Goods and services builder (tool voor het samenstellen van waren- en dienstenlijsten)

Werkt op basis van gegevens uit TMclass

Hulp bekijken

Nieuwe lijstLijstnaam bewerken

Deze lijst is opgesteld in het Nederlands
Lijst gewijzigd.
Wilt u wijzigingen opslaan? Nee Ja
Weergaven filteren

Deze lijst voldoet voor 100% aan de regels van de HDB. U kunt gebruikmaken van de Fast Track-procedure om de inschrijving sneller te laten verlopen!

Gebruik de opties in bovenstaande rubriek Termen toevoegen voor de samenstelling van uw termenlijst
Geldig in Geharmoniseerde databank:: Omdat deze term in de HDB is gevalideerd, kan deze aanvraag volgens de versnelde procedure worden ingediend.
Niet gevalideerd: deze term wordt niet aanvaard of vereist nadere specificatie Overweeg alleen reeds goedgekeurde termen te gebruiken.
Bekijk de suggesties. Soortgelijke gevalideerde termen en alternatieve classificaties worden aangeboden.: Een inspecteur zal uw classificatie handmatig controleren. Indien herclassificatie vereist is, zal de registratie vertraging oplopen.
Validering niet mogelijk.: Deze term is niet in de HDB gevonden.