Uniemerkenverordening

Verordening (EU) nr. 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De gewijzigde verordening treedt in werking op 23 maart 2016. Vanaf die dag zal het Harmonisatiebureau 'het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie' heten (in het Engels afgekort als EUIPO) en zal het Gemeenschapsmerk 'Uniemerk' of 'EU-merk' worden genoemd. Meer informatie

Voer de identificatiecode in om het originele document in te zien

De code is hoofdlettergevoelig