Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

.eu-domeinnamen

.eu is het landcodetopniveaudomein (ccTLD) voor de Europese Unie (EU).

Elke onderneming, persoon of organisatie die gevestigd is in de Europese Unie, dan wel IJsland, Liechtenstein of Noorwegen kan een .eu- of .ею-domeinnaam registreren.


Het inschrijven van een .eu-domeinnaam die identiek is aan uw merknaam versterkt de daarmee verbonden IE-rechten en voorkomt dat iemand anders een aan uw merknaam identieke .eu-domeinnaam registreert.EUIPO gebruikt de WHOIS-database om gebruikers aan het einde van de e-filingprocedure te informeren over de beschikbaarheid van de aan hun merknaam identieke .eu-domeinnaam. Gebruikers kunnen in de User Area en in eSearch ook een waarschuwingsmelding instellen om geïnformeerd te worden wanneer een .eu-domeinnaam die identiek is aan hun merknaam, ingeschreven wordt.

Wij wijzen u erop dat u een .eu-domeinnaam moet inschrijven via een geaccrediteerde griffie (overzicht beschikbaar op de Griffiewebsite).EUIPO werkt samen met EURid om informatie te verstrekken over .eu-domeinnamen en de beschikbaarheid ervan. Doel van deze samenwerking is Uniemerkhouders bewust te maken van de noodzaak hun IE-rechten te beschermen.

Informatie hierover vindt u in de WHOIS-database. EUIPO neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid van de inhoud of daarmee verband houdende informatie.EURid is de door de Europese Commissie benoemde griffier van de .eu- en .ею-landcodetopniveaudomeinen. Meer informatie.U kunt uw .eu-domeinnaam registreren bij elke voor .eu-domeinnamen geaccrediteerde griffie.Door een waarschuwingsmelding in te stellen wordt u geïnformeerd zodra een .eu-domeinnaam wordt ingeschreven, die beschouwd wordt identiek te zijn aan uw ingeschreven Uniemerk(en).Ga naar uw User Area op de EUIPO-website en klik op ‘Waarschuwingen’

waarschuwing

De optie om een waarschuwingsmelding voor .eu-domeinnamen te creëren vindt u in tab ‘Configuratie’.

Per Uniemerk kan slechts één .eu-domeinnaamwaarschuwing aangemaakt worden.

Meer informatie over het instellen van waarschuwingsmeldingen.Klik op het kruisje in de kolom ‘Acties’ om de waarschuwing te wissen.

wis_waarschuwingThis site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.