gesteld. Elk bureau is eigenaar van de inhoud die het beschikbaar stelt en is verantwoordelijk voor het dagelijks bijwerken ervan.

 • Wat kan DesignView voor u betekenen?
  1. Gratis bestaande modellen en markttrends in Europa bekijken.
  2. Eenvoudig toegang krijgen tot diensten na inschrijving.
  3. Helpen om de nieuwheidsfactor van een model na te gaan.
  4. De douane helpen bij hun procedures of rechters helpen bij administratieve en juridische processen waarin sprake is van een geschil tussen partijen.
  5. Bureaus helpen bij het uitvoeren van een diepgaand onderzoek of onderzoekers helpen bij het controleren van oudere rechten op voorrang.

Stap 3: Een account aanmaken/Inloggen

 • Een account aanmaken/Inloggen

  U hebt nu twee mogelijkheden:

  • Als u nog geen account bij het Bureau hebt, klikt u op de knop ‘Create account' (Account aanmaken).
  • Als u al een account bij het Bureau hebt, voert u uw gegevens in en klikt u op de knop ‘Login' (Inloggen).

  Uw gegevens worden vervolgens in het formulier geïmporteerd.

  Aanvragen van ingeschreven Gemeenschapsmodellen voor niet-EU-ingezetenen/-bedrijven
  U kunt een Gemeenschapsmodel aanvragen wanneer u buiten de Europese Unie (EU) woont, maar in dat geval zult u het uitgebreide formulier moeten gebruiken en een vertegenwoordiger moeten benoemen.

 • Aanvragers en vertegenwoordigers

  Een aanvrager en/of vertegenwoordiger kan op de volgende manieren worden toegevoegd:

  Een bestaande vertegenwoordiger/vertegenwoordiger toevoegen
  Typ de naam van de aanvrager/vertegenwoordiger in. Er verschijnt een lijst met bestaande inschrijvingen. Maak uw keuze en klik op 'Import' (Importeren). De gegevens van de aanvrager/vertegenwoordiger worden weergegeven. Klik op de knop 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan. U kunt deze methode gebruiken als de gegevens eerder al zijn ingevoerd.

  NB: U kunt alleen een bestaande vertegenwoordiger toevoegen als u als vertegenwoordiger bent ingelogd.

  Een nieuwe aanvrager toevoegen

  1. Klik op de knop 'Create new' (Nieuwe aanmaken) en voer de gegevens in.
  2. Selecteer het type aanvrager in het vervolgkeuzemenu.
  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje *).
  4. Klik op de knop 'Add' (Toevoegen) om verder te gaan.

  NB: U kunt geen nieuwe vertegenwoordigers toevoegen als u gebruikmaakt van het vierstappenformulier voor een versnelde aanvraag.

  Verenigingen
  Als u namens een vereniging een aanvraag indient, hoeft u alleen maar de ID van de vereniging in te voeren.

 • Concepten (mijn aanvraag opslaan als concept)
  Tijdens het invullen van uw aanvraagformulier kunt u uw werk op ieder gewenst moment opslaan door de aanvraag als concept op te slaan. Klik in de rechterkolom van de aanvraag op de knop 'Save application' (Aanvraag opslaan), weergegeven door het pictogram Pictogram Save (Opslaan) Het concept kan worden geraadpleegd in het gedeelte 'Drafts' (Concepten) in uw gebruikerszone
 • Aanvraagformulier resetten

  Klik op de knop ‘Reset application' (Aanvraag resetten) als u opnieuw met uw aanvraag wilt beginnen. Alle eerder ingevulde velden worden gewist en alle informatie wordt verwijderd.

 • Mijn aanvraag afdrukken

  U kunt uw aanvraagformulier op elk moment tijdens het aanvraagproces afdrukken.


Stap 4: Bevestigen en betalen

 • Bevestiging

  Uw gegevens en de gegevens van uw model controleren
  In dit stadium kunt u de gegevens zien van de aanvraag die u gaat indienen. U kunt deze gegevens vóór het indienen van de aanvraag nog aanpassen in ‘Design details' (Modelgegevens).

 • Ondertekening

  Door het invullen van de velden ‘First name and Surname' (Voornaam en achternaam) en ‘Capacity of signatory' (Functie van de ondertekenaar) bevestigt u dat u de gegevens hebt gecontroleerd en dat u de modelaanvraag wilt indienen.

  Handtekening

  U kunt één persoon toevoegen als extra ondertekenaar.

  NB: Houd er rekening mee dat alleen fysieke personen een aanvraagformulier mogen ondertekenen.

  Klik op de knop ‘Confirm and pay' (Bevestigen en betalen) als u uw aanvraag hebt gecontroleerd.

  Knop Confirm and pay (Bevestigen en betalen)

  In het betalingsvenster selecteert u de door u gewenste betaalwijze

  NB: De optie om per bankoverschrijving te betalen is niet beschikbaar in het vierstappenformulier voor een versnelde aanvraag.

  Als u op de knop ‘Confirm payment' (Betaling bevestigen) en in het volgende venster op ‘Continue' (Doorgaan) klikt, wordt uw aanvraag ingediend.

  Knop Confirm and pay (Bevestigen en betalen) Knop Confirm and pay (Bevestigen en betalen)
 • Wat gebeurt nadat ik mijn aanvraagformulier heb ingediend?

  Zodra het aanvraagproces is voltooid, ontvangt u een bevestiging dat uw aanvraagformulier correct is ingediend en krijgt u een officieel aanvraagnummer. U moet tevens uw officiële ontvangstbewijs en bevestiging in één pdf-bestand downloaden. Houd er rekening mee dat het Bureau geen kopieën van uw ontvangstbewijs verstrekt.

  bevestiging dat uw aanvraag correct is ingediend
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.