Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Transparantieportal

EUIPO heeft zich volledig verbonden aan het beginsel van transparantie en toegankelijkheid, zoals neergelegd in artikel 15, lid 3, VWEU. Het Transparantieportal is bedoeld om het zoeken naar documenten gemakkelijker dan ooit te maken. Alle nieuwe documenten die gepubliceerd worden, kunnen via het portal worden bekeken. De documenten zijn ingedeeld in vijf categorieën: economie, milieu, personeelszaken, organisatie en sociaal/relationeel. Via de menubalk rechts of de menulijst hieronder kunt u documenten zoeken in de gewenste categorie:

De onderstaande inhoudsopgave vermeldt de belangrijkste documenten en links naar de hoofdclusters van documenten en informatie in het openbaar register, zodat u snel kunt vinden wat u zoekt.

Strategisch Plan 2025

 

Het Strategisch Plan is de routekaart van EUIPO waarin het Bureau zijn strategische visie uiteenzet voor de periode tot 2025. Het Strategisch Plan komt tot stand op basis van advies en bijdragen vanuit velerlei bronnen (medewerkers, gebruikers en IE-bureaus binnen en buiten de Europese Unie) en wordt goedgekeurd door de raad van bestuur van EUIPO.

 


PDF Nadere informatie >>

Werkprogramma

 

Het Bureau stelt ieder jaar een werkprogramma op ter goedkeuring door de raad van bestuur, die bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Het werkprogramma omvat alle geplande activiteiten voor het komende jaar en wordt ten uitvoer gelegd zodra het door de raad van bestuur is goedgekeurd.


PDF Nadere informatie >>

Begroting van EUIPO 2022

 

EUIPO’s begroting voor het komende jaar is opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het begrotingscomité van het Bureau. De begroting kan niet ten uitvoer worden gelegd voordat zij is goedgekeurd door het begrotingscomité. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement.
 


PDF Nadere informatie >>

EUIPO’s GRI-inhoudsregister

 

Het GRI-inhoudsregister vat de verslagleggingscyclus van EUIPO samen en wordt in de eerste helft van het jaar gepubliceerd als bijlage bij het jaarverslag. Als publieke organisatie toont EUIPO zijn inzet voor duurzaamheid via de wijze waarop het zijn diensten verleent en zijn beleid en strategie ten uitvoer legt, zoals uiteengezet in het Strategisch Plan 2020.


PDF

Document Downloaden
Strategic Plan 2025 PDF Nadere informatie >>
Organigram van het Bureau Pdf Nadere informatie >>
Raad van bestuur Nadere informatie >>
EUIPO Trade Mark Focus Report (EUIPO’s focusverslag merken): Ontwikkeling 2010-2017 Pdf
EUIPO Design Focus Report (EUIPO’s focusverslag modellen): Ontwikkeling 2010-2019 Pdf
Oprichtingsbesluit Pdf

 

Titel DIN Opgericht Weergave
Can’t find what you are looking for? Request here

Er is geen ADT gedefinieerd

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie