Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Deze rubriek bevat documentatie over EUIPO’s milieudoelstellingen, die aansluiten bij de EU2020-strategie voor duurzame groei. Duurzaamheid op de werkplek betekent voor EUIPO de impact van onze activiteiten op het milieu zo klein mogelijk houden, en maakt deel uit van EUIPO’s beleid van geïntegreerde beheerssystemen.

EUIPO’s milieuverklaring

 

In zijn milieuverklaring zet EUIPO uiteen hoe het zijn middelen beheert en hoe het aan de hand van een reeks gerichte acties zijn emissies beperkt om het milieu zo weinig mogelijk negatief te beïnvloeden.


Pdf

Besluit nr. ADM-12-65

Besluit inzake de EMAS-regeling en inzake de Commissie gezondheid, veiligheid en milieu

Dit besluit van de uitvoerend directeur gaat over EUIPO’s beleid om de EMAS-registratie te handhaven voor zijn gebouwen en bepaalde activiteiten, en bevat ook EUIPO’s milieubeleid.


Pdf

BREEAM®-certificering

Gepubliceerd op 30 september 2016

EUIPO’s certificering voor de veeleisende BREEAM®-milieunormen, toegepast op zijn infrastructuurprojecten.


Pdf

Het milieubeheer- en milieuauditsysteem van de EU (EMAS).

 

Sinds 2008 houdt EUIPO zich nauwgezet aan de EMAS-normen die de Europese Commissie heeft ontwikkeld voor organisaties en bedrijven.


Nadere informatie >>

Document Date Download
Carbon Footprint report 2021 23/08/2022 PDF
Carbon Footprint report 2020 06/07/2021 PDF
Carbon Footprint report 2019 09/07/2020 PDF

 

Titel DIN Opgericht Weergave
Can’t find what you are looking for? Request here
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.