Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Betaalrekening

Om voor regelmatige gebruikers van de online-indieningstools de betaalmethoden te stroomlijnen, heeft EUIPO een betaalrekening ontworpen waarmee de betaling van de taksen soepeler verloopt en sneller kan worden beheerd.

 
 • Hoe werkt dat?

  Alle taksen en tarieven in verband met procedurele handelingen van de houder van een betaalrekening (aanvragen, verzoeken enz.) worden door EUIPO automatisch van de rekening afgeschreven.

  Bij debitering van een betaalrekening wordt de taks geacht te zijn betaald op de door het bankreglement bepaalde datum, mits het saldo op de rekening toereikend is.

  De datum waarop het bedrag daadwerkelijk van de betaalrekening wordt afgeschreven, zal normaal later zijn dan de aangegeven datum. Niettemin wordt de betaling geacht te zijn uitgevoerd op de datum waarop de aanvraag of het verzoek door EUIPO ontvangen is.

 • Een betaalrekening aanvragen

  U kunt een betaalrekening aanvragen via de knop die wordt weergegeven in de tab Betaalrekening van uw User Area.

  Er moet minstens 1 000 EUR op de rekening worden gestort.

 • Tab Verrichtingen

  In deze tab worden alle verrichtingen weergegeven die op uw betaalrekening zijn uitgevoerd. De gegevens in de tabel kunnen worden gefilterd aan de hand van de pijltjes in de kolomkoppen.

  Om de inhoud van de tab "Verrichtingen" te filteren, klikt u op de knop "Filter". Er zal een nieuwe modus worden weergegeven, waarin u kunt filteren op

  • Boekingsdatum
  • Wettelijke datum
  • Bedrag
  • EUIPO-referentie
 • Tab Uitstaande debiteringen

  Debiteringen waarvoor opdracht is gegeven maar die nog niet zijn uitgevoerd, worden weergegeven in deze tab. De gegevens in de tabel kunnen worden gefilterd aan de hand van de pijltjes in de kolomkoppen.

 • Opslaan als xls-bestand

  Om de gegevens in de tabel op te slaan als een xls-bestand, klikt u op het pictogram rechts bovenaan op het scherm.

 • Afdrukken

  Om de gegevens in de tabel af te drukken, klikt u op het pictogram rechts bovenaan op het scherm.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.