Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Dashboard

In het onderdeel Dashboard van uw User Area kunt u al uw Uniemerken , vertrouwelijk en openbaar ingeschreven Gemeenschapsmodellen en opposities zien. Bovendien hebt u de mogelijkheid snelle links weer te geven en snelkoppelingen te maken naar zoekapplicaties als eSearch plus.

Het Dashboard in de User Area

U hebt toegang tot het dashboard via het User Area-teken bovenaan op uw scherm. Standaard wordt dan het dashboard geopend.

Als u met uw muis over de onderdelen in de tabel glijdt, verschijnt aanvullende informatie in een pop-upvenster.

Het dashboard van uw User Area bevat vier tabs:

 • Uniemerk

 • Vertrouwelijk Gemeenschapsmodel

 • Openbaar Gemeenschapsmodel

 • Opposities

 • Tabelweergave en detailweergave

  U kunt de gegevens van de rubrieken EUTM, vertrouwelijk IGM en openbaar IGM bekijken in tabelweergave (standaardinstelling) of detailweergave door te klikken op de pictogrammen 'tabel' en 'detailweergave'Pictogrammen 'tabel' en 'detailweergave' rechtsboven op het scherm.

  Opmerking: opposities worden alleen als tabel weergegeven.

  Status
  Een dossier (merk, model of oppositie) kan zich in verschillende stadia van de aanvraagprocedure bevinden. Dit wordt aangegeven in de kolom 'status'.

  Als u in de tabelweergave de cursor over het pictogram Pictogram 'status' beweegt, verschijnt een pop-upvenster met informatie over de status van het dossier.

  In de detailweergave wordt de status automatisch in een van de velden aangegeven.

  Opmerking: van modellen die zijn bekendgemaakt, wordt de informatie weergegeven in de tab 'openbaar IGM'. Van modellen die zich in de aanvraagfase bevinden, wordt de informatie weergegeven in de tab 'vertrouwelijk IGM'. In geval van opgeschorte modellen kan de eigenaar/vertegenwoordiger de informatie over het model zowel in de tab 'openbaar IGM' als in de tab 'vertrouwelijk IGM' zien (in dat geval worden slechts beperkte gegevens getoond). Andere gebruikers krijgen het opgeschorte model alleen in de tab 'openbaar IGM' te zien (eveneens met beperkte informatie).

 • Gegevens filteren en sorteren

  De gegevens in de tabelweergave kunnen worden gefilterd en gesorteerd aan de hand van de standaardopties in het filtervervolgkeuzemenu of aan de hand van door u zelf aangemaakte filters.

  Sorteren van gegevens

  Filter aanmaken
  Om een nieuw filter aan te maken, klikt u op de pijl om het menu uit te vouwen en kiest u vervolgens de optie 'Filter aanmaken'. Er zal een nieuw venster opengaan met de beschikbare opties. In de lijst die verschijnt, klikt u op '+' om extra opties te zien.

  Filteren van gegevens

  Zodra de opties zijn gekozen, kan het filter worden opgeslagen door het vakje 'Filter bewaren' aan te klikken. Geef het nieuwe filter een naam en klik tot slot op 'Filter' om de taak te voltooien.

 • Actieknoppen

  Hieronder volgt een lijst van actieknoppen waarmee u in het dashboard bepaalde handelingen kunt uitvoeren.

  Tabelweergave
  Om de actieknoppen in de tabelweergave te activeren, vinkt u een van de vakjes links van de tabel aan.

  Actieknoppen

  Detailweergave
  Om de actieknoppen in de detailweergave te activeren, vinkt u het vakje linksboven aan.

  Actieknoppen

  Opmerkingen toevoegen

  • Een opmerking aan een enkel element toevoegen: Klik op het pictogram 'Opmerking toevoegen' Pictogram voor het toevoegen van een opmerking rechts van de rij in de tabelweergave. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u de opmerking kunt invoeren.

  • Een opmerking toevoegen aan meerdere elementen: Vink de vakjes links van de desbetreffende rijen in de tabelweergave Pictogram van het aanvinkvakje of linksboven in de detailweergave aan en klik vervolgens in de actieknoppen op 'Opmerkingen bewerken'.

   Knop 'Opmerkingen bewerken' in de actieknoppen

   Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u de opmerking kunt invoeren.

  Opmerkingen bewerken

  • Een opmerking bewerken: Zodra een opmerking is toegevoegd aan een element in de lijst, wordt het pictogram ernaast donker Pictogram voor het bewerken van opmerkingen
   Klik op het donkere pictogram rechts van de rij in de tabelweergave. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u de informatie kunt bewerken.

  • Meerdere opmerkingen bewerken: Vink de desbetreffende vakjes links aan en klik vervolgens in de actieknoppen op 'Opmerkingen bewerken'. Er verschijnt dan een pop-upvenster waarin u de informatie kunt bewerken.

  Vernieuwing
  Vink het/de vakje(s) links van de rij in de tabelweergave of linksboven in de detailweergave aan en klik vervolgens in de actieknoppen op 'Vernieuwing'.

  Deze functie is alleen beschikbaar voor merken en modellen die vernieuwd moeten worden.

  Verzoek om inzage
  U kunt slechts voor één dossier tegelijk een verzoek om inzage indienen.

  Wanneer u op 'Verzoek om inzage' klikt, wordt u doorgeleid naar het onlineverzoeksformulier. Er gaat dan een nieuw venster open waarin u uw verzoek om inzage kunt doen.

  Referentie wijzigen
  U kunt een nieuw persoonlijk referentie-ID voor uw aanvraag aanmaken. Vink het vakje links van de rij in de tabelweergave aan en klik vervolgens in de actieknoppen op 'Referentie wijzigen'. In het pop-upvenster dat dan opengaat, bevindt zich een veld waarin u uw nieuwe persoonlijke referentie-ID kunt invullen. Deze functie is niet beschikbaar voor internationale inschrijvingen.

  Overeenstemmende merken zoeken
  Wanneer u op deze optie klikt, wordt u doorgeleid naar TMview, waar u naar overeenstemmende merken kunt zoeken.

 • Toegang tot eSearch plus vanuit het dashboard

  In de tabelweergave klikt u eender waar op een gegevenslijn om te worden doorgeleid naar het desbetreffende element in eSearch plus.

  In de detailweergave klikt u op de naam van een merk/model of op de link 'Weergeven in eSearch plus' en u wordt doorgeleid naar het desbetreffende element in eSearch plus.

 • Widgets toevoegen

  Met de knop 'Widgets toevoegen' Knop 'Widgets toevoegen' rechtsonder op de pagina kunt u aan uw dashboard nieuwe widgets toevoegen voor de volgende functies:

  • Snelle links

  • TMview

  • eSearch plus

  • Onlineformulieren

  • eSearch case law

  Klik op 'Widgets toevoegen' en kies in het vervolgkeuzemenu het desbetreffende widget. Het verschijnt dan onderaan op de pagina. Om het widget te verwijderen, klikt u bovenaan op 'x'.

  Portlet 'Snelkoppelingen'
 • Snelkoppelingen

  Met het widget 'Snelkoppelingen' kunt u links naar informatie waartoe u makkelijk toegang wilt hebben, toevoegen zodat u niet al uw opgeslagen gegevens hoeft te doorzoeken.

  Eerst moet u een widget 'Snelkoppelingen' in uw User Area aanmaken.

  Zodra dit actief is, kunt u op zoek gaan naar links die u wilt toevoegen. Bij het doorbladeren van de website ziet u rechts de optie om een pagina aan het widget 'Snelkoppelingen' toe te voegen, voorgesteld door het pictogram . Met een klik op dit pictogram voegt u de link aan uw widget toe.

  Een snelkoppeling verwijderen

  • Klik in uw widget 'Snelkoppelingen' op 'Bewerken', voorgesteld door een pictogram van een pen

  • Klik op 'x' naast de door u geselecteerde links om de snelkoppeling te verwijderen. Klik vervolgens op 'Bewaren'.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.