Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Begroting van EUIPO

Meest recente begroting

Begrotingsdocument

Begroting van EUIPO 2023

EUIPO’s begroting voor het komende jaar is opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan het begrotingscomité van het Bureau. De begroting kan niet ten uitvoer worden gelegd voordat ze is goedgekeurd door het begrotingscomité. Dit comité bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement. De begroting wordt gepubliceerd in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans en bevat een gedetailleerd overzicht van alle financiële activiteiten van het Bureau voor het komende jaar.


PDF

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.