Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Detailweergave van een dossier

De detailweergave van een dossier
 

In deze weergave wordt alle beschikbare informatie over een merk of model getoond, zoals informatie over eigenaren en vertegenwoordigers, voorrang en anciënniteit, aantekeningen, opposities en vernieuwingen.

Gebruikers kunnen er ook dossiers inzien of een rapport opvragen over soortgelijke merken.

 
 • Algemene informatie

  Om een zoekresultaat in detail te bekijken, klikt u op de naam of op de '+info'-link van het merk, het model, de eigenaar of de vertegenwoordiger dat/die u wilt bekijken.

  Merknaam en +info-link

  De detailweergave van de zoekresultaten toont slechts informatie voor één merk of model per pagina.

  De informatie die in de detailweergave wordt getoond, hangt af van welke onderdelen van de aanvraag/inschrijving actief zijn en verschilt naargelang het om een aanvraag/inschrijving van een merk dan wel van een model gaat.

  Standaard worden alle mogelijke informatiekopjes weergegeven maar in de tabellen onder de kopjes zal alleen iets staan als er voor het desbetreffende merk of model gegevens beschikbaar zijn.

  Een ander zoekresultaat weergeven
  Indien u naar de detailweergave van een ander zoekresultaat wilt gaan, kunt u gebruikmaken van de pijltjes bovenaan op de pagina.

  Pijlpictogrammen

  Terug naar de zoekresultaten
  Om terug te keren naar de lijst met zoekresultaten, klikt u op de link 'Terug naar zoekresultaten' links van de pijltjes.

  Informatie weergeven/verbergen
  Met een klik op de pijltjes onder de knop 'Afdrukken' kunt u de in de tabellen getoonde informatie verbergen en opnieuw weergeven.

  Pijlpictogrammen

  U kunt ook van elk afzonderlijk onderdeel de informatie verbergen/weergeven met behulp van de knop rechts van het desbetreffende kopje.

  Knoppen om afzonderlijke onderdelen weer te geven of te verbergen

  Volgorde van de weergave veranderen
  Om de volgorde van de verschillende onderdelen in de detailweergave te veranderen, klikt u op een kopje en sleept u het naar een andere plaats. Deze optie kan nuttig zijn voor het bekijken en afdrukken.

  Aanwijzingen voor het veranderen van de volgorde van de weergave

  Houd er echter rekening mee dat, als u de cookies wist of als u de website bezoekt met een andere computer of browser, alle onderdelen opnieuw in de oorspronkelijke volgorde zullen worden weergegeven.

  Waarschuwing instellen
  Om een waarschuwing in te stellen, klikt u op de knop 'Waarschuwing instellen'.

  Knop 'Waarschuwing instellen'

  Afdrukken
  Om de weergegeven details uit te printen, klikt u op de knop 'Afdrukken'. Opgelet: alleen weergegeven (niet-verborgen) informatie wordt afgedrukt.

 • Gewaarmerkte afschriften

  Om een gewaarmerkt afschrift van het aanvraagformulier en/of het inschrijvingsbewijs aan te vragen, klikt u op de knop 'Certificaat'. (NB: U moet ingelogd zijn om dit te kunnen doen.) U kunt gebruikmaken van deze optie in de volgende situaties:

  • wanneer de aanvraag al gepubliceerd is;
  • in het geval van een Uniemerkaanvraagformulier, wanneer de aanvraag is ingediend op 1.1.2008 of later;
  • in het geval van een Uniemerkinschrijvingsbewijs, wanneer dit bewijs is afgegeven op 1.1.2001 of later;
  • voor gewaarmerkte afschriften van inschrijvingsbewijzen voor Gemeenschapsmodellen.
 • Tijdlijn

  De tijdlijn is een visuele voorstelling van het aanvraag- en/of inschrijvingsproces voor een merk of model. De verschillende statussen en de bijbehorende datums worden in chronologische volgorde op de tijdlijn weergegeven. Tijdlijnen zijn beschikbaar voor Uniemerk-, Gemeenschapsmodel- en oppositieprocedures.

  Indien u geen toegang tot deze informatie hebt, zal het bericht 'vertrouwelijke informatie' verschijnen.

  Worden de gegevens niet correct weergegeven, zult u een bericht 'niet-beschikbaar' te zien krijgen. U hoeft in dat geval geen contact met EUIPO op te nemen, aangezien de websitebeheerder automatisch hiervan in kennis wordt gesteld.

 • Acties en mededelingen

  In deze rubriek vindt u tools om elektronisch met EUIPO te communiceren over het geselecteerde dossier. Welke opties in deze rubriek beschikbaar zijn, hangt af van de status en/of het type aanvraag/inschrijving.

  Mogelijke acties en mededelingen

  Algemene acties Onderzoek Gegevens merk wijzigen/bijwerken
  Inzage in een dossier Intrekking Vernieuwing
  Verzoek om douaneactie Beperking Totale overdracht
  Verslag soortgelijke merken Verlenging Gedeeltelijke overdracht
    Voortzetting van de procedure Aanstelling van een vertegenwoordiger
    Herstel in de vorige toestand Doorhaling van een vertegenwoordiger
    Opmerkingen derden verzenden Beroep op anciënniteit
    Anciënniteitscertificaten verzenden Verzoek tot omzetting
 • Correspondentie

  Alle correspondentie in verband met een merk wordt weergegeven in een tabel. U kunt naar een bepaald onderdeel van de correspondentie zoeken door tekst in te voeren in het zoekveld. Er zal dan op de ingevoerde tekst worden gezocht in de kolommen 'Procedure', 'Dossiernummer', 'Onderwerp' en 'Datum'.

  Of bepaalde correspondentie is verstuurd door u dan wel door EUIPO, kunt u zien in de kolom 'Van': het symbool Symbool 'Mededelingen verstuurd door EUIPO'duidt op mededelingen van EUIPO en het symbool Symbool 'Mededelingen verstuurd door de gebruiker' op mededelingen van de gebruiker. Er kan een pdf-bestand van de correspondentie worden gedownload door op het desbetreffende pictogram te klikken in de kolom 'Acties'.

 • Grafische voorstelling

  Een grafische voorstelling kan alleen worden weergegeven voor modellen en voor de volgende soorten merken: beeldmerken, driedimensionale merken, kleurmerken, klankmerken en andere.

 • Modelgegevens

  Hier wordt informatie over een ingeschreven Gemeenschapsmodel weergegeven. Indien u de eigenaar of vertegenwoordiger van het dossier bent en ingelogd bent, kunt u uw aanvraagreferentienummer (d.w.z. het door u gekozen aanvraagnummer, niet het officiële aanvraagreferentienummer van EUIPO) veranderen door op het blauwe penpictogram te klikken en het nieuwe referentienummer in te voeren in het veld dat verschijnt.

 • Productaanduiding

  In deze rubriek worden het Locarno-klassenummer en de toegewezen productaanduiding weergegeven. De aanduiding kan in alle officiële talen van de Europese Unie worden bekeken zodra het model is gepubliceerd. Om doorgeleid te worden naar DesignClass, klikt u op de link in de kop van deze rubriek.

 • Merkgegevens

  Hier wordt informatie over het Uniemerk weergegeven. Indien u de eigenaar of vertegenwoordiger van het dossier bent en ingelogd bent, kunt u uw aanvraagreferentienummer (d.w.z. het door u gekozen aanvraagnummer, niet het officiële aanvraagreferentienummer van EUIPO) veranderen door op het blauwe penpictogram Blauw penpictogram te klikken en het nieuwe referentienummer in te voeren in het veld dat verschijnt. Deze functie is niet beschikbaar voor internationale inschrijvingen.

  Lees meer over de Nice-classificatie en de Wenen-classificatie.

 • Documenten

  Om een document te downloaden, klikt u op het pdf-pictogram. Om meerdere documenten tegelijk te downloaden, vinkt u de desbetreffende vakjes aan en klikt u vervolgens op de knop 'Downloaden' die in de tabel verschijnt (zodra een vakje is aangevinkt). NB: Om documenten te kunnen downloaden, moet u ingelogd zijn. Houd er rekening mee dat, wanneer u meerdere documenten tegelijk downloadt, deze in een zip-bestand zullen worden geleverd.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.