Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Dien nu een aanvraag in

Met een Uniemerk worden u exclusieve rechten toegekend in alle huidige en toekomstige lidstaten van de Europese Unie. Eén enkele inschrijving volstaat. Een aanvraag indienen kan online. De bescherming geldt voor een periode van tien jaar en kan onbeperkt worden vernieuwd, telkens voor een periode van tien jaar. Neem, voordat u een aanvraag indient, eerst onze checklist door zodat uw aanvraag zonder problemen verloopt.

Het EUIPO mag op grond van de verordening geen facturen uitschrijven. Onze taksen zijn vrijgesteld van btw. Meer informatie over onze taksen.

Het volledig invullen van het aanvraagformulier en de betaling van de taks garanderen niet dat uw merk beschermd wordt. Als uw aanvraag wordt afgewezen, wordt uw geld niet teruggestort.

 

Easy Filing-formulier

Filing-formulier

Ontwikkeld voor kmo’s en natuurlijke personen die zijn gevestigd in de Europese Economische Ruimte, zonder wettelijke vertegenwoordiger

 

Afgestemd op deskundigen op het gebied van intellectuele eigendom bij de behandeling van eenvoudige en complexe zaken. Begin het formulier nu te gebruiken en geef ons uw feedback

 

Merken

 • Uitsluitend woord- of beeldmerken

Merken

 • Woord-, beeld-, kleur-, klank-, multimedia-, positie-, bewegings-, driedimensionale en andere merken
 • Collectieve merken en certificeringsmerken

Waren en diensten

 • Vooraf gedefinieerde waren en diensten van TM Class

Waren en diensten

 • Vooraf gedefinieerde waren en diensten van TM Class
 • Upload eigen lijst van waren en diensten
 • Assistent klasse 35 en 37
 • Werkruimte met volledig scherm

   

    Configureerbaar

Betalingen

 • Onmiddellijke betaling via creditcard

Betalingen

 • Onmiddellijke betaling via creditcard
 • Bankoverschrijving
 • Betaling met betaalrekening

Ontwerpen

 • Sla ontwerpen automatisch op en raak nooit wijzigingen kwijt

Ontwerpen

 • Sla ontwerpen automatisch op en raak nooit wijzigingen kwijt

Help

 • Begeleid formulier (virtuele assistent)

Help

 • Onlinehulp

Aanvragers

 • Slechts één aanvrager toegestaan

Aanvragers

 • De gebruiker kan een extra aanvrager toevoegen

Belangrijk
Dit zijn enkele van de bewerkingen die niet kunnen worden uitgevoerd met het Easy Filing-formulier:

 • beroep doen op voorrang, beroep doen op anciënniteit
 • EU- en/of nationale rechercheverslagen aanvragen

Gemachtigden

 • De gebruiker kan een gemachtigde aanwijzen

Beroepen

 • De gebruiker kan een beroep doen op voorrang, anciënniteit e.d.

Internationale merken

 • Mogelijkheid van een transformatie van een internationale inschrijving en een beroep op voorrang in geval van tentoonstelling

Rechercheverslagen

 • De gebruiker kan EU- en/of nationale rechercheverslagen aanvragen

Aanpasbaar

 • Mogelijkheid om uw formulier op te stellen volgens uw eigen behoeften
 • Fast Track afdwingen
 • Kies waar u de rubriek ‘beroepen’ wilt hebben
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.