Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Eigendom

U moet uw gegevens op het aanvraagformulier vermelden.

  • Deze informatie wordt gebruikt om u te identificeren als de enige eigenaar van uw merk.
  • Mogelijk moeten wij contact met u opnemen als wij verdere informatie nodig hebben, tijdens of na de inschrijvingsprocedure.

Het is erg belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw telefoonnummer.

Welke informatie moet u opgeven?

Als u eerder een aanvraag bij ons ingediend hebt, hoeft u alleen maar het unieke identificatienummer op te geven dat aan u toegewezen is. Wij gebruiken dit nummer om uw gegevens op te halen. U hoeft deze dus niet opnieuw te typen.

U kunt uw identificatienummer vinden in eerdere correspondentie of met behulp van de applicatie eSearch

Als u voor het eerst een aanvraag indient, moet u uw gegevens opgeven. Die worden dan opgeslagen voor toekomstige correspondentie.

U moet vermelden of u uw aanvraag indient als onderneming of als persoon.

Pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een bedrijf is, bestaa uit een persoon en een gebouw

Bedrijf

Bedrijven moeten ons de volgende gegevens verstrekken:

  • volledige naam en rechtsvorm
  • land van registratie
  • adres
pictogram dat wordt gebruikt wanneer de eigenaar een persoon is

individuele persoon

Individuele personen moeten ons de volgende gegevens verstrekken:

  • voor- en achternaam
  • nationaliteit
  • adres

In beide gevallen is het erg belangrijk dat u ons ook uw e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer (indien van toepassing) geeft, zodat we gemakkelijk contact met u kunnen opnemen.

Hoe gaat EUIPO met u communiceren?

De gemakkelijkste en snelste manier om met ons te communiceren is via uw online user area.

Ga naar de user area, de beheertool van EUIPO

Dit biedt u een beveiligd platform waar u elektronisch met ons kunt communiceren.

NB: wij accepteren per e-mail alleen informele berichten, geen officiële.

Is het verplicht om iemand te benoemen om u te vertegenwoordigen?

In principe hoeven aanvragers zich niet te laten vertegenwoordigen. Maar als de eigenaar zijn verblijfplaats of statutaire vestiging of een werkelijke en feitelijke bedrijfs- of handelsvestiging niet in de Europese Economische Ruimte heeft, dient hij een vertegenwoordiger te benoemen voor alle procedures bij EUIPO, behalve voor het indienen van de aanvraag. De Europese Economische Ruimte bestaat uit alle lidstaten van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Een vertegenwoordiger kan zijn:

een advocaat (of equivalent, afhankelijk van het land)

Een advocaat die bevoegd is op het grondgebied van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte en kantoor houdt binnen de EEA. Tevens dient hij/zij in die lidstaat gerechtigd te zijn op te treden als vertegenwoordiger in kwesties in verband met merken en/of modellen.

een erkend gemachtigde

Een beroepsmatige vertegenwoordiger wiens naam op de lijst staat die EUIPO bijhoudt.

Werknemer van een natuurlijke persoon of rechtspersoon

Werknemers van een natuurlijke persoon of rechtspersoon die in de Europese Economische Ruimte een woonplaats, zetel of werkelijke en feitelijke vestiging voor bedrijf of handel heeft, kunnen handelen voor een andere rechtspersoon mits er economische banden tussen de twee rechtspersonen bestaan.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.