Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Jaarrekeningen van EUIPO

Jaarrekeningen

Begrotingsdocument

Jaarrekeningen van EUIPO 2021

 

De officiële financiële verslagen van EUIPO omvatten de begroting, de jaarrekening, het verslag over het begrotings- en financieel beheer en het verslag van de Europese Rekenkamer. De jaarrekening omvat financiële overzichten en verslagen over de uitvoering van de begroting van EUIPO. De jaarrekening moet voldoen aan de relevante voorschriften, accuraat en begrijpelijk zijn en een getrouw beeld weergeven. Ze wordt opgesteld in overeenstemming met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen.


PDF

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie