Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Help voor de functie Doorzoek databases

Raadpleeg voor meer informatie over de functie Doorzoek databases de volgende onderwerpen:

   

eSearch plus

De applicatie eSearch plus biedt uitvoerige informatie over merken, modellen, eigenaren, vertegenwoordigers en bladen. Met deze applicatie kunt u snel en doeltreffend gegevensbanken van EUIPO doorzoeken.

 

Onderwerpen

 

eSearch Case Law

Zoeken naar beslissingen van het EUIPO en arresten van het Gerecht, het Hof van Justitie en de nationale rechtbanken.

Om de beste resultaten te krijgen, raden wij u aan Mozilla Firefox of Google Chrome als browser te gebruiken.

 

Onderwerpen

De geharmoniseerde database

Geharmoniseerde database

De geharmoniseerde database bevat meer dan 70 000 termen waaruit onze gebruikers de waren en diensten kunnen selecteren waarvoor zij via hun merkaanvraag bescherming willen. Deze database wordt gebruikt in de onlineformulieren van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) voor het aanvragen van een merk, namelijk het vijfstappenformulier en het uitgebreide formulier, en bestaat uit termen die reeds door alle nationale bureaus voor intellectuele eigendom in de Europese Unie zijn aanvaard.

Als u waren of diensten uit de geharmoniseerde database selecteert, zullen onze medewerkers ze bij het onderzoek van uw aanvraag aanvaarden. Een ander voordeel is dat de term reeds in alle andere EU-talen (behalve Iers) is vertaald. Uw aanvraag zal dus sneller worden verwerkt, doordat EUIPO de termen in uw lijst van waren en diensten niet meer hoeft te vertalen.


Er zijn vier manieren om toegang te krijgen tot de geharmoniseerde database:

 1. Bij gebruik van het vijfstappenformulier kunt u in stap 2 van uw aanvraag, in de rubriek 'Waren en diensten', de database doorzoeken.

 1. In het uitgebreide formulier hoeft u slechts op 'Zoeken' te klikken in de rubriek 'Waren en diensten'.
Uitgebreid formulier, rubriek 'Waren en diensten'

 1. Indien u uw selectie van waren en diensten liever tevoren samenstelt, kunt u gebruikmaken van onze Opbouwfunctie voor waren en diensten. Met deze tool, die alle termen van de geharmoniseerde database bevat, kunt u uw lijst opslaan voor toekomstig gebruik.
Opbouwfunctie voor waren en diensten

 1. U kunt ook toegang tot de geharmoniseerde database krijgen via TMclass. TMclass is een internationale database die de termen van de geharmoniseerde database bevat, alsook termen die in andere landen over de hele wereld en door internationale organisaties zoals de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom worden aanvaard. Een kijkje in deze database kan nuttig zijn wanneer u uw aanvraag voorbereidt. Op die manier kunt u immers snel een overzicht krijgen van soortgelijke merken die al bestaan op de markt die u wilt betreden.

De juiste manier om uw waren & diensten te classificeren

TMclass 


 

De voordelen van de geharmoniseerde database (HDB) op een rijtje

Aanvragers van Uniemerken hebben veel te winnen bij gebruikmaking van de HDB. Zie hier een aantal overtuigende redenen voor het gebruik ervan:

 1. Gegarandeerde aanvaarding van termen
  Classificatiedeskundigen van de nationale bureaus uit alle lidstaten hebben elke term in deze database gecontroleerd. Dit betekent dat er, als u een HDB-term gebruikt, geen risico is op bezwaren tegen de classificatie van uw Uniemerkaanvraag of uw nationale merkaanvraag.

 2. Markttermen
  De HDB is gevoed met lijsten van waren en diensten uit daadwerkelijke aanvragen. Dit betekent dat de database overeenstemt met de realiteit van de markt. Naast opname van nieuwe termen die de meest recente ontwikkelingen in het bedrijfsleven weerspiegelen, wordt de database voortdurend geactualiseerd met de laatste versies van de Classificatie van Nice. Gebruikers kunnen contact opnemen met EUIPO of nationale dan wel regionale bureaus in verband met suggesties om nieuwe termen in de database te laten opnemen of bestaande termen te laten verwijderen.

 3. Besparingen in tijd en geld
  Alle HDB-termen zijn vooraf goedgekeurd. Dit betekent dat ze automatisch worden aanvaard door elk nationaal en regionaal IE-bureau in de EU, alsook door EUIPO. Gebruikers kunnen vertragingen vermijden en geld besparen op vertalingen wanneer zij hun bescherming geografisch willen uitbreiden, aangezien de lijsten van waren en diensten automatisch in de HDB vertaald worden. Gebruikers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals vooruitbetaling, kunnen hun aanvraag ook sneller laten publiceren via onze Fast Track-dienst voor merken wanneer zij termen uit de HDB gebruiken.

 4. Grotere veiligheid en voorspelbaarheid
  Door de taxonomie van de HDB krijgen gebruikers volledig inzicht in de draagwijdte van de bescherming die de algemene voorwaarden biedt. De taxonomie is gebaseerd op de Classificatie van Nice en is zodanig opgezet dat gebruikers snel en zonder enige voorkennis van classificatiesystemen hun weg kunnen vinden in de hiërarchische structuur van waren en diensten. Algemene termen staan bovenaan. Meer gedetailleerde termen (die onder een algemene beschrijving vallen) staan eronder. Gebruikers zijn verzekerd van dezelfde draagwijdte van de bescherming als zij HDB-vertalingen gebruiken voor geografische uitbreiding.

 5. Aanvulling op richtsnoeren voorafgaand aan goedkeuring
  Gebruikers die willen controleren of er mogelijke conflicten zijn met al bestaande merken, kunnen ervoor kiezen om de Similarity-tool voor waren en diensten te gebruiken. Deze tool geeft deelnemende IE-bureaus de mogelijkheid hun mening te geven over de mate van overeenstemming tussen waren en/of diensten. Aangezien de Similarity-tool alleen gebruik maakt van termen uit de HDB, kunnen gebruikers meer accurate informatie krijgen over eventuele conflicten voordat zij een product of dienst lanceren.

 

Kan ik nieuwe termen voorstellen voor de geharmoniseerde database?

De geharmoniseerde database is een dynamische collectie termen die op een open en transparante manier door alle deelnemende bureaus wordt geactualiseerd. Als u de door u gezochte waren of diensten niet vindt, kunt u nieuwe termen voorstellen aan de hand van ons contactformulier.


Wat vinden onze gebruikers ervan?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.