Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

 

Zoeken naar beschikbaarheid

Als iemand uw merk reeds ingeschreven heeft, is het niet beschikbaar. U kunt tijd en geld besparen door, voordat u uw aanvraag indient, te zoeken naar merken die mogelijk conflicteren met het uwe. Er zijn in de Europese Unie (EU) meer dan 11 miljoen ingeschreven merken.

Zoeken kost niets en de informatie die u vindt, is cruciaal voor uw aanvraag. Als iemand een merk reeds bezit, zal diegene wellicht bezwaar maken tegen uw aanvraag.

Uniemerken

U kunt in twee verschillende gegevensbanken naar ingeschreven merken zoeken:

Ga naar eSearch plus, een gegevensbank van EUIPO

eSearch plus biedt u toegang tot de EUIPO-gegevensbank van merken van de Europese Unie en ingeschreven Gemeenschapsmodellen. Met behulp van deze gegevensbank kunt u te weten komen of iemand een overeenstemmend merk bij ons heeft ingeschreven. Met eSearch plus kunt u ook op afbeelding zoeken en afbeeldingen controleren, een vertegenwoordiger vinden of in het bulletin zoeken.

Ga naar Designview, een Europese tmdn-gegevensbank

De TMview-databank bevat informatie van alle nationale IE-bureaus binnen de EU, van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van een aantal internationale partners buiten de EU op het gebied van merkaanvragen en ingeschreven merken. Als een merk eerder dan het uwe nationaal aangevraagd of ingeschreven is, kan dit uw aanvraag in gevaar brengen.

Zoekmethoden

Er zijn drie essentiële factoren waar u rekening mee moet houden bij het analyseren van de zoekresultaten: de timing, het teken en de waren & diensten. Controle van deze factoren kan risico's niet uitsluiten, maar wel minimaliseren.

Voorrang

Merkbescherming gaat volgens het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.

Merkbescherming gaat in zodra er een wettelijke datum van indiening is verschaft.

Het gaat bij de bepaling wie het merk het eerst heeft gedeponeerd echter niet alleen om de indieningsdatum van het potentiële merk van de concurrent, maar ook om de voorrangsdatum.

Wat is voorrang?

Oudere merkaanvragen genieten een recht van voorrang gedurende een termijn van zes maanden na de indiening van een Uniemerk en vice versa. Voorrang kan worden aangevraagd voor merkaanvragen die zijn ingediend op nationaal niveau (of in de Benelux), merken die zijn ingediend in een staat die partij is bij het Verdrag van Parijs of lid is van de TRIPS-overeenkomst of in een staat waarvoor de Europese Commissie wederkerigheid heeft vastgesteld, of voor een aanvraag voor een Uniemerk.

Als u wilt profiteren van het recht van voorrang, moet u uw aanvraag voor een Uniemerk binnen zes maanden na indiening van uw merk bij een nationale rechtsmacht indienen. Zodra voorrang voor uw nationale merk is aanvaard, wordt uw aanvraag voor een Uniemerk beschouwd als zijnde ingediend op dezelfde dag als de oudere aanvraag; dat wil zeggen, het heeft voorrang op aanvragen die gedurende de termijn van zes maanden door anderen worden ingediend.

Bij het invullen van het merkaanvraagformulier dient u het deel in te vullen dat over voorrang gaat. De datum van indiening van de eerste aanvraag wordt de benchmark voor de bepaling wie eerder was met zijn aanvraag.

 

Het volgende voorbeeld illustreert hoe voorrang werkt. In dit voorbeeld heeft Uniemerk B voorrang op Uniemerk A, ook al werd Uniemerk A vóór Uniemerk B aangevraagd in de EU:

 • 1/7/2014
  Voorrangsdatum waarmee aanspraak wordt gemaakt op een eerste indiening in de VS

 • 1/10/2014
  Datum van indiening bij EUIPO

 • 1/11/2014
  Datum van indiening bij EUIPO

 

 

Overeenstemming

Als u uw merk met een ouder merk vergelijkt, moet u proberen te denken als de doorsneeconsument. Wat u zichzelf moet afvragen is: "Is het waarschijnlijk dat een consument denkt dat mijn merk al aan iemand anders toebehoort?" Als het antwoord "ja" is, hebt u wellicht een probleem.

Zoek overigens niet alleen naar identieke merken. Merken die op dat van u lijken, kunnen ook problematisch zijn. In eSearch plus kunt u op naam, soort, indieningsdatum van een merk en een groot aantal andere criteria zoeken. Daarnaast kunt u afbeeldingen gebruiken om merken te vinden die op het uwe lijken.

 

Analogie

In de meeste gevallen dient er ook verband te zijn tussen de waren en diensten die u aanbiedt en die waarvoor een potentieel strijdig merk wordt aangevraagd. Ook hier hoeven de waren en diensten die u aanbiedt niet identiek te zijn aan die van de andere partij. Zelfs als zij er op lijken, kan er een probleem zijn.

Wat doet u met uw zoekresultaten?

Als u erachter komt dat uw merk of een merk dat er veel op lijkt reeds ingeschreven of aangevraagd is, hebt u een aantal opties:

 • Onderhandelen: neem contact op met de eigenaar van het oudere merk en probeer tot een akkoord te komen (er bestaan veel identieke of soortgelijke merken naast elkaar in de markt).
 • Het risico nemen en inschrijven: dien uw aanvraag in en neem het risico van oppositie (de beslissing om al of niet bezwaar te maken tegen een aanvraag voor een Uniemerk hangt van allerlei factoren af; het bestaan van een oudere inschrijving belet u niet een aanvraag in te dienen).
 • Betwisten: betwist het oudere merk.
 • Opgeven: niet verdergaan omdat het risico van oppositie te groot is.
 

U kunt professioneel advies inwinnen van een merkenadvocaat. Wij publiceren een lijst van professionele adviseurs.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.