Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Technische informatie

Raadpleeg voor meer informatie over technische zaken de volgende onderwerpen:

 

Onderwerpen

 

Systeemvereisten

 • Hardware

  Een computer met internetaansluiting. Aanbevolen wordt een breedband met hoge snelheid.

 • Software

  De toepassingen vergen een van de volgende webbrowsers:

  • Internet Explorer 9 of nieuwere versies
  • Firefox 3 of nieuwere versies
  • Safari 4 of nieuwere versies
  • Chrome 5 of nieuwere versies.

  Hoewel de toepassingen wellicht op eerdere versies van bovengenoemde browsers kunnen werken, zouden zich compatibiliteitsproblemen kunnen voordoen, dat wil zeggen dat de grafische interface misschien niet zoals bedoeld kan worden weergegven of dat enkele functionaliteiten niet werken zoals gewenst. Aanbevolen wordt de nieuwste browserversies te installeren.

  Omdat een technisch probleem u zou kunnen beletten toegang te krijgen tot elektronische communicatie met behulp van Explorer 8, raden wij u aan gebruik te maken van een recentere versie van Internet Explorer of van een andere compatibele browser: Firefox of Google Chrome.

  Let er ook op dat uw persoonlijke beveiligingsinstellingen en pc-compatibiliteit van invloed kunnen zijn op de werking en bepaalde inhoud of voorzieningen kunnen blokkeren.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer u een user area-account aanmaakt, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord kiezen om ook in de toekomst uw toegang hiertoe te verzekeren. Let daarbij op onderstaande criteria:

 
 • Gebruikersnaam

  Uw gebruikersnaam moet:

  • tussen 8 en 20 tekens bevatten;
  • uit letters van het Latijnse alfabet bestaan (uitsluitend kleine letters);
  • ten minste één cijfer bevatten (0-9).
 • Wachtwoord

  Uw wachtwoord:

  • moet uniek zijn;
  • mag niet hetzelfde zijn als uw gebruikersnaam;
  • moet minstens één numeriek teken bevatten;
  • mag niet driemaal na elkaar eenzelfde teken bevatten (bv. aaa, 111) en ook geen tekenreeksen (bv. 123, abc) of speciale tekens (bv. #, *);
  • moet uit minstens 8 tekens bestaan.
 • Wachtwoord veranderen

  Om veiligheidsredenen raden wij u aan om uw wachtwoord met een zekere regelmaat te veranderen.

Technische vereisten voor bijlagen bij elektronische indieningen (e-filing) en mededelingen

NB: De officiële bron waaraan deze informatie is ontleend, is te vinden in de gebruiksvoorwaarden voor de User Area in de bijlage bij Besluit EX-20-9 van de uitvoerend directeur van het Bureau van 3 november 2020 betreffende elektronische communicatie.

 

 • Indienen van een Uniemerkaanvraag via elektronische indiening (e-filing)

  Wanneer de voorstelling van een aangevraagd Uniemerk elektronisch wordt ingediend, gelden voor de omvang van het elektronische bestand de volgende eisen:

  • maximale grootte per bijlage: 2 MB (20 MB voor MP4, OBJ, STL en X3D);
  • totale maximumomvang van de bijlagen: 20 MB;
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 25 tekens.

  Wanneer de voorstelling van een aangevraagd Uniemerk elektronisch wordt ingediend, gelden de volgende eisen voor de toegestane bestandsformaten:

  a) JPEG
  Dit is het standaardformaat dat dient te worden gebruikt voor de voorstelling van het aangevraagde merk (voor alle soorten merken, uitgezonderd woord- en multimediamerken). Voor JPEG-bestanden gelden de volgende eisen:

  • maximale grootte van de afbeelding: 2835 x 2010 pixels;
  • afdrukresolutie: minimaal 96 DPI, maximaal 300 DPI;
  • kleurmodus: RGB, grijsschaal, zwart-wit of CMYK.

  Afbeeldingen krijgen automatisch een resolutie van 250 x 250 pixels. De geüploade afbeelding wordt weergegeven zoals deze later in het inschrijvingsbewijs zal verschijnen.

  CMYK-afbeeldingen zullen aan de hand van specifieke software eerst worden geconverteerd naar RGB-afbeeldingen voordat zij worden weergegeven. Bepaalde kleuren in CMYK-afbeeldingen die naar RGB zijn geconverteerd, kunnen afwijken van het origineel. Wij raden u dan ook aan de kleurmodus te veranderen voordat u de afbeelding uploadt, zodat de oorspronkelijke kleuren behouden blijven.

  b) MP3:
  Dit bestandsformaat kan (samen met een JPEG) worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag voor de inschrijving van een klankmerk. Voor MP3-bestanden gelden de volgende eisen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11,025 kHz voor geluidseffecten, 22,05 kHz of 44,1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

  c) OBJ, STL en X3D:
  Deze bestandsformaten kunnen worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag voor de inschrijving van een driedimensionaal merk.

  X3D-bestanden kunnen niet met oudere versies van Internet Explorer dan versie 11 worden geüpload.

  d) MP4:
  Dit formaat kan worden gebruikt bij het indienen van een aanvraag voor de inschrijving van een bewegings-, multimedia- of hologrammerk. Voor MP4-bestanden gelden de volgende eisen:

  • ISO-norm: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 Part 14);
  • videocodecs: voor MP4 worden verschillende videocodecs (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263, enz.) geaccepteerd, maar de aanbevolen codec is H.264;
  • audiocodecs: voor MP4 worden verschillende audiocodecs (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV) geaccepteerd, maar de aanbevolen codec is AAC-LC;
  • framerate tussen 24 en 30 fps;
  • bitsnelheid tussen 1 200 en 8 000 Kbps;
  • mediatypen: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.
 • E-filing voor ingeschreven Gemeenschapsmodellen

  Wanneer de voorstelling van een aangevraagd Gemeenschapsmodel elektronisch wordt ingediend, gelden voor de omvang van het elektronische bestand de volgende eisen:

  • maximale grootte per bijlage: 2 MB (20 MB voor OBJ, STL en X3D);
  • totale maximumomvang van de bijlagen: 20 MB;
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 25 tekens.

  Wanneer de voorstelling van een aangevraagd Gemeenschapsmodel elektronisch wordt ingediend, gelden de volgende eisen voor de toegestane bestandsformaten:

  a) JPEG
  Dit is het standaardformaat dat dient te worden gebruikt voor de voorstelling van het aangevraagde Gemeenschapsmodel. Voor JPEG-bestanden gelden de volgende normen:

  • maximale grootte van de afbeelding: 5 000 x 5 000 pixels;
  • afdrukresolutie: minimaal 72 DPI, maximaal 300 DPI;
  • kleuren: CMYK (wordt naar RGB geconverteerd), grijswaarden, zwart-wit of RGB;
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden omgezet in basisafbeeldingen;
  • voor het uploaden van dynamische 3D-aanzichten EN andere, statische aanzichten gelden beperkingen.

  b) OBJ, STL en X3D
  Deze formaten kunnen worden gebruikt voor het uploaden van een dynamisch 3D-aanzicht als aanvullende informatie en als bron voor statische afbeeldingen bij het inschrijven van modellen.

  X3D-bestanden kunnen niet met oudere versies van Internet Explorer dan versie 11 worden geüpload.

 • E-filing voor oppositie en doorhaling

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximale grootte per bijlage: 5 MB;
  • maximumomvang van de bijlagen: 20 MB;
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 150 tekens.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG
  Standaard JPEG-bestanden die voldoen aan de volgende normen:

  • maximale grootte van de afbeelding: 2 008 x 2 835 pixels;
  • afdrukresolutie: minimaal 96 DPI, maximaal 300 DPI;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden niet ondersteund.

  PDF
  Alleen statische PDF-standaardbestanden worden geaccepteerd. Invulbare PDF-formulieren en PDF-bestanden met toegevoegde objecten (zoals handtekeningen, bewerkte (zwartgemaakte) tekst, gemarkeerde tekst, pijlen) worden niet geaccepteerd. Tijdens het uploaden gaan toegevoegde objecten verloren. Daarom kan het zijn dat het originele document zonder deze objecten aan andere partijen in de procedure openbaar wordt gemaakt of publiekelijk toegankelijk wordt via een verzoek om inzage van dossiers.


  MP3
  Mag alleen worden gebruikt voor het weergeven van vroegere klankmerken. Voor MP3-bestanden gelden de volgende eisen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11,025 kHz voor geluidseffecten, 22,05 kHz of 44,1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Overige elektronische indieningen (indienen van een verzoek om aantekening, vernieuwing, omzetting, inspectie, het indienen van een internationale aanvraag gebaseerd op een Uniemerk(aanvraag) of het instellen van beroep)

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximale grootte per bijlage: 2 MB (20 MB voor elektronisch beroepsformulier);
  • totale maximumomvang van de bijlagen: 20 MB.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG
  Standaard JPEG-bestanden die voldoen aan de volgende normen:

  • afdrukresolutie: minimaal 96 DPI, maximaal 300 DPI;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden niet ondersteund.

  PDF
  Alleen statische PDF-standaardbestanden worden geaccepteerd. Invulbare PDF-formulieren en PDF-bestanden met toegevoegde objecten (zoals handtekeningen, bewerkte (zwartgemaakte) tekst, gemarkeerde tekst, pijlen) worden niet geaccepteerd. Tijdens het uploaden gaan toegevoegde objecten verloren. Daarom kan het zijn dat het originele document zonder deze objecten aan andere partijen in de procedure openbaar wordt gemaakt of publiekelijk toegankelijk wordt via een verzoek om inzage van dossiers.

  MP3
  Mag alleen worden gebruikt voor het weergeven van klankmerken. Voor MP3-bestanden gelden de volgende eisen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11,025 kHz voor geluidseffecten, 22,05 kHz of 44,1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

   

 • Andere elektronische mededelingen en handelingen

  Beperkingen voor de bestandsgrootte:

  • maximale grootte per bijlage: 20 MB;
  • totale maximumomvang van de bijlagen: 1 GB (100 MB voor kennisgevingen van oppositie, doorhaling en beroep);
  • maximale lengte van de bestandsnaam van bijlagen: 20 tekens.

  Als de mededeling met bijlagen in totaal groter is dan 20 MB, dan ontvangt het Bureau de bijlagen weliswaar, maar zijn alleen de mededeling en de definitieve ontvangstbevestiging in de weergavemodus te zien.

  Toegestane bestandstypen:

  JPEG
  Standaard JPEG-bestanden die voldoen aan de volgende normen:

  • afdrukresolutie: minimaal 96 DPI, maximaal 300 DPI;
  • alleen RGB 8b (niet CMYK);
  • progressieve JPEG-afbeeldingen worden niet ondersteund.

  PDF
  Alleen statische PDF-standaardbestanden worden geaccepteerd. Invulbare PDF-formulieren en PDF-bestanden met toegevoegde objecten (zoals handtekeningen, bewerkte (zwartgemaakte) tekst, gemarkeerde tekst, pijlen) worden niet geaccepteerd. Tijdens het uploaden gaan toegevoegde objecten verloren. Daarom kan het zijn dat het originele document zonder deze objecten aan andere partijen in de procedure openbaar wordt gemaakt of publiekelijk toegankelijk wordt via een verzoek om inzage van dossiers.

  MP3
  Er mogen alleen standaard MP3-bestanden worden gebruikt die voldoen aan de volgende eisen:

  • samplefrequentie: 8 kHz voor stem alleen, 11,025 kHz voor geluidseffecten, 22,05 kHz of 44,1 kHz voor muziek;
  • bitdiepte: 8 of 16 bits;
  • kanalen: 1 = mono; 2 = stereo.

  MP3-bestanden worden alleen als bijlage aanvaard bij de volgende elektronische handelingen in verband met oppositie:

  • indienen van aanvullend feitenmateriaal;
  • indienen van bewijs van gebruik;
  • indienen van overige stukken.

  MP4
  Er mogen alleen standaard MP4-bestanden worden gebruikt die voldoen aan de volgende eisen:

  • ISO-norm: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 Part 14);
  • videocodecs: voor MP4 worden verschillende videocodecs (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP6, VP5, H.263, enz.) geaccepteerd, maar de aanbevolen codec is H.264;
  • audiocodecs: voor MP4 worden verschillende audiocodecs (MP3, MP2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV) geaccepteerd, maar de aanbevolen codec is AAC-LC;
  • framerate tussen 24 en 30 fps;
  • bitsnelheid tussen 1 200 en 8 000 Kbps;
  • mediatypen: video/MP4, audio/MP4, application/MP4.

   

  MP4-bestanden worden alleen als bijlage aanvaard bij de volgende elektronische handelingen in verband met oppositie:

  • indienen van aanvullend feitenmateriaal;
  • indienen van bewijs van gebruik;
  • indienen van overige stukken.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.