Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer u een user area-account aanmaakt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om ook in de toekomst uw toegang hiertoe te verzekeren. Let daarbij op onderstaande criteria:

 
 • Gebruikersnaam

  Uw gebruikersnaam moet:

  • tussen 8 en 20 tekens bevatten;
  • uit letters van het Latijnse alfabet bestaan (uitsluitend kleine letters);
  • ten minste één cijfer bevatten (0-9).
 • Wachtwoord

  Uw wachtwoord:

  • moet uniek zijn;
  • mag niet hetzelfde zijn als uw gebruikersnaam;
  • moet minstens één numeriek teken bevatten;
  • mag niet driemaal na elkaar eenzelfde teken bevatten (bv. aaa, 111) en ook geen tekenreeksen (bv. 123, abc) of speciale tekens (bv. #, *);
  • moet uit minstens 8 tekens bestaan.
 • Wachtwoord veranderen

  Om veiligheidsredenen raden wij u aan om uw wachtwoord met een zekere regelmaat te veranderen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.