Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Menu

Verslagen van de Europese Rekenkamer

 

Begrotingsdocument

 

De Europese Rekenkamer is een EU-instelling die belast is met de controle van de financiën van de EU. Als extern controleur van de EU draagt zij bij tot de verbetering van het financieel beheer van de EU en treedt zij op als onafhankelijk hoedster van de financiële belangen van de Unie. Het is de taak van de Rekenkamer om te controleren of EU-middelen naar behoren worden verantwoord, of zij worden geheven en uitgegeven overeenkomstig de regelgeving ter zake, en of zij rendement opleveren. De Rekenkamer brengt jaarlijks een auditverslag uit over EUIPO, dat gepubliceerd wordt op de EUIPO-website zodra het uitkomt.

Alle informatie over de reikwijdte en de verantwoordelijkheden van de controleurs en de gecontroleerde entiteit is te vinden in het volledige verslag


PDF

Meest recente pagina 17-11-2021
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie