Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Nice-classificatie (merken)

De Nice-classificatie is een systeem voor de indeling van waren en diensten dat gebruikt wordt bij het aanvragen van een merk van de Europese Unie (EU). Het systeem bestaat uit 45 klassen.

Waren zijn in de Nice-classificatie ondergebracht in de klassen 1 tot en met 34, en diensten in de klassen 35 tot en met 45. Elke klasse wordt aangeduid met een klasseomschrijving, die algemene informatie geeft over het type waren of diensten dat onder die klasse valt. Bijvoorbeeld, de omschrijving van klasse 25 luidt 'Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels' en die van klasse 15 'Muziekinstrumenten'.

Elke klasse omvat een reeks termen waarmee de door de Uniemerkaanvraag te beschermen waren of diensten nader kunnen worden gespecificeerd. Aanvragers wordt ten zeerste aangeraden gebruik te maken van de termen van de Nice-classificatie wanneer zij hun waren en diensten in een Uniemerkaanvraag vermelden. Zo kunnen vertragingen bij de inschrijvingsprocedure worden voorkomen, omdat anders de ingediende termen eerst moeten worden vertaald. Het gebruik van deze generieke termen komt ook de zoekmogelijkheden van de Uniemerkgegevensbanken ten goede en leidt zo uiteindelijk tot grotere transparantie.

De Nice-classificatie kan worden doorzocht met behulp van TMclass, een interactief zoekinstrument dat in alle officiële EU-talen beschikbaar is, alsook in het Chinees, Japans, Koreaans, Russisch en Turks.

Houd er rekening mee dat de oorspronkelijke lijst van waren en diensten in een Uniemerkaanvraag alleen kan worden beperkt, niet uitgebreid. Met andere woorden: u mag geen waren, diensten of klassen aan de oorspronkelijk ingediende aanvraag toevoegen.

Bij de indiening kunt u zoveel klassen aangeven als u wilt, maar de aanvraagtaks (850 EUR) dekt slechts één klasse. Kiest u voor meer, dan moet u voor iedere aanvullende klasse een taks betalen.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.