Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Locarno-classificatie (modellen)

De classificatie van Locarno is het internationale indelingssysteem voor industriële modellen dat door de Wereldorganisatie voor intellectuele eigendom (WIPO) wordt beheerd. Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) heeft een lijst van waren samengesteld, bekend als de 'EuroLocarnolijst' - gebaseerd op de Locarno-classificatie - om waren te kunnen indelen, die in de ingeschreven gemeenschapsmodellen (IGM's) en de IGM-aanvragen worden aangegeven.

Aanvragers wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van de termen van de Locarno-classificatie of van EuroLocarno wanneer zij hun waren in een aanvraag van een model aanduiden. Zo kunnen vertragingen bij de inschrijvingsprocedure worden voorkomen, omdat de ingediende termen anders eerst moeten worden vertaald. Het gebruik van deze generieke termen komt ook de zoekmogelijkheden van de IGM-databanken ten goede en leidt zo uiteindelijk tot grotere transparantie.

De classificatie van Locarno kan worden doorzocht met behulp van het EuroLocarno-zoekinstrument, dat in alle officiële talen van de Europese Unie beschikbaar is.

 • Zoekcriteria
  Voer een term in het zoekveld in of kies een klasse (en zo nodig een subklasse) uit het (de) vervolgkeuzemenu('s). Items in het tekstveld kunnen worden gecombineerd met een klasse (en subklasse) om het zoeken te verfijnen.

  Voer de desbetreffende term in het zoekveld in en klik op 'Zoeken'. Het zoekveld heeft een automatische invulfunctie wanneer een sleutelwoord wordt ingevoerd.

  Om gerichter te kunnen zoeken, kiest u de klasse waarin u wilt zoeken uit de vervolgkeuzemenu's boven het zoekveld. De subklasse-opties kunnen pas worden geopend wanneer u een klasse hebt geselecteerd.

  De zoektaal kan worden gewijzigd in het vervolgkeuzemenu boven de zoekknop.

  NB: Het systeem zoekt alleen naar termen in de geselecteerde taal.
   
 • Zoektekstopties
  Het zoektekstveld maakt gebruik van de volgende regels:
  • 'Tekst' wordt gedefinieerd als ieder alfanumeriek teken. Elk teken kan in het tekstveld worden getypt. De asterisk (*), het vraagteken (?) en de dubbele aanhalingstekens (" ") zijn echter bijzondere jokertekens met specfieke functies. Ga voor meer informatie naar het gedeelte over jokertekens.
  • Het tekstveld is niet hoofdlettergevoelig, dat wil zeggen dat u bijv. met 'coke' of 'Coke' dezelfde resultaten zult krijgen.
  • Ook is het zoeksysteem niet gevoelig voor bijzondere tekens, dat wil zeggen dat u bijv. met 'Müller' dezelfde resultaten krijgt als met 'Muller'.
  • De jokertekens (*) en (?) kunnen overal in een zoekreeks worden ingevoegd en worden gebruikt wanneer een of meer tekens niet bekend zijn.
    
 • Jokertekens
  • Een jokerteken kan worden gebruikt als vervanging van een ander teken of van een reeks tekens.
  • Het vraagteken (?)
   vervangt één enkel onbekend teken.
   Als u bijvoorbeeld 'compl?ment' typt, zal worden gezocht naar zowel 'complement' als 'compliment'.
   Er kunnen meerdere vraagtekens in een zoekopdracht worden opgenomen.
   NB: Een vraagteken vervangt geen spatie (het sterretje kan dit wel).
  • Het sterretje (*)
   vervangt een of meerdere onbekende tekens (ook spaties).
   Als u bijvoorbeeld ‘compl*ment’ typt, zal worden gezocht naar zowel ‘compliment’ als ‘Compleet Management’.
   In een zoekopdracht kan het sterretje samen met een vraagteken worden gebruikt.
   Als u bijvoorbeeld '*1?3' invoert, krijgt u '123' en 'Farmacia +123'.
  • Twee dubbele aanhalingstekens (" ")
   Twee dubbele aanhalingstekens (" "): een woord of zinsnede binnen dubbele aanhalingstekens beperkt het zoeken naar uitsluitend de tekens die binnen de aanhalingstekens staan.
   Voert u bijvoorbeeld '"Hallo"' in, dan krijgt u 'Hallo'.
    
 • Zoekresultaten
  De zoekresultaten worden weergegeven in een tabel van drie kolommen onder de kopjes 'Klasse', 'Indicatie van product' en 'Vertaling'.

  De codes voor klasse en subklasse vindt u in de kolom 'Klasse'.

  De tekst in de kolom 'Indicatie van product' kan in de andere EU-talen worden weergegeven door op het pijltje in de kolom 'Vertaling' te klikken.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.