Ga naar de startpagina
EUIPO
Bescherm uw merken, tekeningen en modellen in de Europese Unie.

Bescherm uw intellectuele eigendom in de Europese Unie

Wat zijn mogelijke ingeschreven Gemeenschapsmodellen?

Voorbeelden van modelaanvragen

Een stofzuiger, voorbeeld van een modelaanvraag

Stofzuiger

Modelnummer: 003305929-0002

Een schuurtje, voorbeeld van modelaanvraag Schuurtjes

Schuurtjes

Modelnummer: 002068585-0003


Er zijn drie dingen waarover u moet nadenken voordat u een model aanvraagt.


Komt uw model in aanmerking voor inschrijving?

Een model beschermt de verschijningsvorm van een product en is intrinsiek onderdeel van een product. Zonder product kan er geen bescherming zijn.

Elk fabrieks- of handwerkproduct, met inbegrip van verpakking, grafische symbolen en letterbeeld, geldt als product. Onderdelen van producten die gedemonteerd kunnen worden, kunnen ook beschermd worden.

Maar kleuren op zich, louter verbale elementen en geluiden komen bijvoorbeeld niet in aanmerking omdat zij niet de verschijningsvorm van een product uitmaken. Mogelijk komen zij wel in aanmerking voor merkbescherming.

Om dezelfde reden komen ook levende organismen en concepten niet in aanmerking voor modelbescherming, en evenmin voor merkbescherming.

Ook mag uw model niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. Modellen die geweld of enige vorm van discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of levensbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid bevatten of bevorderen, zullen worden afgewezen.

Is uw model nieuw?

De Gemeenschapsmodelverordening eist dat uw model – IGM of n-IGM (niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel) – nieuw is en een eigen karakter heeft.

Nieuwheid

Een model is nieuw als eerder geen identiek model is bekendgemaakt. Modellen die slechts op onbeduidende details verschillen, worden als identiek beschouwd.

Eigen karakter

Een model heeft een eigen karakter als de algehele indruk die het op de geïnformeerde gebruiker maakt, verschilt van die van alle eerdere modellen.

Is uw model correct en nauwkeurig afgebeeld?

Het doel van een grafische voorstelling is om alle kenmerken te tonen van het model dat u aanvraagt. U alleen bent ervoor verantwoordelijk dat de kenmerken van uw model zo volledig mogelijk weergegeven zijn.

Daarom is het belangrijk dat u de afbeelding van uw model zorgvuldig en grondig voorbereidt. De kwaliteit van de afbeelding is cruciaal voor de bescherming van uw model.

Praktisch gezien moet de kwaliteit van de grafische voorstelling zodanig zijn dat uw model verkleind of vergroot kan worden tot 8 cm bij 16 cm voor opname in het register van Gemeenschapsmodellen en voor publicatie in het Gemeenschapsmodellenbulletin.

Aanzichten

U kunt tot tien verschillende aanzichten indienen om uw model af te beelden: zeven beschermde aanzichten en drie niet-beschermde. Er kunnen diverse aanzichten worden geüpload, bijvoorbeeld bovenaanzicht, zijaanzicht, in doorsnede, in perspectief of in gedemonteerde vorm. Het uploaden in onze onlinetool voor modelaanvragen kan door eenvoudig slepen en neerzetten, en u kunt zowel 3D- als statische afbeeldingen gebruiken. Zorg dat de aanzichten hetzelfde model afbeelden en een zichtbaar deel van het model tonen.

Als u een complex product indient, d.w.z. een product dat bestaat uit meerdere componenten die vervangen kunnen worden, zodat het product gedemonteerd en weer geassembleerd kan worden, dient minstens een van de afbeeldingen het complexe product in geassembleerde vorm te tonen. Dit geldt eveneens voor sommige andere artikelen, zoals een schaakbord met stukken of een bestekset.

Kleuren

De afbeeldingen van het model mogen in zwart-wit of in kleur zijn. Het is niet toegestaan om voor één model zwart-wit- én kleurafbeeldingen te combineren, bijvoorbeeld drie in zwart-wit en vier in kleur.

Achtergrond

De achtergrond van de afbeelding van uw model moet neutraal zijn. Het model moet duidelijk kunnen worden onderscheiden van de achtergrond.

Identificatoren

Als u bepaalde delen van het model wilt benadrukken om aan te geven dat u alleen op dat bepaalde deel aanspraak maakt of dat u op een bepaald deel van het model uitdrukkelijk geen aanspraak maakt, kunt u een van de volgende identificatiemethodes gebruiken:

  • Streepjeslijnen om elementen aan te geven waarvoor geen bescherming gevraagd wordt
  • Grenzen om kenmerken van het model aan te geven waarvoor u wel bescherming aanvraagt
  • Arcering en vervaging om bepaalde kenmerken uit te sluiten van bescherming
  • Afscheidingen om aan te geven dat geen aanspraak wordt gemaakt op de precieze lengte van het model

In de aanzichten van het model mogen geen tekst, woorden of symbolen worden gebruikt.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.