Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Klantenzorg – Klachten

Behandeling van klachten

Als er iets misgaat of als ons serviceniveau niet aan uw verwachtingen voldoet, horen wij dat graag van u. Wij hechten belang aan alle klachten, omdat wij ernaar streven van onze fouten te leren, zodat wij de best mogelijke service kunnen leveren.

Wij beschouwen een klacht in het algemeen als een schriftelijke uiting van ontevredenheid over de door EUIPO geleverde diensten en/of de procedures van EUIPO. De klachtenafdeling van Klantenzorg is echter niet bevoegd om klachten te beantwoorden over de juridische overwegingen die aan de door EUIPO genomen besluiten ten grondslag liggen. Als u het met een besluit van EUIPO oneens bent, kunt u beroep aantekenen tegen een besluit dat door een onderzoeker van EU-handelsmerken of gemeenschapsmodellen is genomen.

Als uw klacht te maken heeft met personeelszaken, kunt u uw vraag rechtstreeks stellen aan onze afdeling Personeelszaken. Dit kunt u per post of e-mail doen.

 

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht indienen via het online formulier. Deze methode verdient de voorkeur, omdat uw klacht hiermee zonder uitstel kan worden behandeld. U kunt uw klacht ook per post indienen.

Wij verzoeken u ons de volgende informatie (voor zover van toepassing) te verstrekken, zodat wij weten om welk geval het gaat en wij uw klacht kunnen analyseren:

  • dossiernummer EUTM/IGM,
  • identiteit van klager (voor- en achternaam),
  • adres van klager (straat, plaats, land, telefoonnummer, e-mail),
  • reden voor de klacht.
 

Wat is de volgende stap?

  1. Nadat uw klacht bij ons is binnengekomen, ontvangt u binnen een werkdag per e-mail of post een ontvangstbevestiging van Klantenzorg – Klachten.
  2. Uw klacht wordt binnen korte tijd door de bevoegde afdeling(en) behandeld en schriftelijk beantwoord in overeenstemming met de normen van het Handvest voor de dienstverlening.
  3. Binnen negen werkdagen na toezending van de ontvangstbevestiging ontvangt u van ons een schriftelijk antwoord op uw klacht.
 

Wat als u nog niet tevreden bent?

Als u niet tevreden bent met de uitkomst van de procedure of de wijze waarop een klacht is behandeld, neem dan opnieuw contact met ons op. Ons topmanagement zal vervolgens een onderzoek naar de klacht instellen en u antwoord geven.

Europese Ombudsman

Als u onderdaan bent van of woonachtig bent in een lidstaat van de Unie, kunt u ook een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. De Europese Ombudsman onderzoekt klachten over wanbestuur bij instellingen en organen van de Europese Unie.

Elke klacht die bij de Ombudsman wordt ingediend, moet worden voorafgegaan door de toepasselijke administratieve stappen bij EUIPO.

 
Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie