Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Omzetting

De procedure van omzetting kan worden toegepast op Uniemerken en op internationale inschrijvingen.

Als een Uniemerk ophoudt te bestaan, kan het worden omgezet naar merken die geldig zijn in bepaalde lidstaten. Omzetting is met name nuttig voor het verhelpen van mogelijke problemen in verband met het eenheidskarakter van een Uniemerk.

Indien een Uniemerk bijvoorbeeld in slechts één land of bepaalde landen een inschrijvingsprobleem ondervindt vanwege absolute gronden of vanwege een oppositie die is gebaseerd op een eerder recht in slechts één land of bepaalde landen, kan de aanvrager verzoeken het Uniemerk om te zetten in individuele, nationale handelsmerken in de andere landen, waar deze gronden niet van invloed zijn.

Internationale inschrijvingen kunnen worden omgezet in nationale handelsmerken in de EU-lidstaten en in een aanwijzing van contractpartijen bij de Schikking van Madrid of het Protocol van Madrid van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO).

Raadpleeg voor meer informatie onze Richtsnoeren voor merken.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.