Hulp bekijken - Beperkingen bij het gebruik van de user area


Hebt u al eerder een aanvraag ingediend bij het EUIPO?

Soort gebruiker

Juridische entiteit of natuurlijke persoon
 • Een persoon die optreedt namens mij
 • Bedrijven of firma’s en andere juridische entiteiten (verenigingen van fabrikanten, producenten enz.), met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, worden als rechtspersonen beschouwd indien zij, overeenkomstig het voor hen geldende recht, bevoegd zijn om in eigen naam rechten en verplichtingen te hebben, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden.
  • Eigenaar of directeur/bestuurder
Vertegenwoordiger
 • Een persoon die optreedt namens mijn bedrijf
  • Gemachtigd personeelslid
 • Een actie van een advocaat/jurist namens een vereniging/advocatenkantoor
 • Een advocaat/jurist die niet optreedt voor een vereniging/advocatenkantoor

Bestaand contact importeren

Zoek zelf aan de hand van lid-ID of -naam

ID Organisatie Soort Naam Land Opties

Bestaand contact importeren

Zoek zelf aan de hand van lid-ID of -naam

ID Organisatie Soort Naam Land Opties

Door voor deze optie te kiezen, aanvaardt u de voorwaarden van het Premiumgebruikersprogramma.


Naam van de contactpersoon van uw organisatie

Wij zullen dit e-mailadres gebruiken om u berichten te sturen over het Premiumgebruikersprogramma.

Wij zullen dit telefoonnummer gebruiken voor mededelingen over het Premiumgebruikersprogramma.

Kies in welke taal u de berichten voor premiumgebruikers wilt ontvangen.

U ontvangt berichten over nieuwe publicaties en statistieken die in uw User Area beschikbaar zijn.

Soort gebruiker

Juridische entiteit of natuurlijke persoon
 • Een persoon die optreedt namens mij
 • Bedrijven of firma’s en andere juridische entiteiten (verenigingen van fabrikanten, producenten enz.), met inbegrip van publiekrechtelijke lichamen, worden als rechtspersonen beschouwd indien zij, overeenkomstig het voor hen geldende recht, bevoegd zijn om in eigen naam rechten en verplichtingen te hebben, overeenkomsten aan te gaan of andere rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden.
Vertegenwoordiger
 • Een persoon die optreedt namens mijn bedrijf
  • Gemachtigd personeelslid
 • Een actie van een advocaat/jurist namens een vereniging/advocatenkantoor
 • Een advocaat/jurist die niet optreedt voor een vereniging/advocatenkantoor

Nieuwe account aanmaken

GegevensAls u uw adres in het Pinyin heeft opgegeven, wordt u verzocht dit te corrigeren. Denk eraan dat het Bureau ervan uitgaat dat adressen in het Engels of een andere EU-taal worden opgegeven. Van uw aanmelding wordt gecontroleerd of deze aan alle formele eisen voldoet.
Vermeld de naam en/of het adres van de aanvrager in het Engels of in een andere Europese taal.


bv. 00 31-123456789
bv. 00 31-123456789

Nieuwe account aanmaken

Gegevens

bv. 00 31-123456789
bv. 00 31-123456789
bv. 00 31-123456789
bv. 00 31-123456789

Communicatiemethode