Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Checklist

Plan goed vooruit! Merkaanvragen kunnen immers ook afgewezen worden, en wel zonder restitutie van kosten.

Als een aanvraag wordt afgewezen, is dat meestal omdat iemand anders het merk al heeft ingeschreven of omdat het merk onderscheidend vermogen mist.

 

Uw strategie

Weet u zeker dat dit het juiste merk is voor u?

Ja

Nee

Wil ik controleren

controleren

Een merk is tien jaar geldig en kan onbeperkt vernieuwd worden.

Probeert u zich eens in de toekomst te verplaatsen en erover na te denken of uw merk over tien jaar of langer nog steeds een goede weergave van uw merknaam is. Bedenk dat u uw merk na indiening van de aanvraag niet meer kunt wijzigen.

Past het in uw algehele strategie voor intellectuele eigendom? controleren
 

merk van de Europese Unie

Kan het eenduidig en objectief weergegeven worden?

Ja

Nee

Wil ik controleren

controleren
Is het onderscheidend maar niet beschrijvend? controleren
Hebt u gecontroleerd of het merk of een gelijksoortig merk al bestaat? controleren
 

Waren en diensten

Hebt u een lijst gemaakt van de waren die u wilt verkopen en/of de diensten die u wilt aanbieden?

Ja

Nee

Wil ik controleren

controleren
Hebt u gecontroleerd onder welke klasse van de Nice-classificatie zij vallen? controleren
 

Wij willen u er aan herinneren dat lange lijsten van waren en/of diensten verschillende nadelen kunnen hebben, namelijk:

  • een hoger risico op problemen met betrekking tot de classificatie;
  • vertraging in de publicatie en inschrijving van het Uniemerk;
  • een hoger risico op conflicten met andere merken (opposities);
  • een hoger risico dat een merk uiteindelijk wordt doorgehaald wegens een gelijkenis met een ouder merk of wegens niet-gebruik van alle ingeschreven waren en/of diensten.
 

Eigendom

U dient ons nauwkeurige gegevens over de eigenaar van het merk verstrekken. Beschikt u over die informatie?

Ja

Nee

Wil ik controleren

controleren
Hebt u een vertegenwoordiger nodig? controleren

Het lijkt erop dat u alles hebt wat nodig is om uw merkaanvraag in te dienen.
Nu aanvraag online indienen.

 

NB Als u niet zeker weet welk merk u moet kiezen, of uw merk al dan niet strijdig is met een ander merk, of op welke producten u het wilt toepassen, win dan professioneel advies in.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.