Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Merken in de Europese Unie

Waar schrijft u zich in?

In de EU kunt u merken op vier niveaus inschrijven. Uw keuze hangt af van de behoeften van uw bedrijf.

Stel dat u enkel bescherming in één EU-lidstaat wilt; bijvoorbeeld waar uw bedrijf op dat moment is gevestigd, of waar u handel wilt drijven. U kunt dan rechtstreeks bij het desbetreffende nationale bureau voor intellectuele eigendom een aanvraag voor een handelsmerk indienen. Dit is de nationale route. Volledige lijst van nationale IE-bureaus.

Als u bescherming zoekt in België, Nederland en/of Luxemburg, kunt u een aanvraag indienen bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (BBIE) - het enige regionale IE-bureau in de EU - voor bescherming van uw merk in deze drie lidstaten. Dit is de regionale route.

Als u bescherming wilt in meer lidstaten van de EU, kunt u een aanvraag voor een Uniemerk indienen bij EUIPO - dit is de Europese route. Een onlineaanvraag bij EUIPO kost 850 EUR. U hoeft de aanvraag slechts in één taal te doen. Bij ontvangst van uw aanvraag controleren en verwerken wij haar en zodra uw merk is ingeschreven kunt u het om de 10 jaar vernieuwen, zo lang u maar wilt.

De nationale, regionale en uniale systemen vullen elkaar aan en lopen parallel aan elkaar.

Nationale en regionale merken zijn noodzakelijk voor gebruikers die geen bescherming van hun merken op EU-niveau willen of nodig hebben.

Uniemerken geven bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie voor degenen die voor deze optie kiezen.

 

De vierde vorm van bescherming in de EU is de internationale route. U kunt uw nationale, regionale of uniale merkenaanvraag gebruiken om uw bescherming op internationaal niveau te tillen, voor elk land dat het Protocol van Madrid heeft ondertekend. Lees meer over internationale inschrijvingen.

Nationaal niveau, via nationale IE-bureaus in de EU.

Regionaal niveau, inschrijving in België, Nederland en/of Luxemburg, via BBIE.

Bescherming op EU-niveau (alle EU-lidstaten) via EUIPO.

Internationale inschrijving via WIPO.

 

Voordelen van het inschrijven van een merk

  • Uw merkwaarde wordt beschermd.
  • Het vormt een aparte asset.
  • Het beschermt tegen concurrerende merken.
  • Het definieert uw rechten.
  • Het voorkomt namaak en merkenfraude.

Voordelen van het inschrijven als merk van Europese Unie

  • Eén enkele inschrijving — online ingediend, in één taal — is geldig in alle EU-lidstaten.
  • Het Uniemerk verleent de houder ervan een uitsluitend recht in alle huidige en toekomstige EU-lidstaten, tegen een redelijke prijs.
  • U kunt uw merkwaarde versterken in een markt met bijna 500 miljoen consumenten.
  • Een Uniemerk is tien jaar geldig. De geldigheid ervan kan onbeperkt worden verlengd, telkens voor een periode van tien jaar.

Internationale merkinschrijving

Indien u al ergens anders in de wereld uw merk hebt ingeschreven of de inschrijving ervan hebt aangevraagd, kunt u een Uniemerk verkrijgen door in het aanvraagformulier voor de internationale inschrijving de EU te selecteren. U kunt dit doen door gebruik te maken van het zogenoemde systeem van Madrid, dat wordt beheerd door het Internationaal Bureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) in Genève.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.