Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Taksen & betalingen


Een merk van de Europese Unie online aanvragen vanaf 850 EUR voor één klasse.

 

Als u uw aanvraag indient op een papieren formulier, bedraagt de taks 1 000 EUR.

Uw merk inschrijven
Snel en gemakkelijk

Online aanvragen

Basistaks

De basistaks dient te worden voldaan binnen een maand na de datum waarop de aanvraag door EUIPO is ontvangen. NB: Pas na ontvangst van de betaling starten we ons onderzoek naar een merkaanvraag en verwerken we mails in verband met deze aanvraag.

  • De basistaks voor één klasse bedraagt 850 EUR.
  • De taks voor de tweede klasse van waren en diensten bedraagt 50 EUR.
  • De taks voor drie of meer klassen bedraagt 150 EUR per klasse.

Takscalculator

U kunt de exacte taks berekenen aan de hand van het aantal klassen en de wijze waarop u uw aanvraag indient.

Volledig overzicht van taksen voor merken

Lijst van huidige direct aan EUIPO verschuldigde taksen.

Een Uniemerk is tien jaar geldig. De geldigheid ervan kan onbeperkt worden verlengd, telkens voor een periode van tien jaar.

Betalingswijzen

U kunt de taksen voor uw merk per creditcard, bankoverschrijving of via een zichtrekening bij ons voldoen. Het Bureau verleent een onlinedienst aan houders van een zichtrekening, waarmee zij toegang hebben tot al hun betalingstransacties en -informatie.

Creditcards

Creditcards

 

Beste methode voor onlineaanvragen; aanbevolen voor de meeste gebruikers.

Bankoverschrijvingen

Bankoverschrijvingen

 

Bankoverschrijvingen moeten gedaan worden naar één van de volgende rekeningen:

Zichtrekening

Zichtrekening

 

Aanbevolen voor professionele gebruikers.

 

Frauduleuze betalingsverzoeken

Waarschuwing: misleidende facturen

Als u ongevraagd een verzoek ontvangt voor een verlenging, publicatie, overdracht of enige andere procedure in verband met de inschrijving van uw Uniemerk, BETAAL DAN NIET voordat u zorgvuldig gecontroleerd hebt welke diensten aangeboden worden en of dit afkomstig is uit een officiële bron.

 

Voorbeelden van frauduleuze verzoeken

Meer informatie

Voor meer informatie over financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën – sector Taksen via:

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.