Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Wenen-classificatie (beeldmerken)

De Wenen-classificatie is een internationaal classificatiesysteem dat in 1973 is opgezet in de Overeenkomst van Wenen tot instelling van een internationale classificatie van beeldbestanddelen van merken, en dat wordt uitgevoerd door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO).

De classificatie is een hiërarchisch systeem dat is ingedeeld van algemeen naar specifiek en waarin beeldbestanddelen van merken worden ingedeeld in categorieën, afdelingen en onderafdelingen op basis van hun vorm.

EUIPO gebruikt een aangepaste versie van de Wenen-classificatie. Deze versie is aangepast aan zijn specifieke behoeften , met een aantal nieuwe codes en het schrappen van een aantal andere codes.

U vindt deze classificatie via de functie voor geavanceerd zoeken van onze zoekmachine eSearch plus door te klikken op de zoekcriteria voor de Wenen-classificatie.

Handleiding Wenen-classificatie
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.