Vereiste van grafische afbeelding vervallen

Grafische afbeelding - Soort merk

Per 1 oktober 2017 komt de vereiste een grafische afbeelding mee te sturen bij het indienen van een aanvraag voor een merk te vervallen. Dit betekent dat tekens vanaf die datum in elke passende vorm kunnen worden weergegeven met algemeen beschikbare technologie, op voorwaarde dat het teken duidelijk, nauwkeurig, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief is.

Het resultaat is een ‘wat je ziet is wat je krijgt’-systeem, waarmee beoogd wordt de informatie over merken in het Register van Uniemerken duidelijker, toegankelijker en makkelijker opzoekbaar te maken.

Artikel 3 van de EU-verordening tot uitvoering van de verordening inzake het Uniemerk (EUTMIR) bevat specifieke voorschriften en vereisten voor de afbeelding van een aantal van de meest populaire soorten merken, waaronder een aantal technische vereisten, in overeenstemming met de specifieke aard en kenmerken van het merk in kwestie.

Doel hiervan is de rechtszekerheid voor gebruikers te vergroten en het percentage bezwaarmakingen wegens formaliteiten terug te dringen.

De volgende tabel vermeldt de populairste soorten merken, hun afbeelding, of een beschrijving nodig is en het formaat dat door EUIPO wordt geaccepteerd bij de indiening van een aanvraag voor een merk op of na 1 oktober 2017.

Soort merk Beschrijving nodig? Vereist formaat
Woord Nee n.v.t. Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat uitsluitend bestaat uit woorden of letters, cijfers, andere standaard typografische tekens of een combinatie daarvan ...”

Afbeelding

Weergave van het teken in standaard schrift en opmaak, zonder grafisch kenmerk of kleur.

Beeld Nee JPEG Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk met niet-standaard karakters, stilering of opmaak, een grafisch kenmerk of een kleur, met inbegrip van merken die uitsluitend bestaan uit beeldbestanddelen of uit een combinatie van woord- en beeldbestanddelen ...”

Afbeelding

Wijziging in de praktijk van EUIPO — aanspraak maken op kleuren is niet langer mogelijk, de weergave moet de kleuren, waar van toepassing, en alle elementen van het teken bevatten.

Vorm Nee JPEG OBJ STL X3D Weergeven Verbergen

Definitie

“…een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een driedimensionale vorm, met inbegrip van houders, verpakkingen, het product zelf of het uiterlijk daarvan”. De term “zich uitstrekt over” betekent dat het merk niet alleen betrekking heeft op vormen op zich, maar ook op vormen die woord- of beeldbestanddelen, labels enzovoort bevatten.

Afbeelding

“... een grafische weergave van de vorm, met inbegrip van met de computer gegenereerde beelden, hetzij een fotografische weergave.” De grafische of fotografische weergave mag verschillende aanzichten bevatten, tot maximaal zes wanneer de weergave niet elektronisch wordt ingediend. Wanneer de elektronische weergave niet een met de computer gegenereerd beeld is, mag zij maximaal zes verschillende aanzichten bevatten, die moeten worden ingediend in één enkel JPEG-bestand.

Positie Optioneel (voorheen verplicht) JPEG Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat bestaat uit de specifieke wijze waarop het merk op het product wordt geplaatst of aangebracht”.

Afbeelding

“... een weergave waaruit de positie en de grootte of proportie van het merk ten aanzien van de betrokken waren naar behoren blijken.”
De bestanddelen die geen deel uitmaken van het voorwerp van de inschrijving “worden visueel onderscheiden, bij voorkeur door middel van onderbroken of stippellijnen.”

Patroon Optioneel JPEG Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat uitsluitend bestaat uit een reeks bestanddelen die op regelmatige wijze worden herhaald”.

Afbeelding

Voor de afbeelding is “een weergave waaruit het desbetreffende herhaalde patroon blijkt” vereist.

Enkelvoudig kleurmerk Nee JPEG Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat uitsluitend uit één kleur zonder omtreklijn bestaat”.

Afbeelding

“... een weergave van de kleur en een aanduiding van die kleur door middel van een verwijzing naar een algemeen aanvaarde kleurcodering”.
Wijziging in de praktijk — Tot 1 oktober 2017 was een kleurcodering niet verplicht. Vanaf 1 oktober 2017 is een kleurcodering verplicht.

Combinatiekleurmerk Optioneel (voorheen verplicht) JPEG Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat uitsluitend uit een combinatie van kleuren zonder omtreklijn bestaat”.

Afbeelding

“... een weergave waaruit de uniforme en vooraf vastgestelde systematische schikking van de kleurcombinatie blijkt en een aanduiding van die kleuren door middel van een verwijzing naar een algemeen aanvaarde kleurcodering”.
Wijziging in de praktijk — Tot 1 oktober 2017 was een kleurcodering niet verplicht. Vanaf 1 oktober 2017 is een kleurcodering verplicht.

Geluid Nee JPEG MP3 (max. 2 Mb) Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat uitsluitend bestaat uit een klank of een combinatie van klanken”.

Afbeelding

“... door indiening van een geluidsbestand dat de klank bevat of van een nauwkeurige weergave van de klank in muziekschrift”.
Wijziging in de praktijk — Tot 1 oktober waren de vereisten: (i) weergave in muziekschrift (een geluidsbestand was optioneel) of (ii) een sonografie, die vergezeld moest gaan van een geluidsbestand.

Beweging Optioneel (voorheen verplicht) JPEG MP4 (max. 20 Mb) Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over een beweging of een wijziging van de positie van de bestanddelen van een merk”.

Afbeelding

“... een videobestand dat de beweging of de wijziging van positie weergeeft of een reeks opeenvolgende stilstaande beelden die de beweging weergeven en die genummerd kunnen zijn”. Indien stilstaande beelden worden gebruikt, mogen deze worden genummerd of vergezeld gaan van een beschrijving ter verduidelijking van de beeldenreeks.

Multimedia Nee MP4 (max. 20 Mb) Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat bestaat uit of zich uitstrekt over de combinatie van beeld en klank ...”

Afbeelding

“... een audiovisueel bestand dat de combinatie van het beeld en de klank bevat”.

Hologram Nee JPEG MP4 (max. 20 Mb) Weergeven Verbergen

Definitie

“... een merk dat bestaat uit bestanddelen met holografische kenmerken ...”

Afbeelding

“... een videobestand of een grafische of fotografische weergave met de aanzichten die nodig zijn om het holografische effect in zijn geheel naar behoren te kunnen vaststellen.”

As and from 1 October 2017, there will be three main areas of change. Click on each section to get full details:

Deze rubriek bevat enkel algemene informatie en is bedoeld om de Uniemerkenverordening onder de aandacht te brengen. De inhoud is niet wettelijk bindend.
We raden onze (potentiële) gebruikers sterk aan Verordening (EU) nr. 2015/2424 door te nemen. Deze is beschikbaar in alle talen van de EU.
De richtsnoeren van het Bureau blijven de belangrijkste referentie voor gebruikers van het Uniemerkensysteem en voor professionele adviseurs die er zeker van willen zijn dat zij beschikken over de meest recente informatie over EUIPO’s onderzoekspraktijken.

Informatie over de veranderingen die op 23 maart 2016 in werking zijn getreden, vindt u hier.