Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

EUTM Filing-formulier

Het formulier is ontwikkeld voor complexe aanvragen waarvoor het Easy Filing-formulier niet geschikt is. Dit formulier moet worden gebruikt als u uw eigen lijst van waren en diensten wilt overleggen, een aanvraag voor een collectief merk wilt indienen, een internationaal merk wilt omzetten of meertalige elementen van het merk in de twee talen van de aanvraag wilt aangeven.

U kunt controleren of de termen van uw lijst van waren en diensten geschikt zijn voor Fast Track door gebruik te maken van onze Tool voor het samenstellen van waren- en dienstenlijsten.

Verplichte velden zijn met een asterisk (*) gemarkeerd.

Ga om toegang tot het EUTM Filing-formulier te krijgen naar de rubriek ‘Merken > Route naar inschrijving > Nu aanvragen’ op de website en klik vervolgens op de knop ‘Start de aanvraag’.

Om de inschrijving van een merk aan te vragen met deze tool, moet u als gebruiker geregistreerd zijn. Bent u nog geen geregistreerd gebruiker, dan moet u een account aanmaken.

Uniemerkaanvragen van buiten de EU
Als u buiten de Europese Unie woont, kunt u een Uniemerk aanvragen, maar u moet dan wel een gemachtigde aanwijzen. 

 • Talen en persoonlijke referentie
  Persoonlijke referentie

  Deze kunnen uit maximaal 30 alfanumerieke tekens bestaan, met gebruik van het Latijnse alfabet: a-z, A-Z, 0-9. Spaties zijn niet toegestaan

  Eerste taal
  Selecteer in het vervolgkeuzemenu de taal die u voor uw aanvraag wilt gebruiken (eerste taal). U kunt kiezen uit een van de 23 EU-talen.

  Tweede taal
  De verordening schrijft voor dat u een tweede taal moet kiezen uit een van de vijf officiële EUIPO-talen (DE, EN, ES, FR, IT). De tweede taal mag niet dezelfde zijn als de eerste taal. Houd er rekening mee dat uw merk in deze tweede taal kan worden aangevochten.

 • Bestaande gegevens van een Uniemerk als sjabloon gebruiken

  Typ de merknaam of het merknummer geheel of gedeeltelijk in (er verschijnt een lijst met overeenkomstige bestaande merken), maak uw keuze en klik op ‘Importeren’.

  Als u een merk als sjabloon importeert, kunt u uw aanvraag sneller indienen omdat de gegevens automatisch worden ingevuld. Indien nodig kan de tekst in de rubrieken worden aangepast.

 • Een beroep doen op voorrang, anciënniteit of verkregen onderscheidend vermogen, of andere rechten inroepen (optioneel)

  Selecteer de beroepen die u wilt toevoegen

  U kunt een keuze maken tussen verschillende soorten beroepen

  Beroep op voorrang

  Klik om een beroep op voorrang toe te voegen op ‘Voorrang toevoegen’; er wordt een nieuwe rubriek geopend.

  • Typ de merknaam (het veld wordt automatisch aangevuld als de merkgegevens in TMview beschikbaar zijn) en klik op ‘Importeren’ of

  • Vul de gegevens handmatig in door op ‘Handmatig aanmaken’ te klikken

  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu het land van eerste aanvraag

  • Voeg de indieningsdatum, de naam van het aangevraagde merk of het prioriteitsnummer toe. U kunt de optie kiezen om de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip bijvoegen

  NB: Indien het certificaat niet is opgesteld in een officiële taal van de EU, moet de eerste aanvraag worden vertaald in de eerste of tweede taal van uw aanvraag

  Later een beroep op voorrang doen
  Klik op het selectievakje naast de knop ‘Voorrang toevoegen’ als u op een later tijdstip een beroep op voorrang wilt doen (dit is mogelijk tot twee maanden na de aanvraagdatum).

   

  Beroep op anciënniteit

  Klik op ‘Anciënniteit toevoegen’ om een beroep op anciënniteit in uw aanvraag op te nemen. Er wordt dan een nieuwe rubriek geopend.

  • Typ de merknaam of het merknummer in (het veld wordt automatisch aangevuld) en klik op ‘Importeren’ of

  • Vul de gegevens handmatig in door op ‘Handmatig aanmaken’ te klikken

  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu de EU-lidstaat waar het merk is ingeschreven

  • Selecteer de toepasselijke optie in het veld ‘Aard van de inschrijving’

  • Voeg de indieningsdatum, het nummer van de aanvraag, het registratienummer, de registratiedatum en de voorrangsdatum toe. Kies dan de optie om de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip bij te voegen

   

  Beroep op omzetting

  Klik op ‘IR-omzetting toevoegen’ om een beroep op omzetting toe te voegen aan uw aanvraag. Er wordt dan een nieuwe rubriek geopend.

  • Vul het internationale merknummer (IR-nummer) in *

  • Voeg de datum van de IR toe

  • Voeg de datum van doorhaling toe

  • Voeg de anciënniteits-/voorrangsdatum toe

  • Klik op de knop ‘IR-omzetting toevoegen’

  NB: Automatisch aanvullen is niet beschikbaar voor deze rubriek. U moet het volledige merknummer invullen

   

  Tentoonstelling inroepen

  Tentoonstelling inroepen bij aanvraag
  Klik op ‘Tentoonstelling toevoegen’ om een tentoonstelling in uw aanvraag op te nemen. Er wordt dan een nieuwe rubriek geopend.

  • Selecteer de naam van de tentoonstelling uit het vervolgkeuzemenu

  • Voeg de datum van de eerste expositie toe Kies de optie om de benodigde documenten op het moment van de aanvraag of op een later tijdstip bij te voegen

  • Klik op de knop ‘+ Voorrang in geval van tentoonstelling’

  Tentoonstelling later inroepen
  Klik op het selectievakje naast de knop ‘Tentoonstelling toevoegen’ als u op een later tijdstip een tentoonstelling wilt inroepen (dit is mogelijk tot twee maanden na de aanvraagdatum).

 • Aanvragers en gemachtigden

  Aanvrager

  Een aanvrager kan op twee manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande aanvrager toevoegen

  Typ de naam of de ID van de aanvrager in. Er verschijnt een lijst met bestaande aanvragers. Maak uw keuze en klik op ‘Importeren’. De gegevens van de aanvrager worden getoond. Klik op ‘Importeren’ om verder te gaan.

  Een nieuwe aanvrager aanmaken
  1. Vul de gegevens handmatig in door op ‘Nieuwe aanvrager aanmaken’ te klikken

  2. Selecteer het type aanvrager uit het vervolgkeuzemenu

  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn met een asterisk * gemarkeerd)

  4. Klik op de knop ‘+ Aanvrager toevoegen’ om verder te gaan

  Gemachtigden

  Een gemachtigde kan op twee manieren worden toegevoegd.

  Een bestaande gemachtigde toevoegen

  Typ de naam van de gemachtigde in. Er verschijnt een lijst met bestaande gemachtigden. Maak uw keuze en klik op ‘Importeren’. De gegevens van de gemachtigde worden weergegeven. Klik op ‘Toevoegen’ om verder te gaan.

  Een nieuwe gemachtigde toevoegen
  1. Vul de gegevens handmatig in door op ‘Nieuwe aanmaken’ te klikken

  2. Selecteer het type gemachtigde uit het vervolgkeuzemenu

  3. Vul de rest van het formulier in (verplichte velden zijn met een asterisk * gemarkeerd)

  4. Klik op de knop ‘+ Toevoegen’ om verder te gaan

  NB: Als u ‘Werknemersvertegenwoordiger’ selecteert, krijgt u het selectievakje ‘Economische banden’ te zien. Als u dit vakje aanvinkt, moet u twee extra velden invullen. Geef aan wat voor economische banden u met de aanvrager hebt (bijv. werknemer of zakenpartner) en vermeld ook de naam van uw werkgever.

  Verenigingen

  Wanneer u namens een vereniging een aanvraag indient, vul dan uitsluitend de ID van de vereniging in.

 • Soorten merken

  Kies het soort merk dat u wilt inschrijven. Hieronder vindt u een lijst met beschikbare soorten:

  • Woordmerk

  • Beeldmerk

  • Driedimensionaal merk

  • Klankmerk

  • Kleurmerk

  • Multimediamerk

  • Positiemerk

  • Bewegingsmerk

  • Patroonmerk

  • Hologrammerk

  • Ander merk

  Lees meer over de soorten merken in de rubriek Definitie van een merk.

  Vereiste details
  Geef gedetailleerde informatie over uw merk

  Vertalingen
  Het is belangrijk dat de weergave van het merk die u uploadt, een juiste voorstelling geeft van het merk dat u wilt inschrijven.

  Weergave van het merk
  Het is belangrijk dat de weergave van het merk die u uploadt, een juiste voorstelling geeft van het merk dat u wilt inschrijven. EUIPO zal uw merk openbaar maken zoals u het nu op het scherm ziet. Als dit niet exact weergeeft wat u wilt beschermen, breng dan eerst de nodige verbeteringen aan voordat u de aanvraag indient.

  Woordelement(en)
  Slechts woordelementen die in het logo zichtbaar zijn, moeten worden aangegeven. Als de woordelementen niet juist zijn, verandert EUIPO ze rechtstreeks. Hierover wordt geen mededeling verzonden.

 • Overeenstemmingsverslag

  U kunt een overeenstemmingsverslag downloaden. Daartoe zoekt u in de TMview-databank. Het is mogelijk dat reeds vóór indiening van de aanvraag te doen.

  U kunt een pdf-bestand met daarin de informatie downloaden en opslaan door op de knop ‘Pdf downloaden’ te klikken (onder de tabel met resultaten).

 • Technische voorschriften voor de bijlagen

  Voor bijlagen die via het uitgebreide aanvraagformulier worden geüpload, gelden de volgende eisen:

  JPEG
  Standaardbestandstype dat wordt gebruikt om het merk dat u aanvraagt weer te geven. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB en moet aan de volgende eisen voldoen:
  • maximale afbeeldingsgrootte: 2835 x 2010 pixels;
  • afdrukresolutie: minimaal 96 dpi, maximaal 300 dpi;
  • kleurmodus: RGB, grijsschaal, zwart-wit of CMYK.

  Afbeeldingen krijgen automatisch een resolutie van 250x250 pixels. Bij het uploaden van een afbeelding zal de applicatie de afbeelding weergeven zoals deze later in het inschrijvingsbewijs verschijnt.

  Pdf
  Pdf’s kunnen uitsluitend voor aanvullende informatie worden gebruikt, niet om het merk dat u aanvraagt weer te geven. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB. Om de bestanden te openen wordt Adobe Acrobat X (versie 10.0) gebruikt.

  MP3
  MP3’s kunnen alleen bij het inschrijven van klankmerken voor aanvullende informatie worden gebruikt. Een bestand mag niet groter zijn dan 2 MB en moet voldoen aan de eisen als beschreven in de rubriek Bijlagen van de pagina ‘Technische informatie’.

 • Waren en diensten

  Geef aan op welke waren en diensten het merk betrekking moet hebben

  Let op

  Een aanvraag voor een breed scala van waren/diensten verhoogt de kans aanzienlijk dat een merk wordt aangevochten of uiteindelijk wordt doorgehaald. Er kan zich een conflict voordoen wanneer een merk identiek is aan of overeenstemt met een ouder merk en er bescherming wordt aangevraagd voor soortgelijke waren en diensten. Na inschrijving kan een merk ook worden doorgehaald als het vijf jaar of langer niet wordt gebruikt.

  De taal van de waren en diensten moet de eerste taal van de aanvraag zijn.

  Klik op de knop ‘Zoeken in de geharmoniseerde database’.

  Er verschijnt een pop-upvenster. Typ het trefwoord in van de waren en diensten die u wilt selecteren (er verschijnt een vervolgkeuzemenu met suggesties voor automatische aanvulling) of navigeer door de lijst met waren en diensten.

  Wanneer u alle benodigde waren en diensten hebt ingevoerd, klikt u op ‘Uw lijst bekijken’ en vervolgens op de knop ‘Lijst opslaan’. U keert weer terug naar uw aanvraag, waar uw selectie zichtbaar staat aangegeven.

  Uw termen toevoegen

  Individuele termen moeten door puntkomma’s van elkaar worden gescheiden en mogen niet langer zijn dan 512 tekens. U kunt alleen aanvaarde tekens gebruiken

  U kunt deze handeling herhalen totdat u alle voor uw aanvraag benodigde termen en klassen hebt toegevoegd.

   

  Geldige tekens (syntactische regels voor termen voor waren en diensten):

  Naam Teken Voorbeeld
  Letters a-z A-Z Onderdelen en accessoires voor voertuigen
  Cijfers 0 - 9 MP3-spelers
  Koppelteken - (ascii-code 045) Niet-alcoholische dranken
  Punthaken < > Airsoft-pistolen > 0,5 joule
  Schuine streep / Videospelers/-recorders
  Asterisk * Kleding*
  Ronde haken ( ) Instructiehandboeken (handleidingen)
  Accolades { } Krukstangen {machineonderdelen}
  Vierkante haken [ ] Emaillakken [lakken]
  Dubbele punt : (ascii-code 058) Diensten op het gebied van: elektrische en elektronische schakelingen, onderdelen
  Komma , Maïsmeel, maltose
  Apostrof ’ (ascii-code 039) Agenda’s
  Puntkomma (niet aanvaard in het Grieks) ; (ascii-code 059) Kernreactoren; vormgietpreparaten
  Hoge punt (alleen aanvaard in het Grieks) · (ascii-code 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα

  NB: dit overzicht toont voorbeelden van aanvaarde tekens

 • Nationaal rechercheverslag

  Voor het aanvragen van een nationaal rechercheverslag is een toeslag verschuldigd. Uw aanvraag wordt pas openbaar gemaakt wanneer alle rechercheverslagen zijn verzameld en aan u zijn meegedeeld.

 • EU-rechercheverslag

  Een EU-rechercheverslag opvragen is gratis. In dit verslag staan eerdere identieke of soortgelijke Uniemerkaanvragen en internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen voor identieke en soortgelijke klassen van waren en diensten.

 
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.