Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Main contacts

Informatiecentrum

+34 965 139 100

van 08.30 uur tot 18.30 uur CET

E-business Support

+34 965 139 400

van 07.30 uur tot 19.30 uur CET

Contactformulier

Vul voor hulp ons algemene informatieformulier in

Formulier voor formele klachten

Indien u schriftelijk uiting wilt geven aan uw ongenoegen over de dienstverlening van EUIPO, kunt u een klacht indienen.

De vragen en antwoorden op deze pagina dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen juridisch referentiepunt. Raadpleeg de Uniemerkenverordening en de Gemeenschapsmodellenverordening of de Richtsnoeren voor Uniemerken / Gemeenschapsmodellen voor meer informatie.

Voor meer informatie over de wijze waarop het Bureau omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen we naar de Verklaring inzake gegevensbescherming.
 

Om uw gebruikerservaring op onze website te verbeteren, gebruiken we cookies. We maken ook gebruik van gegevensanalyse. Klik voor meer informatie